archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Rada městské části Praha 7 schválila dne 16. 2. 2021 výsledky urbanisticko-krajinářské soutěže o návrh nového parku na severním nábřeží Vltavy, který vznikne mezi holešovickým přístavem a mostem Barikádníků. Cílem soutěže bylo navrhnout revitalizaci prostoru, známého jako park U Vody, aby zde mohlo vzniknout místo vhodné pro sport, pikniky, procházky a bohaté komunitní využití. Autorem vítězného návrhu je ateliér YYYY.

V loňském roce vyhlásila MČ Praha 7 soutěž o návrh nového parku U Vody, který se nachází v pražských Holešovicích na břehu Vltavy, na území bývalého překladiště o rozloze 2,9 ha. Vstoupit tam lze z ulic Varhulíkové a U Vody. Jedná se o soutěž zaměřenou především na krajinářské řešení místa. Před Vánoci odborná porota dostala k posouzení 20 kvalitních návrhů.

„V Praze 7 se u významných staveb a úprav veřejného prostoru snažíme jít cestou architektonických, urbanistických a krajinářských soutěží. Nová radnice nebo nový velký park, to je něco, co ve městě často vzniká jen jednou za 100 let. Je proto velmi cenné, když se na váš záměr podívají ti nejlepší krajináři a architekti, kteří vám řeknou, co by mohlo lidem nejlépe sloužit i za těch 100 let,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský.   

Někteří autoři soutěžních návrhů se vydali cestou přírodě blízkého parku, jiní se rozhodli pro lužní les či městský park. Celá řada návrhů představila dílčí inspirativní řešení, porota se však snažila nalézt nejucelenější koncept po krajinářské, urbanistické, architektonické, estetické, užitné i ekonomické stránce. Posuzovala také realizovatelnost návrhu, včetně odhadovaných nákladů na údržbu s ohledem na to, že území je v záplavové zóně.  

„Snažili jsme se vybrat takové řešení, které by využilo potenciál jednoho z mála nevyužitých míst v městské struktuře s rozlehlou zelenou plochou, které umožňuje volný pohyb kolem vody. Nechtěli jsme zde vytvořit předefinovaný nábřežní park, ale funkční veřejný prostor, který bude schopen dynamicky reagovat na proměňující se způsob užívání místa ze strany obyvatel a zároveň bude součástí budoucího živého zeleného pásu nábřeží kolem celých Holešovic,“ řekla místostarostka MČ Praha 7 Lenka Burgerová.

Vítězem soutěže se stal návrh ateliéru YYYY, s. r. o. / Ing. Tereza Mácová, Ing. arch. Alice Boušková, Ing. Marie McClellan, Ing. Martina Tománková, Msc. Marie Petráková, Bc. Tereza Lacigová. Porota ocenila nejen kvalitu a komplexnost řešení, ale také přirozené využití kvality a potenciálu místa. 

„Tento návrh vnáší do území neotřelou, živou vrstvu, díky níž by se mohl park stát atraktivním a vyhledávaným místem pro trávení volného času obyvatel metropole. Řešení působí přirozeně, a přitom je inovativní,“ shrnuje klady vítězného návrhu předseda poroty Tomáš Jiránek. Vítěz soutěže bude nyní městskou částí vyzván k jednání o dopracování studie parku U Vody a uzavření smlouvy o dílo na kompletní projektovou dokumentaci.

Místo plánovaného parku je specifické, jelikož se jedná o aktivní zónu záplavového území, a soutěžící proto nemohli v lokalitě umisťovat žádné stavby trvalého charakteru ani další rozsáhlejší objekty. Dosažení kvalitního komunitního prostoru pro obyvatele všech věkových skupin a zájmů bylo možné dosáhnout především citlivými krajinářskými úpravami. Vítězný návrh počítá se zachováním vegetace přírodního charakteru, doplněné o výsadbu připomínající dřívější ovocné sady. Dominantou prostoru budou otevřené travnaté plochy, které mohou doplnit piknikové stoly, ohniště či lavičky s výhledem na řeku. Samotná voda z řeky je pak přivedena přímo do parku v podobě nových vodních prvků. V návrhu se počítá také s prostorem pro komunitní zahrádky, sportovní vyžití i celou škálou dalších aktivit. Zachovány budou také stopy minulosti v podobě industriálních prvků, jako jsou repasované drážní lampy či ponechané koleje.

Druhou cenu v soutěži získal návrh ateliéru gogolák + grasse, s. r. o. / Ing. arch. Ivan Gogolák, Ing. arch. Lukáš Grasse, Ing. Kateřina Stará, Ing. Natália Polesňáková, Ing. Jan Waldhauser, který stejně jako vítězný návrh představil komplexně zpracované kvalitní řešení parku.

Všechny návrhy přihlášené do soutěže budou k vidění v průběhu března ve vestibulu radnice Prahy 7 (U Průhonu 38). S ohledem na současné epidemiologické podmínky budou panely instalovány tak, aby byly v prosklených vitrínách vidět přímo z ulice a zájemci o prohlídku tak nemuseli zbytečně vcházet do prostor úřadu.

Veškeré návrhy a další podrobnosti najdete také na stránkách soutěže.


Odborná porota soutěže byla složená z nezávislých odborníků – architektů: Ing. arch. Jan Sedlák, Ing. arch. Patrik Hoffman, Ing. Tomáš Jiránek a Ing. et Mgr. Eva Jeníková a dále ze zástupců zadavatele: PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová, Ph.D., místostarostka MČ Praha 7 pro územní rozvoj a agendu MA21 v oblasti participace občanů; Mgr. Jiří Hejnic, zastupitel MČ Praha 7 a Mgr. Jiří Knitl, radní MČ Praha 7 pro oblast veřejného prostoru a životního prostředí. K posuzování byli přizváni rovněž další externí znalci a specialisté na ochranu přírody a krajiny, péči o veřejný prostor, technickou infrastrukturu, povodí Vltavy atd.

 

  1. cena: park U Vody, Praha 7-Holešovice. Autoři: YYYY, s. r. o. / Ing. Tereza Mácová, Ing. arch. Alice Boušková, Ing. Marie McClellan, Ing. Martina Tománková, Msc. Marie Petráková, Bc. Tereza Lacigová

2. cena: park U Vody, Praha 7-Holešovice. Autoři: gogolák + grasse, s. r. o. / Ing. arch. Ivan Gogolák, Ing. arch. Lukáš Grasse, Ing. Kateřina Stará, Ing. Natália Polesňáková, Ing. Jan Waldhauser