Bajcarová Jarmila zpracovatelka přestupků +420604794409 OSA
Bartovský Tomáš zastupitel Z MČ P7
Bašniarová Michaela kontrolní pracovnice +420220144158, +420603910126 OZV
Bastl Libor zastupitel Z MČ P7
Batěk Tomáš inspektor péče o veřejný prostor +420603721206, +420603721206 OVP
Baudyšová Šárka kontrolní pracovnice +420220144166, +420606958602 OZV
Beach Gabriela referentka +420220144221 SU
Beneš Patrik zpracovatel přestupků +420778110024 OSA
Biegel Richard zastupitel Z MČ P7
Bittmanová Daniela sociální pracovnice +420220144075, +420739912426 OSZ
Bittnerová Marie odborná referentka +420220144152, +420605385373 OZP
Blaháková Monika vedoucí odboru +420220144160, +420732557975 OZV
Blinkalová Jana referentka +420220144185, +420776375894 KST
Blumentrittová Hana referentka +420220144209, +420770190881 OMA
Bohuňovský Josef vedoucí oddělení +420220144183, +420604556175 OMA
Brázová Helena referentka +420220144067, +420739409031 OSZ
Brynychová Gabriela referentka +420220144247 OFI
Bubeníčková Šárka účetní +420220144038 OFI
Bubníková Ludmila účetní +420220144048 OFI
Burešová Bohumila referentka +420283871735, +420737476064 OSA
Burgerová Lenka radní +420730187067 R MČ P7
Burgrová Lenka kontrolorka +420770110421, +420770110421 UKS
Buriánková Noemi matrikářka +420220144229, +420732940504 OSA
Cajthaml Lukáš referent +420373887112 IT
Čermáková Martina referentka +420220144103, +420770112906 ORZ
Češková Yvona technička, referentka +420220144230 OIVZ
Cestrová Edita referentka +420220144124 SU
Chábová Tereza sociální pracovnice /CAN +420220144187, +420732651519 OSZ
Chotěborová Hana sociální pracovnice /NRP +420220144094, +420739553135 OSZ
Chramostová Květa referentka +420777098569, +420777098569 ODO
Chramostová Zuzana vedoucí odboru +420603863878, +420603863878 OSA
Čiháková Kristýna referentka +420220144268 OSA
Čižinský Jan starosta +420774828345 R MČ P7
Daňkovská Jana referentka +420220144121 SU
Doleželová Jitka odborná referentka +420220144223, +420733618746 OZP
Drobný Jaroslav referent +420220144239, +420733466792 OKS
Dufková Anna referentka +420220144105 ORZ
Ernest Lukáš technik +420220144176, +420603910160 KST
Ernestová Barbora projektová manažerka +420604487829, +420604487829 KST
Fafílek Ivo kurátor pro dospělé +420220144188, +420739553158 OSZ
Fátor Lukáš vedoucí odboru +420220144013, +420732410734 OKS
Feixová Věra referentka +420220144207 OSA
Fejtová Pavlína referentka +420233376732 OSA
Fiala Jaroslav koordinátor protidrogové prevence a prevence kriminality +420220144240, +4206035535247 KST
Fialová Zdeňka vedoucí oddělení +420220144027, +420732867247 ODO
Foglová Monika referent +420220144201, +420605857483 IT
Frankotová Eva právnička +420220144095 OPV
Freiková Jaroslava účetní OFI
Frintová Monika referentka vzdělávání +420220144099 OPC
Frišová Daniela referentka +420283871735, +420737476064 OSA
Fučíková Monika referentka +420220144203 OSA
Gregorová Jana asistentka místostarosty Kamila Vavřince Mareše +420220144257, +420778499604 KST
Hally Martin referent +420220144029, +420732477247 ODO
Hálová Vlasta referentka +420220144122, +420778499601 SU
Hartmann Antonín vedoucí oddělení +420220144220 SU
Hašek Michal zastupitel Z MČ P7
Havránková Zuzana sociální kurátorka pro dospělé +420220144188 OSZ
Hejnic Jiří zastupitel Z MČ P7
Hendrychová Martina právnička +420220144039 OPV
Henke Marcela vedoucí oddělení +420220144193, +420776358885 OSA
Herbstová Olga referentka +420220144238 OZV
Hlásenská Iva účetní fakturace +420220144047 OFI
Hlavina Jaromír právník +420220144198 OPV
Holubkovová Hana zastupitelka Z MČ P7
