Apatsidu Markéta sociální pracovnice /NRP +420220144074, +420732651520 OSV
Bajcarová Jarmila zpracovatelka přestupků +420604794409 OSA
Bartovský Tomáš zastupitel Z MČ P7
Bastl Libor zastupitel Z MČ P7
Batěk Tomáš inspektor veřejného prostoru +420220144228, +420603721206 ORVP
Baudyšová Šárka kontrolní pracovnice +420220144166, +420606958602 OZV
Beach Gabriela vedoucí oddělení +420220144221 SU
Beková Tereza referentka +420220144032, +420777363176 OFI
Beneš Patrik zpracovatel přestupků +420778110024, +420778110024 OSA
Beran Petr koordinátor přípravy a realizace staveb +420220144060, +420737663906 OMA
Biegel Richard zastupitel Z MČ P7
Biňovcová Jindřiška terénní a koordinační pracovnice +420220144244, +420603323932 OSZ
Bittmanová Daniela sociální pracovnice +420220144075, +420739912426 OSV
Bittnerová Marie odborná referentka +420220144152, +420605385373 OZP
Blaháková Monika vedoucí odboru +420220144160, +420732557975 OZV
Blumentrittová Hana referentka +420220144209, +420770190881 OMA
Bohuňovský Josef vedoucí oddělení +420220144183, +420604556175 OMA
Brázová Helena referentka +420220144242, +420739409031 OSV
Brožková Helena komunitní pracovník OVPR
Brynychová Gabriela referentka +420220144247 OFI
Bubeníčková Šárka účetní +420220144038 OFI
Bubníková Ludmila účetní +420220144048 OFI
Bulandrová Lucie asistentka starosty Jana Čižinského +420220144254, +420732966613 KST
Burešová Bohumila referentka +420220144259, +420737476064 OSA
Burgerová Lenka místostarostka +420773788722 R MČ P7
Burgrová Lenka kontrolorka +420770110421 UKAS
CajthamL Lukáš referent +420737887112 IT
Čermáková Kamila referentka oddělení přestupků +420778706830 ODO
Čermáková Martina referentka +420220144103, +420778110012 ORVP
Černá Lucie vedoucí oddělení +420608299369 OVPR
Češková Yvona technička, referentka +420220144230, +420737310692 OIVZ
Charvátová Květoslava koordinátorka přípravy a realizace staveb +420220144064, +420737861371 OMA
Chládková Šárka vedoucí oddělení +420220144217, +420724238368 OIVZ
Chmátalová Aneta sociální pracovnice /CAN +420220144182, +420604421008 OSV
Chotěborová Hana sociální pracovnice /NRP +420220144094, +420739553135 OSV
Chramostová Květa referentka oddělení přestupků +420777098569 ODO
Chramostová Zuzana vedoucí odboru +420603863878 OSA
Chudárek Jakub vedoucí oddělení +420220144231, +420770162993 OIVZ
Čižinský Jan starosta +420774828345 R MČ P7
Daňkovská Jana referentka +420220144121 SU
Drdácká Olga vedoucí oddělení +420602373775 KST
Drobný Jaroslav referent +420220144239, +420733466792 OKS
Dvořáčková Michaela kontrolní pracovnice +420220144158, +420603910126 OZV
Ernest Lukáš technik +420220144176, +420603910160 KST
Ernestová Barbora projektová manažerka +420604487829 OVPR
Fabiánová Hana sociální pedagog +420776692930 OVPR
Fafílek Ivo kurátor pro dospělé +420739553158, +420739553158 OSV
Fátor Lukáš vedoucí odboru +420220144013, +420732410734 OKS
Feixová Věra referentka +420220144207 OSA
Fejtová Pavlína referentka +420233376732 OSA
Fiala Jaroslav koordinátor protidrogové prevence a prevence kriminality +420220144240, +420603553524 OSZ
Fialová Zdeňka vedoucí oddělení +420220144027, +420732867247 ODO
