archivní článek, informace již nemusí být aktuální

V pondělí 13. března 2023 budou zahájeny arboristické práce, které jsou přípravou k realizaci projektu nového parku U Vody, navrženého na základě výsledků urbanisticko-krajinářské soutěže. Součástí prací je také odstranění čtyř topolů kanadských, které pro uživatele představují bezpečnostní riziko. Odstranění stromů probíhá na základě znaleckého posudku.

 Více o projektu se dočtete na stránce: www.praha7.cz/park-u-vody

V případě zájmu o další informace se můžete obrátit na: parkuvody@praha7.cz

 

Stromy k určené k odstranění:

 

Těžké poškození jedné kmenové osy s významně narušenou stabilitou. Dřevní válec je zasažen hnilobami, přítomné trhliny – náchylnost ke zlomu.

 

Vážné mechanické poškození kmene, rozvoj hnilob v hlavním rozvětvení a v oblasti kořenových náběhů a kořenů.

 

Vychýlené bazální části kmene stromu s degenerativními změnami v tvorbě bočního obrostu. Bakteriální poškození.

 

Rozvoj hniloby v bazální části kmene dřeviny, kolize s konstrukcí mostu, oslabená nosná struktura kmene náchylná k rozlomení či zlomu.