archivní článek, informace již nemusí být aktuální

V říjnu uplynuly dva roky od komunálních voleb. Při této příležitosti jsme pro vás připravili stručnou rekapitulaci toho, co se v uplynulých dvou letech událo a co se vedení radnice podařilo uskutečnit. Pokud chcete vědět, co dalšího se na Sedmičce plánuje, připojte se k online debatě se starostou a radními ve čtvrtek 19. listopadu od 17 hodin. Své dotazy a podněty můžete zasílat přes formulář na www.praha7.cz/2roky-online.

Pro nás všechny

Spustili jsme chytrou komunikaci prostřednictvím Mobilního rozhlasu. Již 12 827 občanů získává nejnovější a nejdůležitější zprávy o dění v naší čtvrti.

Sedmička se dočkala nulové tolerance vůči hazardu. Na žádnou hernu již u nás nenarazíte.

Dokončili jsme rekonstrukci sportovního areálu u ZŠ TGM, který slouží nejen škole, ale i veřejnosti.

Vybudovali jsme nový fitpark v místě budoucího parku U Vody.

Iniciovali jsme vznik modulové kavárny s veřejnými toaletami na Ortenově náměstí.

Vysázeli jsme přes 100 nových stromů, další stromořadí v ulicích připravujeme.

V parku v Tusarově ul. a na Řezáčově náměstí najdete dvě nová pítka. Každou letní sezonu poskytujeme provozovnám a veřejným institucím bezplatně až 9 mobilních mlžítek. Nové statické mlžítko bylo v létě umístěno také na Strossmayerově náměstí.

Zprovoznili jsme fontánu na Ortenově náměstí.

Nové záhony najdete v parku u kostela sv. Antonína, v ulicích Čechova, Tusarova, U Akademie, na nábřeží Kpt. Jaroše, před dětským hřištěm Sedmikráska a na Vltavské. Brzy se objeví také v ulicích Bubenská a Kostelní.

Úřad Prahy 7 se přestěhoval do nové budovy. Celkové náklady na rekonstrukci nové radnice činily 243 milionů Kč bez DPH. Spolu s cenou pozemku, nákupem budovy a dalšími výdaji je celkový účet 368 mil. Kč bez daně (449 914 713 Kč včetně všech daní), čímž byl s rezervou splněn půlmiliardový limit daný referendem.

Budova nové radnice byla nominována mezi finalisty prestižního ocenění Česká cena za architekturu 2019.

Vyhráli jsme soudní spor o příjmy z inzerce od externích dodavatelů, kteří za vlády ODS připravovali náš radniční časopis. Do kasy městské části jsme tím vrátili 9 milionů Kč.

Pečujeme o důstojnou podobu pamětních míst – upravili jsme okolí křížku na Ortenově náměstí a vrátili jsme ukradenou bustu Františka Soukala (čtrnáctiletého chlapce zabitého během Pražského povstání) do areálu ZŠ TGM.

Zasadili jsme se o to, že se opět rozhýbal pražský Metronom.

Opakovaně jsme získali ocenění v celostátních soutěžích Obec přátelská rodině, Obec přátelská seniorům a Město pro byznys.


V číslech

Odvezeno 830 tun komunálního odpadu a 34,5 tuny biologicky rozložitelného odpadu

Opraveno více než 315 výtluků na chodnících

95 225 m2 udržovaných zelených ploch včetně květin, keřů a stromů

Každý týden spláchne kropička 204 500 m2 chodníků a mechanicky se uklidí 908 800 m2

Odstraněno 275 m2 graffiti a tagů ze zdí dětských hřišť, informačních cedulí a mobiliáře parků

V ulicích Holešovic přibylo 7 nových laviček

Po rekonstrukci objektu v Dobrovského 19 vznikne 15 malometrážních bytů

7,7 milionu Kč rozděleno každý rok v dotacích MČ Praha 7

Získáno 60 notebooků od dárců pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin


Pro seniory a potřebné

Podpořili jsme vznik sousedských spolků, jež volně sdružují lidi žijící v blízkosti, kteří mají chuť si pomáhat nebo spolu něco podniknout.