Foglová Monika referent +420220144051, +420605857483 IT
Freiková Jaroslava účetní OFI
Frintová Monika referentka vzdělávání +420220144099, +420739431800 OPC
Frišová Daniela referentka +420233376732 OSA
Glasová Alena právnička +420220144212 OPV
Gregorová Jana referentka +420220144261, +420778499604 OMA
Hally Martin referent +420220144029, +420732477247 ODO
Hálová Vlasta referentka +420220144122, +420778499601 SU
Hašek Michal zastupitel Z MČ P7
Havránková Zuzana sociální kurátorka pro dospělé +420220144188, +420734521839 OSV
Hejl David referent +420777460897 IT
Hejnic Jiří zastupitel +420220144268 Z MČ P7
Herbstová Olga referentka +420220144238 OZV
Hlásenská Iva účetní fakturace +420220144047, +420607924288 OFI
Holá Eva právnička +420220144039, +420775278658 OPV
Holubkovová Hana zastupitelka Z MČ P7
Honajzrová Jitka referentka +420739553181 OVPR
Horáková Miloslava účetní +420220144049 OFI
Horská Hana vedoucí odboru +420220144151, +420603380520 OZP
Hradecká Soňa vedoucí odboru +420608771700, +420608771700 OVPR
Bacílková Hrbková Jana vedoucí oddělení +420220144171 KST
Hříbalová Petra asistentka místostarosty Kamila Vavřince Mareše a radního Jakoba Hurrleho +420220144257, +420723832528 KST
Hrochová Jana finanční referentka +420220144113 OFI
Hrušková Lucie kurátorka pro děti a mládež +420220144084, +420605341243 OSV
Hurrle Jakob radní +420770125246 R MČ P7
Hurtová Simona vedoucí oddělení +420220144036, +420774500374 OFI
Hýblová Anna vedoucí pokladny +420220144173, +420721934729 OFI
Hýblová Monika ekonomka +420220144235, +420721316077 OFI
Jakubovie Mária projektová manažerka +420775871542 OVPR
Ježek Jakub referent odpadového hospodářství +420220144154, +420602147419 OZP
Jiráček Viktor referent +420220144213, +420777150083 OMA
Jirásková Šárka administrativní pracovnice +420220144133 SU
Kaděrová Taťána pracovnice podatelny +420220144175 KST
Kameníková Markéta pracovnice centrální spisovny +420777147108 KST
Kantor Petr zastupitel Z MČ P7
Karasová Daniela vedoucí oddělení +420220144044, +420778110016 ORVP
Kejhová Olga vedoucí oddělení +420778110015 OSA
Klufová Klára koordinační a projektový pracovník kanceláře starosty Jana Čižinského a asistentka místostarostky Hany Třeštíkové +420220144001, +420603211727 KST
Knitl Jiří radní +420603457834 R MČ P7
Kočí Filip referent +420220144120, +420778541837 KST
Kolář Robert vedoucí odboru +420220144056, +420605430899 OMA
Kolláriková Natalie šéfredaktorka Hobuletu +420220144253, +420739274345 KST
Konečná Lucie právník +420220144095 OPV
Koníčková Kopřivová Vlasta vedoucí oddělení +420220144186, +420732667080 OSV
Kovařík Jan vedoucí odboru +420220144024, +420739686422 ODO
Kovaříková Andrea referentka investic +420220144104, +420724963609 OIVZ
Kožíšková Štěpánka vedoucí oddělení +420220144210 OSA
Kraus František řidič, technik BOZP a PO +420220144135, +420777453660 KST
Kravciv Janečková Marcela zastupitelka Z MČ P7
Krejčí Anna referent +420778739163 IT
Krihová Vlasta referentka +420220144203 OSA
Křívová Jiřina energetik +420220144270, +420778110028 OMA
Kříž Václav manažer pro strategické plánování +420606523926 OVPR
Křtěnová Drahomíra finanční referentka +420220144109, +420778436093 OFI
