Výbor pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 projednává záležitosti v oblasti výchovy, vzdělávání, sociální politiky a zdravotnictví, včetně návrhů na jejich řešení a následných opatření. Zabývá se průřezově oblastí formálního i neformálního vzdělávání, sociální politiky a zdravotnictví, klade důraz na meziresortní spolupráci.

Projednává zprávy o výsledcích výchovně vzdělávací činnosti škol, školských zařízení a předškolních zařízení, předkládá návrhy na zvyšování jejich kvality a zprávy o hospodaření a výsledcích péče a služeb poskytovaných Pečovatelským centrem a Poliklinikou Prahy 7, předkládá návrhy na zvyšování jejich kvality a na celkový rozvoj sociální a zdravotní péče na území MČ Prahy 7.

 

Členové výboru:

 
předsedkyně Bc. Sylva Svobodová členka Zastupitelstva MČ Praha 7
členka Mgr. Linda Sokačová
členka Mgr. Petra Mančusková
členka Mgr. Hana Brodnicki členka Strany zelených a nominantka Prahy Sobě
členka  Bc. Zuzana Dufková, DiS.
člen Jiří Hromas člen a nominant Prahy Sobě
člen Ignác Okamura člen Zastupitelstva MČ Praha 7, KDU-ČSL a nominant Prahy Sobě
člen  Mgr. Jan Mazač člen ODS
členka Veronika Bouda Klečková členka a nominantka České pirátské strany
členka Jana Vondrušková
člen Bc. Lukáš Tůma člen a nominant Starostů a nezávislých

Tajemnice: Kornélie Peterková


Rámcový plán činnosti pro rok 2024


Přehled zasedání:

Leden (15. 1.)

Únor (19. 2.)

Březen (11. 3.)

Duben (8. 4.)

Květen (6. 5.)

Červen (10. 6.)

Srpen (26. 8.)

Září (23. 9.)

Říjen (21. 10.)

Prosinec (2. 12.)

Únor (10. 2.)

Březen (16. 3.) – jednání se ruší z organizačních důvodů a nízké usnášeníschopnosti Výboru z důvodu zavedených opatření týkajících se eliminace přenosu nákazy koronavirem způsobujícím onemocnění covid-19.  Informace o náhradním termínu bude zveřejněna v závislosti na dalším vývoji situace.

Duben (20. 4.)

Červen (1. 6.)

Srpen (31. 8.) – jednání bylo zrušeno z organizačních důvodů a nízké usnášeníschopnosti Výboru ze zdravotních důvodů

Září (21. 9.) – od 17 hodin, v zasedací místnosti č. 4.21

Listopad (2. 11.) – od 17 hodin, v zasedací místnosti č. 4.21

Prosinec (7. 12.)

Leden (15. 1.)

Únor (25. 2.)

Březen (19. 3.)

Duben (15. 4.)

Květen (20. 5.)

Červen (3. 6.)

Září (16. 9.)

Září (30. 9.) – místnost č. 227

Říjen (21. 10.) – místnost č. 225

Listopad (25. 11.) – místnost č. 225

 

Peterková Kornélie, Bc.

pracovnice týmu přímé podpory a koordinátorka síťování, strategie a rozvoj Kontaktního místa pro bydlení v území Prahy 7
dveře 2.13
gsm. +420608703876
PeterkovaK@Praha7.cz