Starosta

Čižinský Jan, Mgr.

CizinskyJ@praha7.cz
PRAHA 7 SOBĚ
Komunikace s veřejností
Zahraniční vztahy
Veřejný pořádek, bezpečnost

Místostarostka

Burgerová Lenka, Ing. arch., Ph.D.

BurgerovaL@praha7.cz
PRAHA 7 SOBĚ
Územní rozvoj
Participace

Místostarosta

Mareš Kamil Vavřinec, Ing., Ph.D.

MaresKV@praha7.cz
PRAHA 7 SOBĚ
Majetek
Energetika
Investice v neškolských objektech

Místostarostka

Třeštíková Hana, MgA.

TrestikovaH@praha7.cz
PRAHA 7 SOBĚ
Kultura
Sport
Sousedské vztahy

Místostarostka

Šišková Hana, Mgr.

SiskovaH@Praha7.cz
PRAHA 7 SOBĚ
Vzdělávání
Školství
Investice ve školských objektech

Místostarosta

Zelenka Pavel

ZelenkaP@praha7.cz
PRAHA 7 SOBĚ
Doprava
Strategické projekty
Veřejné zakázky

Radní

Hurrle Jakob, Ing., Ph.D.

HurrleJ@praha7.cz
PRAHA 7 SOBĚ
Sociální a zdravotní politika
Integrace cizinců
Národnostní menšiny

Radní

Knitl Jiří, Mgr.

KnitlJ@Praha7.cz
PRAHA 7 SOBĚ
Strategické plánování
Veřejný prostor
Životní prostředí

Radní

Tománek Martin

TomanekM@Praha7.cz
PRAHA 7 SOBĚ
Finance
Rozpočet