Hlavní město právě projednává nový územní plán. Tento dokument řeší, jak bude vypadat Praha v budoucnosti – kde budou parky, kde vzniknou byty či kanceláře a o jak vysoké budovy půjde. Příležitost ovlivnit budoucí podobu města máte nyní i vy a to připomínkami, které můžete podávat na Odbor územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy nebo s pomocí formuláře, který bude k dispozici na stránkách pup.praha.eu. Všechny připomínky je třeba podat nejpozději do 26. července 2018.

Podobu Metropolitního plánu a jeho vliv na vaše okolí můžete až do konce července konzultovat  v rámci výstavy v Centru architektury a městského plánování (CAMP) ve Vyšehradské 15.

Na konzultaci vašich připomínek k tématu Metropolitního plánu jsou vám každé pondělí mezi 16 a 18 hodinou k dispozici i odborníci z  odboru rozvoje v místnosti 235. Podněty, které budou ve shodě s celkovou koncepcí rozvoje městské části, pak mohou být zahrnuty mezi zásadní připomínky městské části, které mají v procesu projednávání větší váhu.

Pokud máte k budoucnosti Sedmičky navržené metropolitním plánem nějaké výhrady nebo potřebujete s podáním či formulací připomínky poradit, přijďte 25. června nebo 9. července od 16 do 18 hodin do místnosti 225 na ÚMČ Praha 7. Veřejné projednání a schválení připomínek městské části k Metropolitnímu plánu se uskuteční 23. července od 17 hodin v místnosti 227 v rámci mimořádného veřejného zasedání Rady MČ, kam vás tímto také srdečně zveme.

27. června od 9 do 18 hod. se v Průmyslovém paláci na Výstavišti koná celopražské Společné jednání o návrhu Metropolitního plánu.

plan.iprpraha.cz/cs/metropolitni-plan/prohlizeni
www.praha7.cz/metropolitni-plan