Modernizace trati Praha–Kladno s připojením Letiště Václava Havla je prioritní dopravní stavbou české vlády a jedním z nejrozsáhlejších připravovaných infrastrukturních projektů v ČR.

Dne 12. 1. 2023 byly zahájeny práce na úseku Praha-Bubny – Praha-Výstaviště. Více informací najdete ZDE


Plánovaný vývoj stavby a souvisejících omezení


Cílem investice je napojit Letiště Václava Havla na železnici a modernizovat stávající jednokolejnou trať mezi Prahou a Kladnem, největší středočeskou aglomerací s nejvyšším počtem dojíždějících. Praha se tak zařadí mezi desítky evropských velkoměst s přímým napojením mezinárodního letiště na železnici.

Na Letiště Václava Havla povede nově vybudovaná odbočka ze stanice Praha-Ruzyně. Železniční infrastruktura se rozšíří o šest nových zastávek a v Praze nabídne přímé přestupy na všechny linky metra. Modernizovaná trať bude v celém úseku dvoukolejná a elektrifikovaná. Ve špičce tak bude možné cestovat vlakem mezi centrem Prahy, Kladnem a letištěm každých 10 minut. Traťová rychlost dosáhne v Praze až 120 km/h a mimo Prahu až 160 km/h. Součástí projektu je modernizace všech stávajících železničních stanic a zastávek.


Dne 31. října 2022 se na radnici Prahy 7 uskutečnila prezentace a veřejná diskuze k projektu rychlodráhy Praha – letiště Václava Havla – Kladno. Záznam z tohoto setkání najdete na youtubovém kanálu Prahy 7.

Dne 19. února 2024 proběhlo setkání nad návrhem koncepční studie okolí estakády u Výstaviště. Více ZDE.


Díky podzemnímu vedení trati přes hustě zastavěné oblasti v Praze bude mít výstavba i provoz železnice minimální dopady na obyvatele a životní prostředí. Projekt naopak velmi prospěje rozvoji přilehlých oblastí – především Kladenska a městských částí Praha 6 a 7. Dopravní přínosy investice umocní vytvoření tisíců parkovacích míst na několika navazujících parkovištích P+R. Denní počet přepravených osob v úseku Praha-Ruzyně – Hostivice naroste ze stávajících 7 tisíc na 27 tisíc v roce 2030. K nim nově přibude dalších 21 tisíc cestujících z letiště a 11 tisíc z terminálu P+R z návazných autobusů v Dlouhé Míli.

 

Úseky

V současné době spojuje Prahu s největším středočeským městem Kladnem jednokolejná neelektrifikovaná trať, která nesplňuje požadavky na moderní kapacitní železniční dopravu. Modernizovaná trať z Masarykova nádraží do Kladna by měla být v celém úseku dvoukolejná a elektrifikovaná, ve špičce tak na ni bude možné vypravit až šest párů osobních a spěšných vlaků za hodinu.

 

Modernizace trati Praha-Bubny – Praha-Výstaviště

 

Aktuální stav

V lednu 2023 realizace zahájena. Více ZDE.

V únoru 2024  byla zahájena realizace průchod pro pěší a cyklisty, který propojí Veletržní a Dělnickou. Více ZDE.

 

Popis stavby

Celá stavba zapadá do urbanistické studie Bubny-Zátory. Jedná se o modernizaci úseku Bubny – Výstaviště, který bude zdvoukolejněn a elektrifikován. Z velké části bude umístěn na mostní estakádě. Součástí stavby je modernizace železniční stanice Praha-Bubny, která se posune jižně směrem ke stanici metra Vltavská. V úseku vznikne nová železniční zastávka Praha-Výstaviště. Součástí stavby je též nová lávka s přístupem do Stromovky. Ke zvýšení bezpečnosti silniční i železniční dopravy přispěje zrušení přejezdu v Bubenské ulici.

Informační brožura Správy železnic je ke stažení ZDE

 

Přínosy

 • ve stanici Praha-Bubny přímý přestup na metro linky C (stanice Vltavská) a tramvaj
 • zlepšení dopravní obslužnosti území díky nové zastávce Praha-Výstaviště
 • vedení trati po estakádě – odstranění bariéry pro nový rozvoj území
 • subtilní přemostění ulice Dukelských hrdinů (zachování dominantního postavení Průmyslového paláce)
 • nové propojení Veletržní a Dělnické ulice
 • zvýšení bezpečnosti dopravy a zlepšení prostupnosti území


Hlavní součásti

 • modernizace stávající železniční stanice Praha-Bubny (čtyřkolejná s jedním ostrovním a dvěma bočními nástupišti napojenými na níže položené vstupní vestibuly)
 • připojení druhé koleje, modernizace a elektrifikace stávající jednokolejné trati v délce cca 1,3 km
 • zřízení nové zastávky Praha-Výstaviště
 • nahrazení železničních přejezdů mimoúrovňovými kříženími

 

 

Modernizace Praha-Výstaviště – Praha-Dejvice
 

Aktuální stav

Je dopracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí a je požádáno o územní rozhodnutí. 

Popis stavby

Celá stavba zapadá do urbanistické studie Hradčanská. Jedná se o modernizaci úseku Výstaviště – Dejvice, který bude zdvoukolejněn a elektrifikován. Povrchově povede pouze lokalitou Stromovky, následně vlaky vjedou do hloubeného tunelu a nové hloubené železniční stanice Praha-Dejvice. Ta bude napojena přímo na stanici metra Hradčanská. Stávající výpravní budova bude opuštěna. Součástí stavby je zrušení všech železničních přejezdů.

 

Přínosy

 • přímý přestup na metro linky A ve stanici Praha-Dejvice
 • zvýšení bezpečnosti dopravy a zlepšení prostupnosti území
 • vznik zelené radiály (cesta pro pěší a cyklisty, klidová zóna)
 • snížení hluku a vibrací z železniční dopravy
 • zrušení železničních přejezdů
   

Hlavní součásti

 • tunel v úseku Stromovka – Dejvice
 • připojení druhé koleje, modernizace a elektrifikace stávající jednokolejné trati
 • rozšíření stávajícího drážního tělesa tak, aby vyhovovalo dvoukolejnému profilu
 • zahloubení stanice Praha-Dejvice
 • nahrazení železničních přejezdů mimoúrovňovými kříženími

 

Další informace o projektu najdete na stránkách Správy železnic

Zdroj: Správa železnic