Holešovice Bubny-Zátory jsou územím Prahy, které neslouží už desítky let svému původnímu účelu. Zatímco dříve jste tu našli nákladové nádraží a překladové haly, dnes vnímáme tuto lokalitu jako místo pro vznik nové moderní čtvrti. Nedílnou součástí území je také záměr výstavby Vltavské filharmonie, která je symbolem proměny této části Holešovic a která by se zároveň měla stát první koncertním sálem pro symfonickou hudbu vzniklým v Praze v posledních 100 letech. Jeden z největších a nejdůležitějších pražských brownfieldů se stane domovem pro 25 000 obyvatel v 11 000 bytech. První domy by zde mohly začít vznikat v roce 2025, úplné dokončení se předpokládá v roce 2040.


  

Územní studie

Pořizovatelem Územní studie je Magistrát hl. m. Prahy, pro který jej zpracovává Institut plánování a rozvoje, autorem studie je tým pod vedením prof. Ing. arch. Petra Pelčáka, prof. Dipl.-Ing. Ivana Reimanna a prof. Dipl.-Ing. Thomase Müllera. Územní studie je podrobný územně plánovací podklad, který stanoví strukturu území (tedy, kde budou stát domy, kudy povedou ulice a jaká budou veřejná prostranství, např. náměstí a parky; také určí maximální velikosti budov a definuje jejich funkce). Na základě územní studie bude pořízena změna územního plánu a studie sama se stane neopomenutelným podkladem pro povolování staveb. Územní studie ale neřeší přesný vzhled budov (např. podobu fasád a tvar oken), proto jsou ve všech vizualizacích jen kvádry naznačující velikost budov.

Čistopis územní studie Bubny-Zátory si můžete stáhnout jako kompletní balík (ZIP 473 MB) ze stránek IPR Praha.

 Studie

Přílohy

Územní studie byla podkladem pro změnu územního plánu, která se aktuálně nachází ve finální fázi a jde do tzv. veřejného projednání.

 


Připomínky MČ Praha 7 

Městská část rozsáhle připomínkovala plány na zástavbu území už ve fázi územní studie. Současná studie ostatně vznikla mimo jiné na základě nesouhlasu MČ Praha 7 s předchozí územní studií, dokončenou v roce 2014. V roce 2019 podala MČ k aktuální územní studii celkem 97 připomínek, některým však nebylo vyhověno. MČ proto v roce 2021 zpracovala dokument shrnující vypořádání připomínek k čistopisu územní studie a z něj důsledně vycházela při formulaci připomínek v dalším kroku – změně územního plánu. Těch městská část podala celkem 27. Týkají se především velikosti plánovaného obchodního centra, zastoupení parků a další zeleně a přesného vymezení ploch pro výstavbu nových škol, školek a další veřejné vybavenosti. Zastupitelstvo MČ je za hojné účasti veřejnosti schválilo 4. dubna 2022, přičemž z 27 připomínek byla šířeji diskutována pouze jediná, týkající se v úvodu tohoto textu probíraného nákupního centra.

Problém je především v tom, že městská část není v situaci, kdy by mohla majitelům stavebních pozemků diktovat své představy bez dalšího. V důsledku toho, že stát v roce 2006 přistoupil k neuváženému prodeji pozemků do soukromých rukou bez jakýchkoliv podmínek, co na nich má vzniknout, nyní musí město s developery jednat a usilovat alespoň o kompromisy. V každé dosavadní etapě procesu vedoucího k výstavbě nové čtvrti se městská část důsledně zasazovala o to, aby vzniklo kvalitní město, bez nadměrné kapacity, bez naddimenzovaných budov, se zelenými vnitrobloky a stromy v ulicích. 

Zásadní připomínky MČ Praha 7 z března 2022 


Články


Co se má stát?

 • 25 000 obyvatel zde najde domov
 • 11 000 bytů
 • 29 000 pracovních míst
 • 5 000 míst pro žáky ve školách
 • Propojení Letné a Holešovic
 • Vznik administrativních budov a obytného území v severní části
 • Realizace administrativních budov se základní hladinou 6 až 8 podlaží, maximálně však 12
 • Vznik centrálního parku o rozloze 6 hektarů
 • Adaptace na klimatickou změnu – ulice lemované stromořadím, lokální zasakování všude, kde to bude možné, a zelené střechy budov
 • Dopravní obslužnost – různé druhy dopravy
 • Stavba nových mostů a pěších lávek
 • Napojení na rychlodráhu vedoucí na letiště
 • Vznik Památníku ticha v prostorách nádraží Bubny
 • Umístění nového koncertního sálu Vltavské filharmonie