archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Zastupitelstvo MČ Praha 7 na svém zasedání projednalo vypořádání připomínek městské části k čistopisu územní studie Holešovice Bubny-Zátory a další postup v procesu zformování budoucí podoby jednoho z největších a nejvýznamnějších brownfieldů v Praze.

Koncem roku 2020 byl hlavním městem Prahou zveřejněn čistopis územní studie Holešovice Bubny – Zátory, souběžně probíhá také změna územního plánu pro toto velké rozvojové území. K územní studii MČ Praha 7 v roce 2019 zformulovala 97 připomínek.

„Přípravě podoby nové čtvrti v Bubnech, která se stane domovem až pro 25 tisíc Pražanů a místem, kde mnoho dalších lidí bude pracovat a trávit svůj volný čas, věnujeme mimořádnou pozornost. Naše připomínky se týkaly struktury území, objemu navrhovaných staveb, šířky ulic nebo prostoru pro školy a školky či stromy v ulicích a parky. Na zastupitelstvu jsme nyní vyhodnocovali, které připomínky se již podařilo zapracovat a které budeme dále prosazovat v rámci probíhající změny územního plánu a následně územní studie pro rozhodování,“ uvedla místostarostka Prahy 7 Lenka Burgerová.

Mezi zásadní akceptované požadavky Prahy 7 patří například snížení výškové hladiny a hustoty zástavby v některých částech čtvrti či doplnění zelených ploch. U plánovaného obchodního centra se podařilo prosadit jeho výrazné zmenšení na méně než polovinu a rozčlenění původně zamýšleného bloku na více částí, kde budou kromě obchodních ploch také další funkce. V Bubnech díky tomu nevznikne nevhodně velký obchodní dům s ambicí soutěžit s nákupními středisky mimo centrum Prahy.

„Čeká nás ještě dlouhá práce, aby zde vznikla část města, která splní očekávání jak stávajících, tak budoucích obyvatel Prahy 7. Dále budeme prosazovat naše požadavky, jako je dobrá prostupnost celého území, ponechání nezastavěných vnitrobloků či pevné ukotvení ploch, kde vzniknou školy a školky,“ doplnila Lenka Burgerová.

MČ Praha 7 se bude nadále aktivně zapojovat do procesu změny územního plánu i následných kroků k otevření území. Součástí pořízení této změny bude také další veřejné projednání, které hl. m. Praha předběžně plánuje na podzim tohoto roku. Zapojit se opět bude moci také široká veřejnost.

 

Vypořádání připomínek MČ Praha 7 k čistopisu územní studie Holešovice Bubny-Zátory