Komise bezpečnosti a prevence kriminality Rady MČ Praha 7 se stará, aby v Praze 7 bylo bezpečno z hlediska možných kriminálních činů či přestupků, tzn. aby lidé byli v Praze 7 v bezpečí a nebo nebyli okradeni. Pravidelně jsme v kontaktu se státní a městskou policií, probíráme s nimi aktuální situaci a vyhodnocujeme možná rizika současná a budoucí. Na základě pravidelných statistik jednotlivých trestných činů a přestupků sledujeme trendy a hledáme opatření pro maximální eliminaci daného. Hledáme a vyhodnocuje programy organizací, které se zabývají prevencí kriminality a jsou činní v oblasti protidrogové prevence. 

 

Členové komise:

předseda Pavel Škarecký člen Zastupitelstva MČ Praha 7
místopředsedkyně Mgr. Barbora Orlíková, Ph.D. nominantka Strany zelených
člen mjr. Mgr. Michal Liška, MBA
člen PhDr. Miroslav Scheinost
člen Mgr. Martin Suchánek člen Zastupitelstva MČ Praha 7 a nominant ANO 2011

Tajemník: Bc. Jaroslav Fiala


Přehled zasedání:

Termíny jednání 

    • od 16:30 hodin, v místnosti č. 2.23 (druhé patro)

Únor (10. 2.) – zasedání bylo zrušeno

Duben (19. 4.) – online

Červen (30. 6.)

Září (15. 9.)

Prosinec (1. 12.) 

Leden (8. 1.)

Únor (5. 2.)

Březen (4. 3.)

Duben (8. 4.) – zasedání se bude konat korespondenčně

Květen (13. 5.)

Červen (10. 6.)

Září (16. 9.)

Říjen (7. 10.) – jednání komise bylo zrušeno

Listopad (4. 11.) – jednání komise bylo zrušeno

Prosinec (2. 12.)


Únor (6. 2.)

Březen ( 6. 3.)

Duben (3. 4.)

Květen (22. 5.)

Červen (19. 6.)

Září (4. 9.)

Říjen (2. 10.)

Listopad (6. 11.)

Prosinec (4. 12.)

 

Fiala Jaroslav, Bc.

koordinátor protidrogové prevence a prevence kriminality
dveře 2.12
tel. +420220144240
gsm. +420603553524
FialaJ@Praha7.cz