Hölzelová Petra referentka centrálního nákupu +420220144032, +420777190990 OFI
Hon Matěj metodik KST
Horáková Miloslava účetní +420220144049 OFI
Horská Hana vedoucí odboru +420220144151, +420603380520 OZP
Hradecká Soňa vedoucí oddělení +420608771700, +420608771700 KST
Hrbková Jana pracovnice podatelny +420220144171 KST
Hrochová Jana finanční referentka +420220144113 OFI
Hrstková Jana sociální pracovnice /NRP +420220144074 OSZ
Hudousková Romana projektová manažerka +420777139606 KST
Hurrle Jakob radní +420770125246 R MČ P7
Hurtová Simona vedoucí oddělení +420220144036 OFI
Hýblová Anna vedoucí pokladny +420220144173, +420721934729 OFI
Hýblová Monika ekonomka +420220144235 OFI
Smetáček Ivan zastupitel Z MČ P7
Janicki Klára šéfredaktorka Hobuletu +420220144142, +420604919104 KST
Jasińská Lenka asistentka tajemníka Radomíra Špoka +420220144252, +420730187066 KST
Jirásková Šárka administrativní pracovnice +420220144133 SU
Kameníková Markéta pracovnice archivu +420220144189 KST
Kantor Petr zastupitel Z MČ P7
Karasová Daniela inspektor péče o veřejný prostor +420220144140 OVP
Kaštovský Tomáš zastupitel Z MČ P7
Kejha Miloslav technik +420220144064, +420734521838 OMA
Kejhová Olga vedoucí oddělení +420778110015 OSA
Klofáč Jan referent +420220144061, +420777147108 OMA
Klufová Klára asistentka starosty Jana Čižinského +420220144001, +420603211727 KST
Knitl Jiří radní +420603457834 R MČ P7
Kolář Robert vedoucí odboru +420220144056, +420605430899 OMA
Kolínský Ondřej koordinátor MA21 +420773193823 KST
Kolláriková Natalie technický redaktor +420220144253, +420739274345 KST
Kopřivová Koníčková Vlasta vedoucí oddělení +420220144186, +420732667080 OSZ
Koudelová Ludmila sociální pracovnice +420220144258, +420739553131 OSZ
Kovařík Jan vedoucí odboru +420220144024, +420739686422 ODO
Kovaříková Andrea referentka investic +420220144120, +420724963609 OIVZ
Kožíšková Štěpánka vedoucí oddělení +420220144210 OSA
Kratochvílová Irena referentka +420220144026, +420603910141 ODO
Kratochvílová Silvie zastupitelka Z MČ P7
Kravciv Janečková Marcela zastupitelka Z MČ P7
Krejcarová Eva referentka +420220144112, +420739553181 OSK
Kříž Václav projektový manažer KST
Křtěnová Drahomíra finanční referentka +420220144109 OFI
Kubíček Petr zastupitel Z MČ P7
Kubin Tomáš vedoucí oddělení +420220144046 OFI
Kvasnicová Yweta technička +420220144057, +420737663906 OMA
Laskovská Kateřina vedoucí oddělení +420220144249, +420605070056 KST
Lavická Anna referentka +4202201444174 OFI
Lehmann Richard zastupitel Z MČ P7
Lejnarová Alena ekonomka +420220144062, +420778499602 OFI
Lima Ramirez Miroslava referentka +420220144157 OZV
Louthanová Alena referentka +420220144222, +420605847883 OKS
Lubasová Helena vedoucí odboru +420220144128, +420736519842 SU
Luczka Miroslav vedoucí odboru +420220144147, +420735793146 OSZ
Lusková Kateřina vedoucí odboru +420220144031, +420603288477 OFI
Lutovská Marie právník +420220144063 OIVZ
Machálková Marie asistentka +420220144073, +420733618601 OZV
Marečková Jitka mzdová účetní +420220144101, +420737110417 OPC
Mareš Kamil Vavřinec radní +420777084461 R MČ P7
Marešová Ivana finanční kontrolorka +420603775452, +420603775452 UKS
Marková Tereza vedoucí odboru +420220144105, +420770112905 ORZ
Matějková Kamila referent samosprávy +420220144246, +420603519629 KST
Meřičková Ladislava administrativní pracovnice +420220144123 SU
Mikyšková Petra referentka +420220144028, +420604421008 ODO
Mirovský Ondřej radní +420731427980 R MČ P7
Mrkvica Jan energetik +420220144060 OMA
Mrózková Renata referentka +420233376738 ODO
