Radnice MČ Praha 7

Podatelna
pondělí a středa
7.30 - 12.00 13.00 - 18.00
úterý a čtvrtek
7.30 - 12.00 13.00 - 15.00
pátek
7.30 - 12.00 13.00 - 14.00

U Průhonu 1338/38, Praha 7, 170 00

Úřad MČ Praha

Mise

Praha 7 je od postindustriálních dolních Holešovic, přes Tržnici, Bubny, Stromovku a Výstaviště až po elegantní Letnou a Bubeneč bezpečnou, inspirativní a rozmanitou městskou částí, která si zakládá na svém jedinečném charakteru, ve kterém staré existuje harmonicky vedle nového. Praha 7 chce být dobrým místem k životu s otevřenou a fungující radnicí, v níž hospodární politici a vstřícní úředníci plní své povinnosti vůči svým zaměstnavatelům ‒ občanům, zastávají se jich a nenechají nikoho z nich bez pomoci. Praha 7 má být dobře ztvárněný, čistý a udržovaný městský prostor těžící z blízkosti řeky, přitahující nové obyvatele a investory. Lidé v ulicích pak tvoří živé a pulsující sousedské město a svou všímavostí a vzájemnou důvěrou posilují pocit bezpečí, který si každý člověk spojuje s domovem. Praha 7 je atraktivní částí metropole s bohatým komunitním životem s řadou prospěšných neziskových organizací. Praha 7 jako pražský Art District 7 chce lákat mladé lidi, rodiny, umělce i firmy. Praha 7 se aktivně hlásí k myšlenkám udržitelného rozvoje a usiluje o to, aby tyto principy vzaly za své místní firmy, instituce a široká veřejnost. Praha 7 se snaží reagovat na demografický vývoj počtu obyvatel vyžadující více mateřských a základních škol, ale také například potřebu denní péče o seniory. Investice do školství a kultury mají sloužit ke spokojeností všech obyvatel. Využití potenciálu seniorů a investice do sociální oblasti směřující k ulehčení života potřebných mají za cíl uchovat věkově rozmanité město, kde paměť nemizí, ale předává se. Takové investice nejsou jen finančními náklady. Jejich důsledkem jsou spokojení obyvatelé, kterým není lhostejné jejich prostředí a okolí. Pro další rozvoj a zvyšování kvality služeb Úřadu městské části Praha 7 je důležitý odpovědný přístup v souladu s platnou legislativou a se systémem managementu řízení kvality a neustálené zlepšování, neboť toto je jedna z cest ke spokojenosti občanů, místních firem, institucí i návštěvníků Prahy 7.

Rada MČ Praha 7

volení zástupci na radnici

Starosta

Čižinský Jan, Mgr.

CizinskyJ@praha7.cz
PRAHA 7 SOBĚ
Finance
Investice ve školství
Komunikace s veřejností, Zahraniční vztahy

Místostarostka

Burgerová Lenka, Ing. arch., Ph.D.

BurgerovaL@praha7.cz
PRAHA 7 SOBĚ
Územní rozvoj
Agenda MA21 v oblasti participace občanů

Místostarosta

Mareš Kamil Vavřinec, Ing., Ph.D.

MaresKV@praha7.cz
PRAHA 7 SOBĚ
Majetek
Investice v neškolských objektech

Místostarostka

Treštíková Hana, MgA.

TrestikovaH@praha7.cz
PRAHA 7 SOBĚ
Kultura
Sport
Sousedské vztahy

Místostarosta

Zelenka Pavel

ZelenkaP@praha7.cz
PRAHA 7 SOBĚ
Strategické projekty
Nové sídlo radnice, Veřejné zakázky
Podpora podnikání

Radní

Hurrle Jakob, Ing., Ph.D.

HurrleJ@praha7.cz
PRAHA 7 SOBĚ
Sociální a zdravotní politika
Národnostní menšiny

Radní

Knitl Jiří, Mgr.

KnitlJ@Praha7.cz
PRAHA 7 SOBĚ
Strategické plánování
Veřejný prostor
Životní prostředí

Radní

Mirovský Ondřej, Mgr., M.EM.

MirovskyO@praha7.cz
Strana zelených
Doprava
Integrace cizinců
Bezpečnost, Prevence kriminality

Radní

Šišková Hana, Mgr.

SiskovaH@Praha7.cz
PRAHA 7 SOBĚ
Vzdělávání
Školství
Agenda MA21 v oblasti udržitelného rozvoje


Jednání rady a zastupitelstva

archiv