Městská část Praha 7 připravuje na severním nábřeží Vltavy nový park U Vody, který vznikne mezi holešovickým přístavem a mostem Barikádníků. Úprava této části nábřeží je součástí aktivit v rámci tzv. Příměstského parku Trojská kotlina.  

Dne 19. dubna 2024 postup prací umožnil zpřístupnit veřejnosti část parkových ploch, včetně průchodů a stezek pro pěší a cyklisty. Více informací zde.

 

 

Návštěvní řád k prohlédnutí a stažení zde.


 

           

 

Projekt je realizován díky grantu z Norských fondů.

Stránky Státního fondu životního prostředí ČR
Stránky Ministerstva financí České republiky
Oficiální stránky Fondů EHP a Norska


Harmonogram realizace projektu

2017 Diskuse o vzniku nového parku
2019 Demolice betonového překladiště
2020 Urbanisticko-krajinářská soutěž o návrh
2021 Výsledky soutěže a výstava soutěžních projektů
2021 Zahájení projektových prací a konzultace vítězného soutěžního návrhu s veřejností
2022 Zpracování projektové dokumentace pro příslušná povolení a realizaci
2022 leden–březen Výstava Trojské plány XV 
2022 – 13. května Mezinárodní konference Město a řeka
2023 Zahájení realizace projektu
2024 duben Zpřístupněna část parku včetně nových stezek pro pěší a cyklisty. Více zde
2024 Dokončení parku 


Co se zde již podařilo
První vlaštovkou byla veřejná vycházka v roce 2017, následovalo zrušení odtahového parkoviště u východního vstupu, na podzim 2019 pak výrazné demolice zpevněných ploch financované Magistrátem hl. m. Prahy a umístění dvou sportovišť. Velká energie byla věnována opakovanému úklidu v okolí pilířů mostu Barikádníků. Následně bylo rozhodnuto, že důstojnou a atraktivní podobu parku navrhnou soutěžní týmy v rámci architektonické soutěže.

V parku během června 2020 proběhl sběr dat formou dotazníků za účelem seznámení se s jeho návštěvníky a rozklíčování potenciálu, které území za stávající podoby má a stojí za to jej zachovat či podpořit. S výsledky dotazníkového šetření se můžete seznámit zde

Praha 7 se znovu obrátila na své občany v souvislosti s názvem parku. Veřejnost od května do srpna 2020 posílala návrhy na pojmenování parku, který kvůli dlouhodobé opuštěnosti a relativně špatné přístupnosti neměl svůj oficiální název. Vítězným návrhem se stalo mezi lidmi zažité pojmenování park U Vody.

Dne 16. 9. 2020 vyhlásila MČ Praha 7 v souladu s pravidly České komory architektů urbanisticko-krajinářskou soutěž o budoucí podobu nového parku. Veškeré informace naleznete na stránkách soutěže

MČ ve spolupráci se spolkem Příměstský park Trojská kotlina připravila 17. září 2020 veřejné setkání v místě nově vznikajícího parku s názvem Den pro trojskou kotlinu 2020. Na návštěvníky čekala venkovní výstava o připravovaných projektech v Trojské kotlině, komentovaná procházka a participativní setkání k revitalizaci Císařského ostrova, představení nového parku a bohatý doprovodný program pro děti i dospělé.

Rada městské části Praha 7 schválila dne 16. 2. 2021 výsledky urbanisticko-krajinářské soutěže o návrh nového parku. Autorem vítězného návrhu je ateliér YYYY. Radnice také ve dnech 22. 3. – 9. 4. 2021 vystavila všechny soutěžní návrhy ve vestibulu radnice. 

Ve středu 11. srpna 2021 se na místě budoucího parku U Vody uskutečnilo participativní setkání veřejnosti se zástupci městské části a projektanty krajinářského ateliéru YYYY. Účastníci se seznámili s aktuální fází projektu – aktualizací studie, která navazuje na urbanisticko-krajinářskou soutěž. Poté přijde na řadu příprava projektu pro sloučené územní a stavební řízení. Podrobnosti o setkání zde.

V roce 2022 proběhlo zpracování projektové dokumentace pro příslušná povolení a realizaci.

V květnu 2022 MČ Praha 7 uspořádala mezinárodní konferenci Město a řeka, jejíž tematickou součástí byla také přeměna parku U Vody. Na konferenci navázal další ročník Dne pro Trojskou kotlinu, který se uskutečnil v úzké spolupráci s městskou částí Praha 6, Praha-Troja a spolkem Příměstský park Trojská kotlina. Připraven byl bohatý program pro děti a veřejnost.

Nově připravovaný park U Vody inspiroval městskou část také k vyhlášení výtvarné soutěže pro žáky základních škol s tématem Řeka ve městě. V pátek 24. března 2023 na radnici proběhlo vyhlášení výsledků a současně zahájení výstavy soutěžních prací, kterou veřejnost mohla navštívit do 31. března. 

V rámci koordinace přípravných prací v březnu 2023 proběhla v ul. Varhulíkové rekonstrukce plynárenské sítě, včetně finální obnovy povrchů komunikace. Na rekonstrukci plynovodu navázaly přípravné práce v oblasti parku.

Realizace parku byla zahájena v červnu 2023.

S dokončením parku se počítá červenci 2024.

Turnerová Johana

referentka - koordinátor participace
dveře 7.07
tel. +420220144107
gsm. +420778499606
TurnerovaJ@Praha7.cz
placeholder

Ernestová Barbora

projektová manažerka
Františka Křížka 17
gsm. +420604487829
ErnestovaB@Praha7.cz

V případě technických dotazů týkajících se realizace parku se obraťte na Tomáše Richtra

placeholder

Richtr Tomáš, Ing. arch.

vedoucí oddělení
dveře 7.06
gsm. +420778739161
RichtrT@Praha7.cz