Od 1. ledna 2019 začala platit nová pravidla pro odměňování uvolněnýchneuvolněných zastupitelů územních samospráv za výkon jednotlivých funkcí. Nové nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ruší dlouhodobý systém odměňování podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. V některých oblastech zásadně mění postup a způsob výpočtu příslušné odměny. Zároveň dochází k novelizaci zákona o obcích v částech vztahující se k odměňování zastupitelů.


Výše měsíčního hrubého platu Radních a předsedů výborů Zastupitelstva

funkce jméno výše měsíčního hrubého platu

Starosta

uvolněný: J. Čižinský

94 179 Kč

Místostarostové

uvolnění: L. Burgerová, K. V. Mareš, H. Třeštíková, H. Šišková, P. Zelenka

82 877 Kč
Radní uvolnění: J. Hurrle, J. Knitl, M. Tománek 73 460 Kč
Předsedové výborů uvolnění: O. Melena, S. Svobodová 64 042 Kč
neuvolněná: J. Machová 5 651 Kč