Metropolitní plán je nově navrženým územním plánem Prahy, který dostal své specifické jméno. Je to dokument, který určí budoucí podobu města. Stanoví například, kde se smí a kde nesmí stavět, kde má vzniknout park, škola, školka nebo nemocnice, kudy mají vést silnice a kde vzniknou nová náměstí. Má za úkol vyvážit podmínky mezi zájmy soukromými a veřejnými tak, aby se město rozvíjelo dlouhodobě udržitelným způsobem.


Z toho vyplývá obtížný úkol sladit všechny protichůdné požadavky do jasných, pevně daných pravidel, která budou pro další období sloužit pro rozhodování na území hlavního města.

Metropolitní plán si klade za cíl především zastavit rozšiřování města do okolní krajiny, zajistit dostatek veřejné vybavenosti, navrhnout síť kvalitních ulic, náměstí, parků a dostatečnou kapacitu technické infrastruktury. Vymezí především zastavitelná a nezastavitelná území, stanoví výškovou regulaci a určí, jak smí být to které území využito.

Seznamte se blíže s návrhem Metropolitního plánu
Navštivte webové stránky: metropolitniplan.praha.eu, kde je Metropolitní plán k dispozici v digitální podobě. S jeho čtením Vám pomohou podrobné návody a instruktážní videa.


Kompletní připomínky MČ Praha 7 k Metropolitnímu plánu naleznete zde.


Články: