Radnice MČ Praha 7

Podatelna
pondelí a středa
7.30 – 12.30 13.30 - 18.00
úterý a čtvrtek
7.30 - 11.30 12.30 – 15.00
pátek
7.30 - 11.30 12.00 – 14.00

Praha 7 je od postindustriálních dolních Holešovic, přes Tržnici, Bubny, Stromovku a Výstaviště až po elegantní Letnou a Bubeneč bezpečnou, inspirativní a rozmanitou městskou částí, která si zakládá na svém jedinečném charakteru, ve kterém staré existuje harmonicky vedle nového. Praha 7 chce být dobrým místem k životu s otevřenou a fungující radnicí, v níž hospodární politici a vstřícní úředníci plní své povinnosti vůči svým zaměstnavatelům ‒ občanům, zastávají se jich a nenechají nikoho z nich bez pomoci. Praha 7 má být dobře ztvárněný, čistý a udržovaný městský prostor těžící z blízkosti řeky, přitahující nové obyvatele a investory. Lidé v ulicích pak tvoří živé a pulsující sousedské město a svou všímavostí a vzájemnou důvěrou posilují pocit bezpečí, který si každý člověk spojuje s domovem. Praha 7 je atraktivní částí metropole s bohatým komunitním životem s řadou prospěšných neziskových organizací. Praha 7 jako pražský Art District 7 chce lákat mladé lidi, rodiny, umělce i firmy. Praha 7 se aktivně hlásí k myšlenkám udržitelného rozvoje a usiluje o to, aby tyto principy vzaly za své místní firmy, instituce a široká veřejnost. Praha 7 se snaží reagovat na demografický vývoj počtu obyvatel vyžadující více mateřských a základních škol, ale také například potřebu denní péče o seniory. Investice do školství a kultury mají sloužit ke spokojeností všech obyvatel. Využití potenciálu seniorů a investice do sociální oblasti směřující k ulehčení života potřebných mají za cíl uchovat věkově rozmanité město, kde paměť nemizí, ale předává se. Takové investice nejsou jen finančními náklady. Jejich důsledkem jsou spokojení obyvatelé, kterým není lhostejné jejich prostředí a okolí.


Rada a tajemník MČ Praha 7

voleni zástupci na radnici

Starosta

Čižinský Jan, Mgr.

CizinskyJ@praha7.cz
PRAHA 7 SOBĚ
Školství
Zahraniční vztahy
Komunikace s veřejností

Místostarosta

Mirovský Ondřej, Mgr.,M.EM.

MirovskyO@praha7.cz
Strana zelených
Doprava
Životní prostředí
Bezpečnost

Místostarosta

Mareš Kamil Vavřinec, Ing.

MaresKV@praha7.cz
PRAHA 7 SOBĚ
Majetek
Byty
Nebytové prostory

Místostarosta

Vyhnánek Pavel, M.A.

VyhnanekP@praha7.cz
PRAHA 7 SOBĚ
Finance
Investice
Veřejné zakázky

Radní

Treštíková Hana, MgA.

TrestikovaH@praha7.cz
PRAHA 7 SOBĚ
Kultura
Sousedské vztahy

Radní

Hurrle Jakob, Ing.

HurrleJ@praha7.cz
PRAHA 7 SOBĚ
Sociální politika

Radní

Vosecký František

VoseckyF@praha7.cz
Strana zelených
Sport, Zdravotnictví
Místní Agenda 21
Podpora podnikání

Radní

Zelenka Pavel

ZelenkaP@praha7.cz
PRAHA 7 SOBĚ
Strategické projekty
Nové sídlo radnice

Jednání rady a zastupitelstva

archiv