Muricová Larisa veřejný opatrovník +420220144006, +420739553138 OSZ
Musil Jan vedoucí oddělení +420220144191, +420725802679 OMA
Musilová Dana finanční referentka +420220144148 OFI
Mydlilová Jana metodička +420605442939, +420605442939 KST
Nachtmannová Lenka referentka, místní poplatek za užívání veřejného prostranství a vymáhání pokut +420220144045, +420603372003 OFI
Navrátil Aleš zastupitel Z MČ P7
Neuberg Josef zastupitel Z MČ P7
Nezvalová Kateřina vedoucí oddělení a asistentka místostarosty Pavla Zelenky a radního Jiřího Knitla +420220144256, +420778499605 KST
Nguyenová Jaroslava zastupitelka Z MČ P7
Nováková Martina asistentka starosty Jana Čižinského a místostarostky Hany Třeštíkové +420220144254, +420778110025 KST
Novotná Barbora referentka +420220144232, +420731283996 OMA
Novotná Petra referentka +420775170138, +420775170138 ODO
Oberleitnerová Eva rozpočtářka +420220144041 OFI
Opluštilová Martina vedoucí oddělení +420220144115, +420732788764 KST
Oždianová Petra referentka +420283871735, +420737476064 OSA
Paluříková Jarmila vedoucí oddělení +420220144213, +420734680241 OMA
Pášová Eva sociální pracovnice +420220144096, +420739553142 OSZ
Pazourková Renáta sociální pracovnice +4202220144087 OSZ
Pechač Kamil IT technik +420603466352 IT
Pehlová Ilona referentka, místní poplatek z ubytovací kapacity a místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt +420220144197 OFI
Pek Alexandr referent +420220144207, +420732941773 OSA
Peyrová Marie referentka +420220144170, +420777137634 OZV
Philippová Kristýna referentka +420220144014 OKS
Pochmannová Hana vedoucí odboru +420220144184, +420603770889 OIVZ
Podlenová Eva vedoucí oddělení +420220144175 KST
Podvalová Daniela právnička +420220144212 OPV
Pokorná Alena referentka +420220144131 SU
Pořízka Jiří vedoucí útvaru +420737110416, +420737110416 UKS
Poslušná Michaela vedoucí oddělení +420220144162, +420736702946 OZV
Pouzarová Eva vedoucí odboru +420220144172, +420739686421 OPC
Přenosilová Ivana finanční referentka +420220144114, +420775159669 OFI
Přenosilová Petra referentka +420220144268 OSA
Přibylová Jitka referentka +420220144204 OSA
Procházková Hana referentka +420220144168 OZV
Prokopová Vladana matrikářka +420220144273, +420605753972 OSA
Rathaus Silvestr vedoucí oddělení +420220144165, +420723627203 OZV
Řepa Pavel zastupitel Z MČ P7
Richtr Tomáš referent +420220144102 ORZ
Romanová Martina matrikářka +420220144146, +420723807673 OSA
Rosecká Eva sociální pracovnice +420220144234, +420778534981 OSZ
Rošický Jiří metodik a pověřenec (DPO) +420220144051, +420608200002 IT
Rothbauerová Gabriela referentka +420778771012 ODO
Ryantová Olga vedoucí oddělení +420220144065, +420602373775 KST
Saitlová Dana vedoucí oddělení +420220144012, +420778449603 OFI
Salavec Jaroslav referent +420220144164 OZV
Sanitráková Miluše referentka +420220144242, +420770102098 OSZ
Šedivá Anna referentka +420775170157, +420775170157 ODO
Šefarová Irena referentka +420220144076 SU
Serbus Josef referent +420732512002, +420732512002 ODO
Ševčíková Alžběta pracovnice archivu +420220144180 KST
Šikýřová Klára asistentka radního Jakoba Hurrleho a radní Hany Šiškové +420220144260, +420778499607 KST
Šilhová Šafránková Kateřina vedoucí odboru +420220144245, +420734521840 OPV
Šimáčková Jana vedoucí oddělení, místní poplatek ze vstupného +420220144043 OFI
Simon Miroslav vedoucí oddělení +420777001016, +420777001016 ODO
Šípová Tereza referentka +420220144017 OIVZ
Šišková Hana radní +420737468730 R MČ P7
Šišková Jana odborná referentka +420220144008, +420604543002 OPV
Skalická Kamila vedoucí oddělení +420220144231 OIVZ
