Modernizace trati Praha–Kladno s připojením Letiště Václava Havla je prioritní dopravní stavbou české vlády a jedním z nejrozsáhlejších připravovaných infrastrukturních projektů v ČR.

Dne 12. 1. 2023 byla oficiálně zahájena realizace úseku Bubny – Výstaviště.

V tomto článku uvádíme informace o postupu stavby, omezení v dopravě, zásazích v zeleni a dalších důležitých opatření a sdělení pro veřejnost.

Zájemci o bližší informace o průběhu stavby se mohou obracet na Správu železnic prostřednictvím e-mailu:  Schreierova@spravazeleznic.cz

Zde najdete přehled dopravních opatření v roce 2024.

V pondělí 19. února 2024 od 17 hodin se v prostorách přízemí hotelu Mama Shelter uskutečnila veřejná prezentace koncepční studie okolí estakády u Výstaviště. Více zde

 

Plánovaný vývoj stavby a související omezení

Aktuálně:

  • V sobotu 8. června a o týden později, tj. v sobotu 15.  června 2024, proběhnou dvě betonáže další částí nosné konstrukce estakády, které realizuje Správa železnic. Upozorňujeme, že práce budou z důvodu časové náročnosti probíhat cca od 5.00 a zaberou zhruba 9 hodin. Aktuální etapy betonáže nosné konstrukce budou probíhat v těchto úsecích

     

V platnosti jsou dlouhodobé uzavírky pro automobilovou dopravu:

  • Od 13. 5. 2024 přerušení provozu automobilové dopravy v ul. Dukelských hrdinů ve směru od ulice Kostelní k ul. Veletržní. V opačném směru bude pro průjezd uzavřen úsek od ul. Pplk. Sochora k ul. Kostelní. 
  • Průjezd z Dukelských hrdinů k Výstavišti 
  • U Výstaviště – Partyzánská po ulici Na Zátorách, včetně pokračování touto ulicí ve směru jízdy k vestibulu stanice metra Holešovice.
  • Bubenská v úseku mezi ulicemi Šimáčkova –Železničářů. 
  • Strojnická u Policejního prezidia ve směru jízdy k OC Stromovka.
  • Pro pěší a cyklisty je směrem k Výstavišti umožněn průchod přes stavbu v blízkosti ul. Dukelských hrdinů.

Dopravní uzavírky v roce 2024 aktualizujeme zde

 

Správa železnic se zhotoviteli průběžně finalizuje podrobný harmonogram prací, návazných uzavírek a dopravních opatření. Cílem úzké koordinace stavební činnosti je, aby práce probíhaly maximálně efektivně a s co nejmenším dopadem na obyvatele městské části Praha 7. Konkrétní data jsou postupně upřesňována a uzavírky podrobněji popsány v odkazu výše. 

 

Rámcový přehled plánovaných prací najdete zde. *

* Uvedené termíny se mohou během realizace stavby měnit.

 

Zásahy v zeleni

S rozsáhlou a významnou dopravní stavbou, jako je modernizace železniční trati, se bohužel nevyhnutelně pojí také kácení dřevin a další zásahy v zeleni.

V rámci realizace stavby dojde ke zdvoukolejnění trati směrem do Dejvic a vybudování nové zastávky Praha – Výstaviště, která je situována na hranici přírodní a kulturní památky Královská obora. Veškeré související práce v dotčených oblastech jsou projednány, odsouhlaseny a kontrolovány příslušnými orgány ochrany životního prostředí. Jednotlivé dřeviny byly před zahájením prací označeny a zapojené porosty geodeticky vytyčeny. Na dotčených místech proběhla kontrolní a koordinační setkání za účasti arboristů a pracovníků ochrany prostředí, na nichž bylo potvrzeno, že stavba nezasahuje mimo nezbytnou oblast a nachází se v režimu povolení.

Nová výsadba

Součásti stavby je také výsadba zeleně a sadové úpravy v oblasti nové železniční stanice Praha – Bubny, Památníku ticha a ulice Strojnická, které vznikly na základě architektonických studií. S další náhradní výsadbou se počítá ve Stromovce a v areálu Výstaviště a bude prováděna dle výsadbových plánů parku.

Aktuální práce 

Od poloviny března 2024 bude ve Stromovce probíhat realizace nových parkových cest, které propojí Královskou oboru s nově vznikající železniční zastávkou Výstaviště a připravovanou lávkou na Letnou. Více informací najdete ZDE.

 


Více informací o projektu modernizace železnice najdete ZDE.