Městská část Praha 7 vyhlásila urbanisticko-krajinářskou soutěž na podobu nového parku u Vltavy mezi holešovickým přístavem a mostem Barikádníků. Úprava této části nábřeží je součástí aktivit v rámci tzv. Příměstského parku Trojská kotlina. Sedmička teď má jedinečnou možnost navrhnout zbrusu nový park. Taková šance se neopakuje, děkujeme za Vaše dosavadní zapojení, návrhy a ohlasy!

Co se zde již podařilo
Postupnými kroky se snažíme lokalitu zvelebovat. První vlaštovkou byla veřejná vycházka v roce 2017, následovalo zrušení odtahového parkoviště u východního vstupu, na podzim 2019 pak výrazné demolice zpevněných ploch financované Magistrátem hl. m. Prahy a umístění dvou sportovišť. Velká energie byla věnována opakovanému úklidu v okolí pilířů mostu Barikádníků. Důstojnou podobu parku by měly navrhnout soutěžní týmy v rámci architektonické soutěže. Jaký by park mohl být? Divoký i udržovaný. Komunitní. Industriální. Holešovický. V parku během června 2020 proběhl sběr dat formou dotazníků za účelem seznámení se s jeho návštěvníky a rozklíčování potenciálu, které území za stávající podoby má a stojí za to jej zachovat či podpořit. S výsledky dotazníkového šetření se můžete seznámit ZDE

Dne 16. 9. 2020 vyhlásila MČ Praha 7 v souladu s pravidly České komory architektů urbanisticko-krajinářskou soutěž o budoucí podobu nového parku. Veškeré informace naleznete na stránkách soutěže.

Co je v plánu
Účastníci soutěže zasílali své návrhy revitalizace parku do 14. prosince 2020. Momentálně probíhá jejich vyhodnocení odbornou porotou složenou ze zástupců zadavatele i nezávislých odborníků. Podle vítězného návrhu by měl autor v budoucnu dopracovat všechny stupně projektové dokumentace tak, aby mohla být revitalizace parku realizována. Radnice Prahy 7 plánuje veřejnou výstavu všech soutěžních projektů v prostorách radnice od 1. března 2021. 

Jméno parku
Praha 7 se obrátila na své občany, kteří od května do srpna 2020 posílali návrhy na pojmenování parku, který kvůli dlouhodobé opuštěnosti a relativně špatné přístupnosti neměl svůj vlastní název. Vítězným návrhem se stalo jméno Park U Vody.

Němečková Eva, Ing. arch.

referent - koordinátor participace
dveře č. 7.06
NemeckovaE@Praha7.cz