Holešovice Bubny-Zátory jsou územím Prahy, které neslouží už desítky let svému původnímu účelu. Zatímco dříve jste tu našli nákladové nádraží a překladové haly, dnes vnímáme tuto lokalitu jako místo pro vznik nové moderní čtvrti. Nedílnou součástí území je také záměr výstavby Vltavské filharmonie, která je symbolem proměny této části Holešovic a která by se zároveň měla stát první koncertním sálem pro symfonickou hudbu vzniklým v Praze v posledních 100 letech. Jeden z největších a nejdůležitějších pražských brownfieldů se stane domovem pro 25 000 obyvatel v 11 000 bytech. První domy by zde mohly začít vznikat v roce 2025, úplné dokončení se předpokládá v roce 2040.


 

Územní studie
Čistopis územní studie Bubny-Zátory si můžete stáhnout a prohlédnout zde.

Územní studie byla podkladem pro změnu územního plánu, která se aktuálně nachází ve finální fázi a jde do tzv. veřejného projednání.


Připomínky MČ Praha 7 

Zásadní připomínky MČ Praha 7 z března 2022 


Články


Co se má stát?

 • 25 000 obyvatel zde najde domov
 • 11 000 bytů
 • 29 000 pracovních míst
 • 5 000 míst pro žáky ve školách
 • Propojení Letné a Holešovic
 • Vznik administrativních budov a obytného území v severní části
 • Realizace administrativních budov se základní hladinou 6 až 8 podlaží, maximálně však 12
 • Vznik centrálního parku o rozloze 6 hektarů
 • Adaptace na klimatickou změnu – ulice lemované stromořadím, lokální zasakování všude, kde to bude možné, a zelené střechy budov
 • Dopravní obslužnost – různé druhy dopravy
 • Stavba nových mostů a pěších lávek
 • Napojení na rychlodráhu vedoucí na letiště
 • Vznik Památníku ticha v prostorách nádraží Bubny
 • Umístění nového koncertního sálu Vltavské filharmonie