Vyhlásili jsme a průběžně udržujeme veřejnou sbírku Solidarita od sousedů (SOS P7), která pomáhá lidem v obtížných životních situacích zajistit základní životní potřeby.

Rozšířili jsme fond zdravotních a kompenzačních pomůcek, které si lidé mohou na dva měsíce bezplatně vypůjčit.

Spustili jsme programové dotace na podporu paliativní péče.

Financujeme volnočasové kroužky pro děti ze sociálně slabých rodin.

Klub seniorů MČ Praha 7 čítá již více než tisíc členů, pro které se snažíme každý rok rozšiřovat nabídku jak pohybových, tak vzdělávacích a kulturních aktivit. Díky dohodě s místními podnikateli mohou senioři na klubovou členskou kartu čerpat slevy v 33 podnicích na Sedmičce.

Navýšili jsme kapacitu výuky českého jazyka pro cizince.

Spolupracujeme s vietnamskou koordinátorkou směrem k místní komunitě, včetně správy FB profilu o Praze 7 ve vietnamštině.

V Hobuletu pokračuje cizojazyčná rubrika v angličtině a ukrajinštině.

Dopomohli jsme k uzavření memoranda, jehož cílem je postupná decentralizace péče o lidi bez domova v Praze, utlumení denního centra v Tusarově ulici a vznik hospicové péče. Do několika let zde tedy výrazně klesne počet klientů Armády spásy přicházejících z ulice.

Ve spolupráci s Nadačním fondem Agora jsme zrekonstruovali městský byt, který nyní slouží jako chráněné bydlení pro lidi s mentálním postižením.

Zajišťujeme bezplatné poradny pro seniory, pečující, rodiče školáků i občany v nouzi, kteří potřebují právní či krizovou pomoc.

Pro všechny obyvatele zchátralého domu na rohu ulic Tusarova a Na Maninách jsme pomohli najít náhradní bydlení. Nový majitel domu připravuje rekonstrukci


Pro chodce i řidiče

OC Stromovka mají rezidenti 150 míst pro noční parkování.

Zprovoznili jsme parkoviště Jankovcova s 90 místy pro parkování rezidentů i návštěvníků.

Ulice Šimáčkova, Sochařská a Plynární mají nové chodníky.

Nové přechody najdete v okolí Hlávkova mostu, Vltavské a v ul. Dělnická za křižovatkou směrem k Libeňskému mostu.

Upravili jsme 14 křižovatek, kde došlo ke zvýšení přehlednosti a bezpečnosti pro chodce. Z toho 6 křižovatek má modernější systém řízení a tím se snižuje čekání chodců či aut. Dvě křižovatky nově integrují možnost přejezdu kol vedle přechodu.

Již téměř všechny hlavní ulice Prahy 7 jsou propojeny infrastrukturou pro cyklisty.


Pro milovníky kultury

Spolupořádáme komunitní přehlídku otevřených kulturních míst s názvem Máme otevřeno, která se z jednodenní večerní akce vyvinula v třídenní festival s bohatým programem.

V létě oživujeme kulturními akcemi veřejné prostranství před kostelem sv. Antonína na Strossmayerově náměstí.

Připomínáme významné milníky a osobnosti našich dějin prostřednictvím filmových přehlídek společně s lektorskými úvody pro školáky.

Realizovali jsme veřejnou výtvarnou soutěž na nový mural na Vltavské. Ve spolupráci s Polským institutem v Praze jsme velkoplošnou malbou oživili také pečovatelský dům v Tusarově ulici. Tento mural připomíná vznik hnutí Solidarita v roce 1980 a spolupráci polského a československého disentu.

Začínajícím umělcům jsme dali k dispozici dalších 5 startovacích ateliérů, celkem jich je nyní v užívání 8.


Pečujeme o majetek

Oprava fasády Letenského zámečku míří do finále.

Ve spolupráci se spolkem Otevřené srdce jsme zahájili komplexní revitalizaci azylového domu Za Papírnou 7.

Dětské hřiště v Tovární má nové lavičky a nové dopadové plochy. Na hřišti U Vody probíhá výměna herních prvků.

Opravili jsme zavlažovací systémy v našich parcích a na dětských hřištích.

