Bytová komise Rady MČ Praha 7 se řídí Principy posuzování žádostí o byty MČ Praha 7 a pomáhá naplňovat schválenou Koncepci bytové politiky MČ Praha 7. Navrhuje změny a projednává koncepční materiály v oblasti bydlení.

Náplní činnosti Bytové komise je zejména:

1. předkládat Radě MČ návrhy nebo doporučení na:

  • uzavírání nových nájemních smluv k bytům a jejich prodlužování
  • změny a návrhy pravidel pro přidělování bytů
  • řešení dalších bytových záležitostí

2. vyjadřovat se k podnětům občanů, které se týkají bydlení

3. poskytuje součinnost při plnění projektů a přípravy strategických materiálů a vyhodnocuje využití bytového fondu MČ P7

 

Členové komise:

 

předsedkyně Mgr. Lucie Trlifajová
místopředsedkyně doc. Mgr. Alice Velková, Ph.D.  nominantka Prahy Sobě
člen RNDr. Roman Matoušek
členka Mgr. Jana Mydlilová nominantka Prahy Sobě
člen Mgr. Jan Vaněk

Tajemnice: Kateřina Zadáková


Přehled zasedání:

Na programu Bytové komise jsou projednávány jednotlivé žádosti, které obsahují citlivé osobní údaje, a proto jsou tato jednání ve většině případů neveřejná.

Termíny jednání 

Leden (10. 1.) 

Březen (6. 3.)

Květen (15. 5.)

Jednání proběhne od 16 hodin.

Únor (22. 2.) – Mimořádné setkání Pracovní skupiny Caseman a Bytové komise  – neveřejné (16 hodin)

Březen (22. 3. od 16 hodin)

Květen (24. 5. od 15 hodin)

Srpen (9. 8. od 15 hodin)

Září (13. 9.) – neveřejné mimořádné setkání k představení projektu KMB II 2023 – 2025 a Garantovaného bydlení v Praze 7

Říjen (18. 10. od 16 hodin)

Únor (15. 2. od 16 hodin)

Březen (23. 3. od 16 hodin)

Květen (18. 5. od 16 hodin) 

Září (7. 9. od 16 hodin)

Prosinec (14. 12. od 16 hodin)

Únor (4. 2.)  

Březen (26. 5.) 

Září (22. 9.)

Listopad (26. 11.)

Únor (5. 2.)

Březen (26. 3. od 16 hodin)

Květen (28. 5. od 16 hodin)

Září (10. 9. od 16 hodin)

Listopad (26. 11.)

 

Pořadník žadatelů o byt podporovaného bydlení – únor 2024

 

Zadáková Kateřina

navigátor Kontaktního místa pro bydlení
dveře 2.11
tel. +420220144159
gsm. +420778966213
ZadakovaK@Praha7.cz