archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Ve středu 11. srpna 2021 proběhlo od 17 hod. na místě budoucího parku U Vody participativní setkání veřejnosti se zástupci městské části a projektanty krajinářského ateliéru YYYY. Účastníci se seznámili s aktuální fází projektu – aktualizací studie, která navazuje na urbanisticko-krajinářskou soutěž. Poté přijde na řadu příprava projektu pro sloučené územní a stavební řízení. Vznik nového parku na severním nábřeží Vltavy byl podpořen z norských fondů, s dokončením realizace se v současné chvíli počítá v první půli roku 2024.

Na místě byly instalovány tři informační panely s tematickými okruhy – cestní síť, vybavenost parku, zeleň. Projektanti u každé z nich představili svou vizi a zodpovídali případné otázky. Souběžně probíhala u nástěnek diskuze a podněty účastníků se zaznamenávaly do pracovních listů, které byly umístěny v rámci nástěnek.

Zaznívaly požadavky na možnost občerstvení společně s kvalitním zázemím (WC + sprcha), umístění laviček, lepší přístupnost z břehu do řeky, vymezení prostoru pro volný pohyb psů, půjčovnu sportovních potřeb atp. V budoucím parku by návštěvníci viděli třeba ovocné stromy a zeleň, která nabídne ptactvu a ostatním živočichům útočiště i potravu.

Děkujeme všem, kteří na setkání dorazili a připomínáme, že je stále možné zasílat své podněty, nápady a připomínky na email parkuvody@praha7.cz


Kdo se setkání účastnil:

MČ Praha 7: místostarostka Lenka Burgerová, radní Jiří Knitl, Tereza Marková (ORVP), Tomáš Richtr (ORVP), Jakub Prašivka (OVPŘ) a Barbora Ernestová (OVPŘ)

Ateliér YYYY: Tereza Mácová, Tereza Lacigová