archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Rada MČ Praha 7 v pondělí 28. 3. 2022 schválila zásadní připomínky k návrhu změny územního plánu pro Bubny-Zátory. Městská část se zapojením veřejnosti pokračuje ve svém dlouhodobém úsilí zajistit smysluplné zformování budoucí podoby jednoho z největších a nejvýznamnějších brownfieldů v Praze. Sedmička chce především ohlídat výškovou a objemovou zástavbu celého území, velikost plánovaného obchodního centra, zastoupení parků a další zeleně či přesné vymezení ploch pro výstavbu nových škol, školek a další veřejné vybavenosti. 

EDIT:  4. 4. 2022 schválilo zásadní připomínky městské části také zastupitelstvo MČ Praha 7.

Připomínky MČ Praha 7

„Názor městské části Praha 7 na budoucí podobu území Bubny-Zátory jsme v předchozích letech opakovaně prověřovali a diskutovali s odborníky i veřejností. K územní studii, která bude zásadním podkladem pro budoucí rozhodování v tomto území, jsme v roce 2019 formulovali 97 připomínek. Loni jsme pak vyhodnocovali, co bylo či nebylo do studie zaneseno, a na základě toho jsme nyní zpracovali naše zásadní požadavky pro změnu územního plánu. Do celého procesu se zapojuje také široká veřejnost. Na našem území jsou umístěny informační kontejnery, kde se občané seznamují s plány na proměnu Bubnů, postupy, jak podat připomínku, nebo se prostřednictvím dotazníku vyjadřují ke konkrétním lokalitám. O všech možnostech zapojení také veřejnost informujeme prostřednictvím naší aplikace Mobilní rozhlas / Munipolis, které využívá přes 13 tisíc obyvatel Prahy 7. Aktuálně jsme se s hlavním městem domluvili na prodloužení lhůty pro podání připomínek, která zajistí ještě větší zapojení veřejnosti,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

MČ Praha 7 požaduje v řešeném území snížit kapacitu zástavby, jejího objemu a výškové hladiny a prosazuje rozšířit plochy zeleně a rostlého terénu. Radnice chce dále přesné vymezení ploch veřejné vybavenosti, především pak škol a školek, které jsou pro zajištění potřeb budoucích obyvatel území zcela klíčové.

„Je naprosto nezbytné, aby územní plán garantoval umístění potřebné plochy veřejné vybavenosti v plném rozsahu. Především dostatečně kapacitní školy a školky musí nutně dostat v rozvoji území prioritu a musí být vybudovány nejpozději současně s bytovou zástavbou,“ řekla Lenka Burgerová.

Zástavbu území řeší městská část také v souvislosti s plánovanými obchodními plochami u nádraží. Praha 7 již dříve prosadila jejich zmenšení a rozčlenění bloku na více částí. Územní plán by měl umožnit umístění obchodního zařízení do rozlohy 20 tisíc m2. Jakékoli případné další navýšení by se mělo posuzovat zvlášť, přičemž územní studie stanovila jako maximální plochu obchodu pro tento blok 40 tisíc m2 (sníženo z původního požadavku investora na 100 tis m2).

 „V době, kdy bojujeme s klimatickou nouzí, také není možné akceptovat to, že v nové čtvrti je na mnoha místech navrženo pouze 10–20 % zeleně a z toho vyplývajících nedostatečných 5–10 % ploch rostlého terénu,“ doplnila Lenka Burgerová.

MČ Praha 7 požaduje v návrhu změny územního plánu uplatnit všechny nástroje, které mohou do tohoto dokumentu v co největší možné míře promítnout výslednou podobu podkladové Územní studie Holešovice Bubny- Zátory a zajistit budoucí smysluplný rozvoj tohoto cenného území.

„To, že nyní nejsou v územním plánu přímo zanesena například zdravotnická zařízení či sociální služby, samozřejmě neznamená, že v nové čtvrti nebudou. Územní plán pouze takto detailní členění neřeší, pokud se vysloveně nejedná o rozsáhlé monofunkční areály, jako mají velké nemocnice. Čeká nás ještě dlouhá práce, aby zde vznikla nová část města, která naplní potřeby jak stávajících, tak budoucích obyvatel Prahy 7,“ uzavřela Lenka Burgerová.

 

Veřejné projednání změny územního plánu bylo na základě dohody MHMP a MČ Praha 7 prodlouženo do 28. 4. 2022. Více informací o možnostech zapojení najdete ZDE.