Kubíčková Michaela referentka +420220144028, +420770110052 ODO
Kubin Tomáš vedoucí oddělení +420220144046 OFI
Kučerová Markéta referentka školství +420776097601 OVPR
Kuldová Markéta odborný garant - koordinátor +420732409402 OVPR
Laskovská Kateřina vedoucí odboru +420220144249, +420605070056 OSZ
Lavická Anna referentka +420220144174 OFI
Lejnarová Alena ekonomka +420220144062, +420778499602 OFI
Lima Ramirez Miroslava referentka +420220144157, +420778771013 OZV
Lísalová Veronika inspektor veřejného prostoru +420220144108, +420736702947 ORVP
López Petra referentka +420220144185, +420773006787 KST
Louthanová Alena referentka +420220144222, +420605847883 OKS
Lubasová Helena vedoucí odboru +420220144128, +420736519842 SU
Luczka Miroslav vedoucí odboru +420220144147, +420735793146 OSV
Lusková Kateřina vedoucí odboru +420220144031, +420603288477 OFI
Lutovská Marie právník +420220144063 OIVZ
Machálková Marie asistentka +420220144073 OZV
Maráková Jana sociální pracovnice +420220144234, +420778534981 OSV
Marečková Jitka mzdová účetní +420220144101, +420737110417 OPC
Mareš Kamil Vavřinec místostarosta +420777084461 R MČ P7
Marešová Ivana finanční kontrolorka +420603775452 UKAS
Marhulová Anna referent +420220144061, +420778110014 OMA
Marková Tereza vedoucí odboru +420220144272, +420770112905 ORVP
Maryšková Monika referentka +420220144043 OFI
Mikyšková Petra referentka +420220144025 ODO
Mirovský Ondřej radní +420731427980 R MČ P7
Morvicová Marcela účetní +420220144241 OFI
Mrózková Renata referentka výdejny parkovacích oprávnění +420220144106, +420775862211 ODO
Muricová Larisa veřejný opatrovník +420220144006, +420739553138 OSV
Mydlilová Jana metodička +420607166153 OVPR
Nachtmannová Lenka vedoucí oddělení, místní poplatek za užívání veřejného prostranství +420220144045, +420603372003 OFI
Navrátil Aleš zastupitel Z MČ P7
Nezvalová Kateřina vedoucí oddělení a asistentka místostarosty Pavla Zelenky a radního Jiřího Knitla +420220144256, +420778499605 KST
Nováková Martina asistentka tajemníka Radomíra Špoka a radní Hany Šiškové +420220144252, +420778110025 KST
Nováková Tereza referentka - koordinátor participace ORVP
Novotná Barbora vedoucí oddělení pronájmů +420220144232, +420731283996 OMA
Novotná Eva referentka +420220144220 SU
Oliva Novotná Petra referent samosprávních agend +420220144211, +420603372135 OSZ
Novotná Petra referentka oddělení přestupků +420775170138 ODO
Oberleitnerová Eva rozpočtářka +420220144041 OFI
Ohrablová Vladimíra projektová manažerka +420603189792 OVPR
Opluštilová Martina vedoucí oddělení +420220144115, +420732788764 KST
Oždianová Petra referentka +420220144259, +420737476064 OSA
Parpelová Kamila sociální pracovnice +420220144080, +420732651519 OSV
Pášová Eva sociální pracovnice +420220144096, +420739553142 OSV
Pavlišová Jana referent +420220144123 SU
Pazourková Renáta sociální pracovnice +420220144087, +420739553152 OSV
Pehlová Ilona referentka, místní poplatek z ubytovací kapacity a místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt +420770112902 OFI
Pek Alexandr referent +420220144207 OSA
Peterková Kornélie terénní pracovnice +420608703876 OSZ
Peyrová Marie referentka +420220144170, +420777137634 OZV
