archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Od odevzdání Metropolitního plánu a zahájení Společného jednání, v rámci kterého bylo možné se k plánu budoucího rozvoje metropole vyjadřovat, uplynul rok. V současné chvíli MHMP řeší vypořádávání jednotlivých připomínek. Ve čtvrtek 27. 6. od 19:00 hodin proběhne v Centru architektury a městského plánování (CAMP, IPR Praha) prezentace a diskuse k tématu Metropolitního plánu. Předem je nutná rezervace místa zde.

Odbor územního rozvoje pražského magistrátu k Metropolitnímu plánu eviduje 14 475 jedinečných připomínek a dále téměř 30 000 věcně shodných, duplicitních připomínek. V současné chvíli již dochází k vypořádávání jednotlivých připomínek.

Jako první odbor územního rozvoje ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje vypořádává stanoviska dotčených orgánů státní správy, tedy subjektů, kterým je svěřena ochrana veřejných zájmů.

Na podzim se předpokládá zahájení vypořádávání připomínek městských částí a veřejnosti, hotovo by mělo být v průběhu jara 2020. Poté bude následovat zapracování závěrů do dokumentace Metropolitního plánu a druhé kolo projednávání, tzv. veřejné projednání. Podle plánu by měl být nový Metropolitní plán schválen do konce roku 2022.

Připomínky MČ Praha 7 k Metropolitnímu plánu si můžete připomenout zde.