archivní článek, informace již nemusí být aktuální

U stanice MHD Vltavská vzniklo nové výtvarné dílo. Oblíbené místo streetartové komunity oživila velkoplošná malba z dílny tvůrčího tandemu Pavel Dušek a Josef Šmíd. Dvojice výtvarníků dokončila realizaci návrhu, s nímž zvítězili ve výtvarné soutěži Mural Art Vltavská, kterou v létě uspořádala Praha 7 společně s Dopravním podnikem hl. m. Prahy (DPP).   

„Děkuji autorům za to, jak se svého úkolu zhostili. Město je krásným plátnem pro výtvarné dílo, ale dokáže umělce i potrápit. Výsledek ovšem stojí za to. Lidé se u muralu zastavují, fotí si ho, od zastávek na něj ukazují, povídají si o něm. V tom právě spočívá kouzlo street artu – živého současného umění, které je všem na očích,“ uvedla místostarostka Prahy 7 Hana Třeštíková.

„Přeprava cestujících, kterou zajišťujeme, je službou městu, obyvatelům i návštěvníkům. Její nedílnou součástí je ale také postarat se o příjemné prostředí, ve kterém se cestující budou cítit dobře a budou se ke službě opakovaně a rádi vracet. Jsme proto rádi, že jsme se společně s partnery mohli zúčastnit této výtvarné soutěže a zkulturnění okolí stanice metra Vltavská. Je to jeden ze střípků mozaiky přinést více výtvarného umění a kultury obecně také do prostor MHD. Obdobnou akci jako na Vltavské plánujeme zrealizovat v rámci modernizaci stanice metra Opatov,“ řekla Anna Švarc, architektka metra a projektová manažerka DPP.

Do otevřené výtvarné soutěže Mural Art Vltavská se přihlásilo 38 umělců. Porota složená ze zástupců MČ Praha 7, Dopravního podniku hl. m. Prahy a odborné veřejnosti posuzovala 31 návrhů, které splnily soutěžní podmínky. Vítězný návrh pochází z dílny výtvarníků Pavla Duška a Josefa Šmída, které spojuje vedle studia na Akademii výtvarných umění také působení v Praze 7 a vášeň pro street art a mural art.

Autoři charakterizují své dílo jako komplexní, variabilní malbu, která z dálky působí jako abstraktní obraz, ale při bližším pohledu se v plochách a mezerách mezi mraky a mlhou otevřou průhledy do dalších pod-obrazů a světů. Cílem je, aby se člověk měl důvod k obrazům vracet, prohlížet si je, nacházet nové detaily a souvislosti při každém pohledu, interpretovat je a v duchu se v nich toulat.

„Prolínající se světy, které spolupracují a expandují. Tak lze v krátkosti definovat naši práci v rámci muralu Vltavská. Nejde o minimalismus, naopak právě změť mikrosvětů dává možnost objevovat denně nové informace, o kterých jsme při minulém čekání na „pětadvacítku“ neměli ani ponětí. Tuto skutečnost vytváříme záměrně, zamýšlíme se nad obrazem ve veřejném prostoru a klademe důraz na rozličnost, různorodost a drobnopis. Díky postupnému objevování všech obrazových  souvislosti a prvků bude obraz v očích veřejnosti stárnout pomalu,“ okomentovali své dílo autoři Pavel Dušek a Josef Šmíd.

Náklady spojené s organizací soutěže, finančními odměnami i samotnou realizací díla hradí městská část Praha 7 a Dopravní podnik hl. m. Prahy. Nefinančním partnerem soutěže je Spolek Trafačka.