Dokončili jsme výměnu oken v kuchyni a jídelně ZŠ Fr. Plamínkové.

Zrekonstruovali jsme umývárny v MŠ Nad Štolou.

ZŠ Korunovační a ZŠ Strossmayerovo náměstí mají nové osvětlení a elektrorozvody.

Opravili jsme střechu bytového domu v Přístavní 44.


Pro školáky, učitele i rodiče

Díky obědovému kontu může až 50 dětí z nemajetných rodin pravidelně obědvat se svými spolužáky.

Vybudovali jsme 3 nové třídy v půdních prostorách levého křídla ZŠ TGM a navýšili jsme tím kapacitu našeho základního školství o 75 žáků.

Připravujeme projekt výstavby nové základní školy v ulici Jankovcova pro více než 500 žáků. 

Vybudovali jsme první městskou lesní školku v Praze, čímž jsme navýšili kapacitu našeho předškolního vzdělávání o dalších 20 míst.

Zřídili jsme dvě dětské skupiny, které se starají především o mladší děti. Vhodné nebytové prostory pronajímáme spolkům a organizacím pro provoz soukromých školek, dětských skupin či mateřských center.

Podpořili jsme zapojení několika ředitelů našich škol do dlouhodobého vzdělávacího projektu Ředitel naživo.

Ve spolupráci s Centrem Locika jsme proškolili 160 pedagogů v oblasti práce s agresivním žákem a rozpoznávání dětí ohrožených domácím násilím, včetně postupů, jak jim pomoci.

Založili jsme Centrum kolegiálního vzdělávání, které přináší nové pohledy do výuky fyziky a přírodopisu. Centrum je zaměřeno na pedagogy od MŠ až po druhý stupeň ZŠ a je vedeno odborníky z Matematicko-fyzikální fakulty UK.

Na všech našich školách podporujeme doučování pro všechny potřebné děti a práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem.

Zahájili jsme projekt Zastupitelstvo mladých (ZM), který navázal na předchozí projekt Studentské zastupitelstvo. ZM sdružuje aktivní žáky ZŠ a SŠ, kteří mají chuť a dobré nápady, jak pozitivně ovlivnit život v naší čtvrti.

Zavedli jsme elektronické předzápisy do MŠ i ZŠ, díky kterým si rodiče vše podstatné k zápisu mohou vyplnit již doma a nemusí pak dlouho čekat ve školách.

Bratrská škola, která má od MČ právo stavby na pozemcích na rohu Rajské a Železničářů, získala územní rozhodnutí na budovu nové školy.


Pro dobré hospodáře

Zjednodušili jsme dotační systém Prahy 7 – dotace se podávají online prostřednictvím uživatelsky přívětivého portálu Grantys. Již žádné zbytečně potištěné papíry.

Implementujeme společensky odpovědné veřejné zadávání, abychom zohledňovali ekologický i sociální aspekt.

Díky dotaci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jsme zpracovali analýzu a připravili podklady pro vyhlášení soutěže na energetické úspory v 11 objektech Prahy 7 metodou Energy Performance Contracting (EPC).

Plyn a elektřinu z obnovitelných zdrojů nakupujeme pro naše organizace na burze, a šetříme tak peníze.

Podařilo se nám sjednat finančně výhodnou dohodu o zrušení a vypořádání podílového domu U Studánky 10, kdy namísto 10,33 milionu Kč získá radnice 13 milionů Kč (o 25 % více).

Od magistrátu jsme získali dotaci 3 miliony Kč na financování platů a sociální program pro dlouhodobě nezaměstnané osoby, které se starají o úklid a veřejný prostor na Sedmičce.

Šetříme prostředky městské části. Na dotacích na nejrůznější projekty jsme získali 177 milionů Kč. 


V době pandemie

Vydali jsme 20 tisíc roušek pro lékaře, zdravotníky, pečovatele, policisty či seniory a látku na výrobu 80 tisíc roušek lidem pro vlastní potřebu.

Ve spolupráci s ČVUT jsme zajistili dezinfekci anticovid, kterou si občané a místní SVJ mohli bezplatně vyzvedávat na radnici.

