Starosta

Čižinský Jan, Mgr.

CizinskyJ@praha7.cz
PRAHA 7 SOBĚ
Finance
Komunikace s veřejností
Zahraniční vztahy

Místostarostka

Burgerová Lenka, Ing. arch., Ph.D.

BurgerovaL@praha7.cz
PRAHA 7 SOBĚ
Územní rozvoj
Agenda MA21 v oblasti participace občanů

Místostarosta

Mareš Kamil Vavřinec, Ing., Ph.D.

MaresKV@praha7.cz
PRAHA 7 SOBĚ
Majetek
Investice v neškolských objektech

Místostarostka

Treštíková Hana, MgA.

TrestikovaH@praha7.cz
PRAHA 7 SOBĚ
Kultura
Sport
Sousedské vztahy

Místostarosta

Zelenka Pavel

ZelenkaP@praha7.cz
PRAHA 7 SOBĚ
Strategické projekty
Nové sídlo radnice, Veřejné zakázky
Podpora podnikání

Radní

Hurrle Jakob, Ing., Ph.D.

HurrleJ@praha7.cz
PRAHA 7 SOBĚ
Sociální a zdravotní politika
Národnostní menšiny

Radní

Knitl Jiří, Mgr.

KnitlJ@Praha7.cz
PRAHA 7 SOBĚ
Strategické plánování
Veřejný prostor
Životní prostředí

Radní

Mirovský Ondřej, Mgr., M.EM.

MirovskyO@praha7.cz
Strana zelených
Doprava
Integrace cizinců
Bezpečnost, Prevence kriminality

Radní

Šišková Hana, Mgr.

SiskovaH@Praha7.cz
PRAHA 7 SOBĚ
Vzdělávání
Školství, Investice ve školství
Agenda MA21 v oblasti udržitelného rozvoje