Rada městské části je výkonný orgán zastupitelstva. Členové rady jsou starosta, místostarostové a radní, kteří se volí z řad zastupitelů. Jejich počet je lichý a nesmí přesáhnout 1/3 počtu zastupitelstva. Tvoří ji 9 členů. Rada městské části připravuje podklady pro zastupitelstvo, schvaluje body k jednání, je přípravným orgánem zastupitelstva. Rada zřizuje iniciační a poradní orgány, tzv. komise. Rada pravidelně zasedá každé pracovní úterý v 11:30 hodin. 


Usnesení Rady a Zastupitelstva od roku 2023

Usnesení Rady a Zastupitelstva do roku 2022