Již na jaře jsme odložili nájmy všem podnikatelům v našich objektech až do konce roku a následně jsme jim odpustili až 80 % nájemného za sedm měsíců. Vyjednali jsme předzahrádky a uliční prodej zdarma. Všechny firmy a organizace z Prahy 7 také mohou do konce roku využít bezplatnou inzerci v časopise Hobulet.

Zajistili jsme ochranné pomůcky pro školy a poskytovatele sociálních služeb i pravidelné testování pečovatelů, kteří se starají o seniory.

Zajistili jsme hlídací skupinu pro děti zaměstnanců pražského Integrovaného záchranného systému.

Při uzavření školek jsme zajistili hlídání dětí rodičů samoživitelů.

Při uzavření škol jsme pomáhali s nastartováním online výuky.

Realizovali jsme dotazníkové šetření, na jehož základě spolupracujeme při nastavení systému distanční výuky.


Pro rozvoj

Klademe důraz na spoluúčast investorů na rozvoji Sedmičky. Smlouvy v hodnotě 33 647 050 Kč tak budou sloužit na budování veřejné vybavenosti.

Připravili jsme projekty na kompletní revitalizaci ulic Janovského, Ovenecká a Fr. Křížka.

Pořádáme participativní akce a vycházky, občany zapojujeme do přípravy rozvojových projektů: plánování nového parku U Vody, setkání k Rohanskému mostu aj.

Pomocí dotazníku jsme zjišťovali názory rezidentů na možnosti využití a úpravy vnitrobloků.

Nastavili jsme jednotný přístup ke stavbám a stavebním zařízením pro reklamu, aby bylo území MČ chráněno před vizuálním smogem.

Pozitivně jsme ovlivnili výsledné podoby nových staveb, jako jsou projekty Tesla, hasičská stanice, Bau-invest, Merkurie, Prague Marina aj.

Ve spolupráci s magistrátem a jeho organizacemi jsme připravili rozvoj území podél řeky – např. projekt úpravy Bubenského nábřeží, nábřeží podél Stromovky, průchodnost pro pěší podél areálu Prefa, úpravy Císařského ostrova a rozvoj oblasti Trojské kotliny.

Intenzivně jsme připomínkovali a výrazně tak posunuli situaci v oblasti Bubny-Zátory i projektu železniční dráhy na letiště a jeho pro město citlivého řešení.

Aktivně se podílíme na rozvojových projektech hl. města, jako jsou: příprava lávky na Štvanici a do Karlína, rekonstrukce Šlechtovy restaurace, přeměna Pražské tržnice, úpravy Výstaviště a Stromovky aj.


Jak to vidí opozice?

ODS

Je pochopitelné, že vedení radnice předkládá v povolební inventuře především úspěchy. Úkolem opozice je naopak upozornit na věci, které se nepovedly nebo neproběhly podle očekávání. Přesto chci ale nejprve pochválit za velmi aktivní přístup k řešení problémů vyvolaných epidemií COVID-19. Zejména odklad nájmů živnostníkům podnikajícím v městských nebytovkách, který podpořily i opoziční zastupitelské kluby. Co chci naopak na prvním místě vytknout, je odvolání Jarmily Macečkové z pozice ředitelky ZŠ Františky Plamínkové a postup při výběru jejího nástupce. Vedení radnice v této kauze udělalo sérii chyb, jejichž důsledkem byla destabilizace pedagogického sboru a školy jako takové. Druhým krokem, se kterým nesouhlasím, bylo zvýšení koeficientu pro výběr daně z nemovitosti, který tuto daň reálně zdvojnásobil. Stát sahá občanům do kapes stále víc a není důvod, proč by to měla dělat i naše obec, zvlášť pokud celá řada jiných pražských městských částí ke zvýšení této daně nepřistoupila. Třetí věcí, se kterou nemohu být spokojen, je celková cena za novou radnici v ulici U Průhonu. Téměř 450 milionů korun na budovu, která nedokáže pojmout všechna pracoviště městského úřadu, mi přijde příliš a je logické, že peníze chybí jinde. Stejně nespokojený jsem s tím, že není dokončena rekonstrukce Šlechtovy restaurace, která měla být otevřena pro veřejnost letos v létě. A to nechávám stranou neprůhlednou soutěž na jejího provozovatele, kterou měla vyhrát firma blízká jednomu z kandidátů PRAHA SOBĚ. Poslední výtka směřuje k evergreenu posledních let, jímž je Libeňský most. Jsou dva roky od voleb a město teprve vypsalo soutěž na dodavatele projektové dokumentace a stavebních prací. Z původně slibovaných termínů zahájení rekonstrukce nezbylo nic. Jediné, co víme s jistotou, je, že cena, kterou město za rekonstrukci zaplatí, bude několikrát vyšší než čísla, kterými PRAHA SOBĚ šermovala před volbami.
Tomáš Bartovský, předseda klubu zastupitelů ODS


