Máte potřebnou kvalifikaci a rádi byste pro MČ Praha 7 pracovali? Prohlédněte si aktuální nabídku volných pracovních míst.


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor personálních činností
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7

Úřední hodiny

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě
placeholder

Sedláková Lenka

vedoucí odboru
dveře č. 280
tel. +420220144098
SedlakovaL@Praha7.cz

Poptávková a výběrová řízení

Městská část Praha 7- Úřad městské části Praha 7

zastoupená tajemníkem Úřadu MČ P7

přijme

Referent –  Oddělení zóny placeného stání a přestupků – Odbor dopravy  (ODO)

Sjednaný druh práce: Referent oddělení ZPSP práce na přepážce – výdej elektronického parkovacího oprávnění s místem výkonu práce Praha 7, v platové třídě 8.

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou.

Požadavky na uchazeče:

  • fyzická  osoba, která dosáhla min. 18 let věku
  • občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
  • svéprávnost a bezúhonnost

Další požadavky:

Požadované vzdělání

  • Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Požadované znalosti

  • Znalost práce na PC (MS Word, MS Excel, Internet)
  • Výhodou ZOZ
  • Vítána úřednická praxe

Další dovednosti, schopnosti

  • Výhodou znalost cizího jazyka

Náležitosti přihlášky:   

a) jméno, příjmení a titul uchazeče

b) datum a místo narození uchazeče

c) státní příslušnost uchazeče

d) místo trvalého pobytu uchazeče

e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

f) datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je potřeba připojit :

strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech

Přihlášku včetně strukturovaného životopisu je možné osobně doručit v úředních hodinách do podatelny Úřadu MČ Praha 7 nebo zaslat  na níže uvedenou adresu, případně zaslat i e-mailem na pouzarovae@praha7.cz nejpozději do 26.03.2018

Městská část Praha 7
Úřad městské části Praha 7
Odbor  personálních činností
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00  Praha 7

Zasláním životopisu (přihlášky) do poptávkového řízení udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného poptávkového řízení.

Obálku označte slovy: „Referent oddělení zóny placeného stání a přestupků – Odbor dopravy (ODO)“

Předpokládaný vznik pracovního poměru : 15.04.2018

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit poptávkové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

V Praze dne: 07.03.2018

Mgr. Radomír Špok
tajemník Úřadu MČ P7

 

Výběrové řízení.pdf

Přihláška do výběrového řízení