Větší mapa – Stromovka
Větší mapa – Letenské sady

Kromě Stromovky a Letenských sadů je v Praze 7 zakázán volný pohyb psů dle vyhlášky Hl. m. Prahy č. 6/2001 Sb. na Ortenově náměstí, par. č. 627, 628/1 a 628/3, k.ú. Holešovice (viz obrázek níže – označeno červeně).

Na ploše u fontány na Ortenově náměstí, par. č. 2293/1, k.ú. Holešovice, je volný pohyb psů zakázán návštěvním řádem (označeno modře).

 

 

Další omezení pohybu psů se týkají parčíku v ulici Tusarova – v oplocených částech (viz obrázek níže – vyznačeny modře) je návštěvním řádem venčení psů zakázáno.

 

A samozřejmě platí zákaz vstupu psů (i na vodítku) na všechna dětská hřiště.