TOP 09 a STAN

Vývoj v MČ Praha 7 dva roky od voleb hodnotíme s převažující spokojeností a nadějí. Kladně hodnotíme především bezproblémové přestěhování úřadu, otevřenost a možnost připomínkování studie k území Bubny-Zátory, Rohanského mostu, parku U Vody. Pozitivně vnímáme činnost a odbornost Komise rozvoje urbanismu, architektury a veřejného prostoru. Hospodaření s majetkem MČ Praha 7, zejména nebytovými prostory, je odpovědné a reflektuje i situaci po pandemii.

Vše ale není jen růžové. Nedostatek parkovacích míst sice není řešitelný ze dne na den, ale očekávali bychom větší nasazení, zejména na Letné, kde lze využít některé prostory ve vnitroblocích. Také výměna ředitelky ZŠ Plamínkové mohla být provedena poněkud šťastnějším způsobem.

Nejsme ale pasivní a nečekáme pouze na chyby koalice a její kritiku. Koalice píše: „Vyhlásili jsme a průběžně udržujeme veřejnou sbírku Solidarita od sousedů (SOS P7), která pomáhá lidem v obtížných životních situacích zajistit základní životní potřeby.“ Skutečnost je taková, že v původním návrhu koalice bylo pouze alokovat pro potřeby Humanitního fondu 500 tisíc Kč z rozpočtu MČ P7. Návrh na vyhlášení veřejné sbírky předložila TOP 09 a do této sbírky rovněž opakovaně přispěla. Sbírka má všeobecnou podporu, pomáhá potřebným a snižuje tlak na zadlužení obce.

V rámci projektu MAP II na zlepšování výuky a podmínek ve školách jsme zjistili, že počátkem října žákům ZŠ v Praze 7 chybělo přes 300 počítačů pro pravděpodobnou distanční výuku. Mobilizovali jsme kontakty, členstvo TOP 09 i dobrovolníky. K 13. 10. jsme sehnali 100 počítačů včetně monitorů a příslušenství. U 44 počítačů jsme během jednoho dne nainstalovali operační systém a připravili je k předání. Dalších 20 budeme předávat v pondělí 19. 10.

V komisi ŽP jsme prosadili opatření a spolupráci s odborníky z Ústavu informatiky AV ČR kvůli zlepšení adaptačního opatření na změnu klimatu a zmenšení dopadů tepelného ostrova v Praze 7. Magistrátu jsme předali podnět na řešení přemnožené populace holubů v dolních Holešovicích. Prosadili jsme revizi odpadového hospodářství v Praze 7. V rámci grantové komise jsme podpořili projekty s pozitivním dopadem na životní prostředí, environmentální vzdělávání dětí a kvalitní život nás všech. Během první vlny koronaviru jsme z vlastních zdrojů zajistili přes 500 roušek a respirátorů a dezinfekci pro pečovatelská centra v Praze 7.

Snažíme se vycházet v dobrém se všemi politickými stranami a hnutími v Praze 7. U projektů, jako je záměr výstavby nové školy „Přádelní“ nebo „Rohanský most“, je to potřeba. Nejstrašnější je, pokud se po 4 letech otočí o 180 stupňů jenom proto, že se změnila politická reprezentace, veškerá předchozí práce přijde vniveč a začíná se od bodu 0.

Hodně zdraví, sil a dobré mysli!
Jiří Hejnic TOP 09 a Lukáš Tůma STAN – tedy Spojené síly pro Prahu 7