Philippová Kristýna referentka +420220144014, +420603574459 OKS
Plachtanski Petra metodik projektu Terénní práce s Romskou komunitou na Praze 7. Terénní sociální pracovnice +420220144236, +420777363240 OSZ
Pochmannová Hana vedoucí odboru +420220144184, +420603770889 OIVZ
Pořízka Jiří vedoucí útvaru +420737660669 UKAS
Poslušná Michaela vedoucí oddělení +420220144162, +420736702946 OZV
Pouzarová Eva vedoucí odboru +420220144172, +420739686421 OPC
Požárková Marcela vedoucí oddělení +420220144193, +420732940504 OSA
Prašivka Jakub koordinátor MA21 +420775891234 OVPR
Přenosilová Ivana finanční referentka +420220144114, +420775159669 OFI
Přenosilová Petra referentka +420220144111, +420739175263 OSA
Přibylová Jitka referentka +420220144204 OSA
Procházková Hana referentka +420220144168 OZV
Prokopová Vladana matrikářka +420220144273, +420605753972 OSA
Radimská Monika referentka +420220144223, +420733618746 OZP
Rafoth Tereza lokální koordinátor +420605709770 OVPR
Rathaus Silvestr vedoucí oddělení +420220144165, +420723627203 OZV
Řepa Pavel zastupitel Z MČ P7
Richtr Tomáš referent +420220144105, +420778739161 ORVP
Romanová Martina matrikářka +420220144146, +420723807673 OSA
Rosecká Eva sociální pracovnice +420220144258, +420739553131 OSV
Rošický Jiří metodik a pověřenec (DPO) +420604590908 IT
Růžičková Romana projektová manažerka +420602650849 OVPR
Saitlová Dana vedoucí oddělení +420220144012, +420778499603 OFI
Salavec Jaroslav referent +420220144164 OZV
Sanitráková Miluše referentka +420220144148, +420770102098 OFI
Schumacher Andrea referentka +420220144271, +420770160898 SU
Šedivá Anna referentka oddělení přestupků +420775170157 ODO
Šefarová Irena referentka +420220144076, +420605442939 SU
Serbus Josef referent oddělení přestupků +420732512002 ODO
Šetenová Alice referentka výdejny parkovacích oprávnění +420220144266 ODO
Ševčíková Alžběta pracovnice centrální spisovny +420777147108 KST
Šikýřová Klára referentka +420220144010, +420778499607 KST
Šimková Šárka sociální pracovnice +420220144187, +420604587733 OSV
Simon Miroslav vedoucí oddělení +420777001016 ODO
Šindelářová Jitka referentka +420220144102, +420778110026 ORVP
Šindelářová Kateřina referentka +420220144020, +420725957262 ODO
Šípová Tereza referentka +420220144017, +420778428971 OIVZ
Šišková Hana radní +420737468730 R MČ P7
Šišková Jana odborná referentka +420220144008, +420604543002 OPV
Škarecký Pavel zastupitel Z MČ P7
Škarková Ivana zpracovatelka přestupků +420778499608 OSA
Slavíčková Martina referent +420220144130, +420603457831 SU
Slimáková Zuzana sociální pracovnice +420220144243, +420739553172 OSV
Šmíd Jan referent +420220144206 OSA
Snopek Tomáš referent na podporu nájemních vztahů +420220144159, +420773793378 OSZ
Šonová Simona zastupitelka Z MČ P7
Šormová Michaela koordinátorka seniorské politiky a sousedských spolků +420777482466 OSZ
Soukupová Martina referentka oddělení přestupků +420732556499 ODO
Špok Radomír tajemník +420220144002, +420770101951 KST
Staniček Dan referent +420220144169, +420603910141 OZV
Stehlíková Terezie pracovnice vztahů k veřejnosti +420220144246, +420777453626 KST
Stejskalová Iva referentka +420220144140 ORVP
Štěpán Jiří zastupitel Z MČ P7
