Městská část Praha 7 připravuje na severním nábřeží Vltavy nový park U Vody, který vznikne mezi holešovickým přístavem a mostem Barikádníků. Úprava této části nábřeží je součástí aktivit v rámci tzv. Příměstského parku Trojská kotlina.  

Tento projekt byl podpořen grantem z Norských fondů. 


Co se zde již podařilo
První vlaštovkou byla veřejná vycházka v roce 2017, následovalo zrušení odtahového parkoviště u východního vstupu, na podzim 2019 pak výrazné demolice zpevněných ploch financované Magistrátem hl. m. Prahy a umístění dvou sportovišť. Velká energie byla věnována opakovanému úklidu v okolí pilířů mostu Barikádníků. Následně bylo rozhodnuto, že důstojnou a atraktivní podobu parku navrhnou soutěžní týmy v rámci architektonické soutěže.

V parku během června 2020 proběhl sběr dat formou dotazníků za účelem seznámení se s jeho návštěvníky a rozklíčování potenciálu, které území za stávající podoby má a stojí za to jej zachovat či podpořit. S výsledky dotazníkového šetření se můžete seznámit zde

Praha 7 se znovu obrátila na své občany v souvislosti s názvem parku. Veřejnost od května do srpna 2020 posílala návrhy na pojmenování parku, který kvůli dlouhodobé opuštěnosti a relativně špatné přístupnosti neměl svůj oficiální název. Vítězným návrhem se stalo mezi lidmi zažité pojmenování park U Vody.

Dne 16. 9. 2020 vyhlásila MČ Praha 7 v souladu s pravidly České komory architektů urbanisticko-krajinářskou soutěž o budoucí podobu nového parku. Veškeré informace naleznete na stránkách soutěže

MČ ve spolupráci se spolkem Příměstský park Trojská kotlina připravila 17. září 2020 veřejné setkání v místě nově vznikajícího parku s názvem Den pro trojskou kotlinu 2020. Na návštěvníky čekala venkovní výstava o připravovaných projektech v Trojské kotlině, komentovaná procházka a participativní setkání k revitalizaci Císařského ostrova, představení nového parku a bohatý doprovodný program pro děti i dospělé.

Rada městské části Praha 7 schválila dne 16. 2. 2021 výsledky urbanisticko-krajinářské soutěže o návrh nového parku. Autorem vítězného návrhu je ateliér YYYY. Radnice také ve dnech 22. 3.–9. 4. 2021 vystavila všechny soutěžní návrhy ve vestibulu radnice. 

Participativní setkání

Ve středu 11. srpna 2021 proběhlo od 17 hod. na místě budoucího parku U Vody participativní setkání veřejnosti se zástupci městské části a projektanty krajinářského ateliéru YYYY. Účastníci se seznámili s aktuální fází projektu – aktualizací studie, která navazuje na urbanisticko-krajinářskou soutěž. Poté přijde na řadu příprava projektu pro sloučené územní a stavební řízení. Podrobnosti o setkání zde.