V letošním roce si Praha 7 připomíná významné výročí. V listopadu 1884, tedy před 140 lety, došlo k připojení do té doby samostatných spojených obcí Holešovice-Bubny ke královskému hlavnímu městu Praze. I po 140 letech je třeba ocenit moudré rozhodnutí tehdejších představitelů Holešovic-Buben – nezávislost a vlastní zájmy totiž vyměnili za blaho vlastní čtvrti a jejích obyvatel. Nově ustavená sedmá městská část se pod křídly hlavního města brzy proměnila v dynamicky se rozvíjející součást české metropole. 

 

 

Na co se můžete v jubilejním roce těšit

  • 23. května Jarní koncert Prahy 7
  • 9. června Rodinný den Prahy 7 na Výstavišti
  • od 17. července do 28. srpna 2024 Letní scéna na Strossu    
  • 2. září Po škole na kolotoč v Letenských sadech
  • listopad kniha o historii Prahy 7
  • listopad výstava umělců spjatých s Prahou 7 ve Veletržním paláci ve spolupráci s NGP
  • prosinec Vánoční koncert Prahy 7

Ocenění významných osobností

V závěru roku budou oceněni významní žijící občané Prahy 7, kteří se značnou měrou zasloužili o rozvoj městské části či vykonali výjimečný počin hodný ocenění. Zapojte se a nominujte takové osobnosti! Stačí vyplnit jednoduchý formulář, uzávěrka pro podání návrhů je 31. července 2024. O ocenění vybraných osob rozhodne Zastupitelstvo MČ Praha 7 na podzim letošního roku.

 


Facebooková stránka 140 let Prahy 7

Nahlédněte do historie naší městské části prostřednictvím dobových fotografií, inzerátů a ukázek z tisku. Facebookovou stránku 140 let Prahy 7 připravuje Stanislav J. Václavovic, kterého znáte jako autora rubriky Archiv časopisu Hobulet.

 


 

 


Grafika

Součástí oslav 140. výročí je rovněž grafika akcentující toto jubileum. Objevovat se bude nejen ve veřejném prostoru, ale také zde, na oficiálních webových stránkách, a na našem facebooku. Zkombinovali jsme ji i s ilustracemi z dobového tisku, které vybral Stanislav J. Václavovic, grafiku připravilo studio zetzetzet.