Od 1. ledna 2018 začala platit nová pravidla pro odměňování uvolněnýchneuvolněných zastupitelů územních samospráv za výkon jednotlivých funkcí. Nové nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ruší dlouhodobý systém odměňování podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. V některých oblastech zásadně mění postup a způsob výpočtu příslušné odměny. Zároveň dochází k novelizaci zákona o obcích v částech vztahující se k odměňování zastupitelů.


Výše měsíčního hrubého platu Radních a předsedů výborů Zastupitelstva

funkce jméno výše měsíčního hrubého platu

Starosta

J. Čižinský

72 743 Kč

Místostarostové O. Mirovský, K. V. Mareš, P. Vyhnánek 64 013 Kč
Radní H. Třeštíková, L. Burgerová, J. Hurrle, F. Vosecký, P. Zelenka 56 739 Kč
Předsedové výborů J. Svoboda  49 465 Kč
R. Lehmann, D. Večeřa – neuvolnění členové ZMČ Praha 7 4 365 Kč

Výše měsíčních odměn neuvolněných členů Zastupitelstva

jméno funkce výše měsíční odměny
PhDr. Richard Biegel, Ph.D. předseda  Komise rozvoje urbanismu, architektury a veřejného prostoru; člen Redakční rady Hobuletu 8 002 Kč
Ing. Aleš Navrátil člen Finančního výboru 3 637 Kč
Ing. Karel Štolc, CSc. předseda Komise životního prostředí; člen Kontrolního výboru 8 002 Kč
Mgr. Hana Holubkovová místopředsedkyně Dopravní komise; předsedkyně Redakční rady Hobuletu“ 8 002 Kč
Pavel Škarecký předseda Komise prevence kriminality a sociálně patelogických jevů 4 365 Kč
Mgr. Linda Sokačová členka Výboru pro výchovu a vzdělávání 3 637 Kč
Ivan Smetáček 2 182 Kč
Pavel Řepa 2 182 Kč
Mgr. Silvie Kratochvílová 2 182 Kč
David Večeřa předseda v VV; člen komise pro majetek 8 002 Kč
Miroslav Tutter MBA. člen Sportovní komise 3 637 Kč
Ing. Richard Lehmann M.A. předseda Finančního výboru; člen Kontrolního výboru 8 002 Kč
Mgr. Petr Kubíček 2 182 Kč
Ing. Michal Hašek 2 182 Kč
MUDr. Tomáš Kaštovský člen Finančního výboru 3 637 Kč
Josef Neuberg člen Výboru pro výchovu a vzdělávání 3 637 Kč
Petr Kantor člen Kontrolního výboru 3 637 Kč
Mgr. Daniel Štěpán 2 182 Kč
Jaroslava Nguyenová 2 182 Kč