Štolc Karel zastupitel Z MČ P7
Smolková Stonavská Zdeňka referentka +420220144134, +420777481458 SU
Strádalová Tereza vedoucí odboru +420220144198, +420771131663 OPV
Strnadová Michaela vedoucí odboru +420220144233, +420731628904 KST
Suchanová Ivana účetní +420220144195 OFI
Svobodová Michaela vedoucí oddělení +420606471440 OVPR
Svobodová Sylva zastupitelka Z MČ P7
Svobodová Sylva metodička +420608584482 OVPR
Taich Tomáš referent +420220144190, +420603372148 OSZ
Tauer Pavel zastupitel Z MČ P7
Tauerová Blanka Anna matrikářka +420220144229, +420774917125 OSA
Tománek Martin zastupitel Z MČ P7
Tomíček Vojtěch vedoucí odboru +420776268014 IT
Trčka Burijan Vít grafik/DTP pracovník, technik +420220144274, +420739511060 KST
Třeštíková Hana místostarostka +420603581674 R MČ P7
Tůma Lukáš zastupitel Z MČ P7
Tůmová Jarmila projektová a finanční manažerka +420778543823 OVPR
Turnerová Johana referentka ORVP
Tutterová Markéta case manager +420604718897 OVPR
Tvarůžková Bohumila referentka výdejny parkovacích oprávnění +420220144265, +420730187066 ODO
Uhlíková Karina referentka +420220144125 SU
Ullrichová Jiřina odborná referentka +420220144218 KST
Václavovic Stanislav referent +420220144150, +420604435268 OKS
Vágenknechtová Petra odborná referentka +420220144153, +420603350314 OZP
Vaňásek Bohumil veřejný opatrovník +420220144070, +420737845760 OSV
Vavřinec Tomáš zastupitel Z MČ P7
Vavřinová Markéta referentka +420220144215, +420770122693 SU
Velek David účetní +420220144034 OFI
Viceníková Jarmila kontrolní pracovnice +420220144163, +420777150342 OZV
Vilimovská Jana referentka, místní poplatek ze psů a vymáhání pokut +420220144196 OFI
Voceová Jaroslava referent vymáhání pohledávek +420220144194, +420604938158 OPV
Vodrážková Miroslava vedoucí oddělení +420220144136, +420776574471 SU
Vohnický Zdeněk referent, bezpečnostní ředitel +420603466351 KST
Vojtěchová Pavla vedoucí oddělení +420220144250 OFI
Vokuš Martin vedoucí oddělení, tiskový mluvčí +420220144007, +420603464810 KST
Volfová Jana vedoucí oddělení +420220144129, +420770122694 SU
Vomlelová Dagmar vedoucí oddělení +420220144127, +420778110013 SU
Vosecký František zastupitel +420736676676 Z MČ P7
Vostárková Jana vedoucí oddělení +420233376732, +420603707337 OSA
Votrubová Zdeňka referentka oddělení přestupků +420778771012 ODO
Vybíralová Kateřina zpracovatelka přestupků +420778110020 OSA
Vyhnánek Pavel zastupitel +420739342067 Z MČ P7
Zadáková Kateřina navigátor Kontaktního místa pro bydlení +420220144159, +420778110027 OSZ
Zagorová Alena komunitní pracovník OVPR
Žáková Gabriela referentka +420233376732 OSA
Zalabák Tomáš referent +420220144026, +420732457378 ODO
Zelená Petra koordinátor přípr. a real. staveb +420220144191, 734 680 241 OMA
Zelenka Pavel místostarosta +420602435888 R MČ P7
Zelinka Jan rozpočtář +420220144040, +420605416324 OFI
Zelinková Naděžda vedoucí oddělení +420220144097, +420739553133 OSV
Zemanová Iva koordinátorka přípravy a realizace staveb +420220144081, +420771121267 OMA
Zemanová Kateřina referentka +420220144131 SU
Zimmerová Romana vedoucí registračního oddělení +420220144161, +420776006771 OZV
Zlochová Marcela administrativní pracovnice +420778110017 OSA