Škarecký Pavel zastupitel Z MČ P7
Slimáková Zuzana sociální pracovnice +420220144243, +420739553172 OSZ
Smiešková Dorota koordinátorka Kontaktního místa pro bydlení KST
Šobrová Blanka pracovnice podatelny +420220144035 KST
Sokačová Linda zastupitelka Z MČ P7
Šonová Simona zastupitelka Z MČ P7
Soukupová Martina zpracovatelka přestupků +420732556499 OSA
Špok Radomír tajemník +420220144002, +420770101951 KST
Staniček Dan referent +420220144169 OZV
Štěpán Daniel zastupitel Z MČ P7
Štiková Ivana sociální pracovnice +420220144078, +420732651520 OSZ
Štolc Karel zastupitel Z MČ P7
Stonavská Zdeňka referentka +420220144134 SU
Strnadová Michaela vedoucí odboru +420220144233, +420731628904 KST
Suchanová Ivana účetní +420220144195 OFI
Svatošová Petra referentka +420220144023, +420603372003 OSK
Svoboda Jan zastupitel Z MČ P7
Svoboda Lukáš kurátor pro děti a mládež +420220144089 OSZ
Svobodová Sylva zastupitelka Z MČ P7
Taich Tomáš referent +420220144190, +420603372148 KST
Tauer Pavel zastupitel Z MČ P7
Tománek Martin zastupitel Z MČ P7
Tomíček Vojtěch vedoucí odboru +420220144051, +420776268014 IT
Trčka Burijan Vít grafik/DTP pracovník, technik +420220144274, +420739511060 KST
Třeštíková Hana radní +420603581674 R MČ P7
Trlifaj Šimon asistent KST
Trübenekrová Eva asistentka KST
Tůma Lukáš zastupitel Z MČ P7
Turnerová Johana asistentka místostarostky Lenky Burgerové a radního Ondřeje Mirovského +420220144255, +420778499606 KST
Tutter Miroslav zastupitel Z MČ P7
Tvarůžková Bohumila referentka +420220144265 ODO
Ullrichová Jiřina odborná referentka +420220144218 KST
Václavovic Stanislav referent +420220144150, +420604435268 OKS
Vágenknechtová Petra odborná referentka +420220144153, +420603350314 OZP
Valenta Petr řidič +420775325618, +420775325618 KST
Valentová Kristýna vedoucí odboru +420220144044, +420778110028 OVP
Valná Andrea referentka +420220144271 SU
Vaňásek Bohumil veřejný opatrovník +420220144070, +420737845760 OSZ
Vavřinec Tomáš zastupitel Z MČ P7
Vavřinová Markéta referentka +420220144215, +420770122693 SU
Velek David účetní +420220144034 OFI
Vernerová Martina referentka +420220144266 ODO
Viceníková Jarmila kontrolní pracovnice +420220144163, +420777150342 OZV
Vilimovská Jana referentka, místní poplatek ze psů a vymáhání pokut +420220144196 OFI
Voceová Jaroslava referent vymáhání pohledávek +420220144194, +420604938158 OPV
Vodrážková Miroslava vedoucí oddělení +420220144136, +420776574471 SU
Vohnický Zdeněk referent +420220144069, +420603466351 KST
Vojtěchová Pavla účetní +420220144250 OFI
Vokuš Martin vedoucí oddělení, tiskový mluvčí +420220144007, +420603464810 KST
Volfová Jana vedoucí oddělení +420220144129, +420770122694 SU
Vomlelová Dagmar vedoucí oddělení +420220144127 SU
Voráčová Helena sociální pracovnice +420220144080, +420604587733 OSZ
Vosecký František zastupitel +420736676676 Z MČ P7
Vostárková Jana vedoucí oddělení +420233376732, +420603707337 OSA
Výborová Dita vedoucí odboru +420220144054, +420603464812 OSK
Vyhnánek Pavel zastupitel +420739342067 Z MČ P7
Žáková Gabriela referentka +420233376732 OSA
Zalabák Tomáš referent +420220144026, +420732457378 ODO
Zelenka Pavel radní +420602435888 R MČ P7
Zelinka Jan rozpočtář +420220144040, +420605416324 OFI
Zelinková Naděžda vedoucí oddělení +420220144097, +420739553133 OSZ
Zemánek Leoš odborný referent +420220144154, +420603457831 OZP
Zimmerová Romana vedoucí registračního oddělení +420220144161, +420776006771 OZV
Zlochová Marcela administrativní pracovnice +420778110017 OSA
Zýková Eva kurátorka pro děti a mládež +420220144089 OSZ