V rámci projektu ART DISTRICT 7 se snažíme o propojení ziskových i neziskových kulturních a uměleckých subjektů, poskytovatelů služeb, firem, škol a dodavatelů z dalších, umění a kreativitě příbuzných oblastí. Kreativní čtvrti mohou mít zásadní vliv na rozvoj regionu a kromě příležitostí pro cestovní ruch vytvářejí i zajímavé prostředí pro obchodníky, podnikatele, investory a v neposlední řadě i obyvatele města a čtvrti.Praha 7 (Holešovice, Bubeneč, Letná) je výrazná kreativní a umělecká čtvrť s vysokou koncentrací galerií, divadel, kaváren a významných kulturních institucí, jako je Národní galerie v Praze, Centrum současného umění DOX, Národní technické muzeum, Národní zemědělské muzeum, BIO OKO či Akademie výtvarných umění v Praze.

Praha 7 má také několik míst, která již jsou nebo se stanou specifickými kulturními dominantami území: Výstaviště Praha, Holešovická tržnice (Jatka78, Trafo Gallery) a nádraží Praha Bubny (Památník ticha). Zároveň zde vznikají nezávislé projekty s velkým potenciálem dalšího rozvoje, které často sídlí v opuštěných bývalých průmyslových objektech (Centrum současného umění DOX, Nadace a Centrum pro současné umění Praha nebo Bold Gallery). 

Oblast ART DISTRICT 7 je také charakteristická vysokým počtem občanských iniciativ často propojených s menšími kulturními zařízeními, díky kterým začala vznikat svébytná kulturní čtvrť na principech „grass-roots“ (vedených zdola).

V rámci projektu probíhají pravidelná setkání s kulturními aktéry, dále pak pracovní schůzky se zástupci jednotlivých oblastí kultury (divadelníky, galeristy apod.). Orientaci v Art Districtu pomáhá zajistit vydaná mapa a informační vitríny.

Svou pověstí a s ní spojenou atraktivitou láká čtvrť další subjekty, jejichž činnost je založena na kreativitě, aby si Prahu 7 zvolily jako místo svého působení.


Přehled kulturních akcí Art Districtu 7


říjen

Kalendář akcí _ říjen 2023

 

 


www.facebook.com/artdistrictpraha7
www.instagram.com/artdistrict7

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor kultury a sportu
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Drobný Jaroslav, Bc.

referent
dveře 7.02
tel. +420220144239
gsm. +420733466792
DrobnyJ@praha7.cz