archivní článek, informace již nemusí být aktuální

K plánům na přeměnu největšího pražského brownfieldu Bubny–Zátory se v současné době může vyjadřovat veřejnost. Proces připomínkování má však stavebním zákonem danou lhůtu jednoho měsíce. Po dohodě hl. m. Prahy a MČ Praha 7 došlo k prodloužení tohoto termínu o další tři týdny. Veřejnost tedy může podávat své připomínky až do 28. 4. 2022.

Holešovický brownfield je opět o krok blíže k proměně na plnohodnotnou čtvrť. Změna územního plánu, která se nyní na území Bubny-Zátory pořizuje, vstoupila do fáze veřejného projednání a veřejnost má možnost se k ní vyjádřit. V lokalitě je mimo jiné umístěn informační a participační kontejner Institutu plánování a rozvoje Prahy, ve kterém se mohou příchozí seznámit s podobou změny a dozvědět se, jak podat připomínku nebo vyplnit dotazník k možné budoucí podobě veřejných prostranství v území.

Možnosti zapojení veřejnosti

Veřejnost má již od 28. 2. možnost se k budoucí podobě území vyjádřit. Původní termín pro připomínkování je nyní prodloužen z 6. 4 až do 28. 4., přičemž 21. 4. se uskuteční ještě jedno veřejné projednání navíc. Veškeré podrobnosti o možnostech zapojení a podání připomínek jsou uvedeny na elektronické úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy.

Pro širokou veřejnost byl také připraven informační kontejner, a to hned ve dvou lokalitách. Od 21. do 24. 3. se mohli lidé zastavit u zastávky Nádraží Holešovice, od 28. 3. do 31. 3. pak byl k dispozici kontejner na Strossmayerově náměstí.  Po vypořádání všech připomínek může být změna územního plánu do cca jednoho a půl roku schválena, čímž bude jeden z největších pražských brownfieldů „odemknutý“. Jedná se o první celoměstsky významnou změnu územního plánu v Praze, která se v tak krátkém čase dostala do „cílové rovinky“.

 

Chcete se seznámit s plány na proměnu Bubnů? 

Zájemci, kteří nestihli v uplynulých týdnech navštívit informační kontejnery mohou v pondělí 11. 4. přijít na Úřad MČ Praha 7 (U Průhonu 38). V podzemním zasedacím sále bude možné od 9 do 18 hodin nahlédnout do plánů, seznámit s podobou návrhů či vznést dotaz k aktuálnímu procesu připomínkování projednávaných změn.

Ještě do středy  6. 4.  13. 4. (prodlouženo) se můžete do plánování budoucí veřejných prostor a ulic na území Bubnů zapojit také vzdáleným způsobem. IPR pro vás připravil dotazník, který můžete vyplnit zde: https://bubny.urad.online

Výsledky dotazníku budou součástí podkladů při tvorbě jednotlivých návazných koncepcí.

 

Veřejná projednání

30. 3. 2022 od 9:30 – online veřejné projednání z Centra architektury a městského plánování (CAMP).

21. 4. 2022 od 9:30 – druhé veřejné projednání na adrese CAMP – amfiteátr, Vyšehradská 51, Praha 2, současně bude přenášeno prostřednictvím on-line videokonference

 

Další informace

Návrh změny územního plánu je možné si prohlédnout na stránkách odboru územního rozvoje v sekci O městě → Budoucnost města → Odbor územního rozvoje → Změny územního plánu (Aktuálně pořizované změny → Změna 3822) ZDE.

Ke změnám územního plánu již MČ Praha 7 schválila své zásadní připomínky . Více informací naleznete ZDE.

Více informací o území a změně územního plánu naleznete na www.iprpraha.cz/bubny-zatory.