Divadla

Divadlo Alfred ve dvoře je provozováno nezávislou organizací mladých umělců, producentů a promotérů  Motus, která podporuje nezávislé umělce a projekty. Snaží se o kontinuální zlepšování podmínek pro tvorbu nezávislých tvůrců, o prosazování změn a o porozumění současným trendům ve vývoji českého kulturního prostředí, s vědomím neoddělitelnosti aktivit od směřování evropské kulturní praxe.

Představuje platformu, kolem které se od roku 2001 postupně zformovala řada významných uměleckých skupin. Patří mezi ně například: Krepsko, Envoi, Stage Code, Secondhand Women, Handa Gote Research and Development, Wariot Ideal, Boca Loca Lab a DoMA/At Home.

Františka Křížka 36
www.alfredvedvore.cz
Alfred ve dvoře / Motus | Facebook

Prostor pro performativní umění, site- specific a alternativní divadlo.

Plynární 23
www.crossattic.com
Cross Attic | Facebook

Klub Letka je nový multifunkční kulturní prostor na Letné. Můžete se zde těšit na divadelní představení pro děti i dospělé, komorní koncerty, přednášky, workshopy, promítání a další kulturní i sousedské akce.

Letohradská 44
www.klubletka.cz
Klub Letka | Facebook

Silné příběhy výjimečných žen. Pocta jejich na první pohled nenápadné, ale o to obdivuhodnější síle. Pocta jejich odvaze, vytrvalosti, s jakou se nejen v minulosti, ale vlastně do dnešních dní musejí potýkat, dokazovat své místo ve společnosti, ale často i v rámci rodiny a vztahů.

Divadlo Na Maninách se výběrem dramat, komedií, stand-upů i talk show zaměřuje právě na témata, ve kterých hraje žena významnou roli. Ať už jako hrdinky příběhu, nebo jeho autorky.

Na Maninách 1525/32a
www.divadlonamaninach.cz
Divadlo Na Maninách | Facebook

Divadlo Radar fungující pod divadelním souborem Ty-já-tr

Předmětem činnosti Divadla RADAR je především dramatická výchova a v přímé návaznosti na ní dětské divadlo jako svébytný umělecký obor. Na vedení souboru spolupracuje patnáct pedagogických a uměleckých pracovníků, většinou absolventů a studentů vysokých a uměleckých škol (DAMU, Státní konzervatoř, PFUK, FFUK, VOŠH), kteří prostřednictvím tvořivé dramatiky usilují o optimální rozvoj dětské osobnosti.

Dramatická výchova vede děti nejen k umělecké činnosti, ale také k samostatnému uvažování a dovednosti svůj názor na úrovni formulovat, k demokracii, k přirozenému vystupování na veřejnosti. Učí děti kultuře řeči a pohybu, vede je k vytvoření správného žebříčku kulturních a etických hodnot. V pedagogickém programu nechybí ani hudební, literární, výtvarná, pohybová a hlasová výchova, umělecký přednes či strukturální drama.

Pplk. Sochora 9
www.divadloradar.cz
Divadlo Radar | Facebook

VILA Štvanice – ojedinělá ostrovní scéna v centru Prahy. Je domovem čtyřech nezávislých divadel: Tygr v tísni, Geisslers Hofcomoedianten, Divadla LETÍ a nově Divadla Bufet. Nabízí divákům repertoár rozkročený od baroka přes literaturu 20. století až po současnost; od zapomenutých divadelních kuriozit, přes literární adaptace po novou dramatiku. VILA je také místem konání uměleckých workshopů cyklu Ateliéry Viléma Štvaného a koncertů VILA LIVE.

Ostrov Štvanice, č.p. 858
www.vilastvanice.cz
Divadlo VILA Štvanice | Facebook


Farma v jeskyni, z.s., je mezinárodní divadelní studio s dvacetiletou historií zaměřené na tvorbu, vývoj a výzkum lidského výrazu.

Moderní tvorba souboru překračuje hranice žánrů fyzického, tanečního nebo hudebního divadla. Představení Farmy v jeskyni vznikají na základě dlouhodobého výzkumu, který je zaměřený na přenos lidské zkušenosti mimo slovo a limity běžného porozumění. Nachází ho například v odkazech minoritních kultur, hudby, fyzického projevu, atmosféry a faktů, spojených se specifickým místem.  V inscenacích se konfrontuje osobní a sociální vnímání světa a dochází při nich k silnému sdílení zážitku ze zkušenosti mezi performery a diváky. Zároveň svými projekty iniciují veřejnou diskuzi o často opomíjených společenských tématech. Od roku 2018 je soubor v rezidenci Centra současného umění DOX.

Všechna představení jsou přístupná v anglickém jazyce.

DOX+, Poupětova 3
farminthecave.com
Farma v jeskyni | Facebook

Divadlo GoJa (agentura Gott-Janeček) se orientuje převážně na muzikálová představení a uvádí i proslulé muzikály světového repertoáru jako např. Bídníky či Fantoma opery. Agentura byla založena v roce 1993 producentem Františkem Janečkem a zpěvákem Karlem Gottem. Nejprve se zaměřovala na produkci koncertů a vydávání audio nahrávek, kterých vydala již stovky.

Výstaviště Praha
www.goja.cz
Goja Music Hall | Facebook

Multifunkční divadelní sál, Malá scéna, tréninková hala, zkušebna, galerie, bar & bistro. Místo s ideálními podmínkami pro nový cirkus, tanec, nonverbální, alternativní a loutkové divadlo, domovská scéna Cirku La Putyka, DEKKADANCERS či Divadla 6-16. Mezi hostující soubory patří na příklad Vosto5, Bratři v tricku, Vít Neznal & kol. či Spitfire Company. Jsme otevřeni českým i zahraničním souborům, uzpůsobeni pro rezidenční projekty a představení, workshopy, konference, diskuze, přednášky, výstavy a happeningy. 

Pražská tržnice, haly č. 7 a 8, Bubenské nábřeží 206/13
www.jatka78.cz
Jatka78 | Facebook

La Fabrika je kulturní centrum v pražských Holešovicích. Již od počátku byla koncipována jako víceúčelový prostor, vhodný pro vznik a prezentaci audiovizuálních projektů, divadelních a tanečních forem vyžadujících netradiční prostorové řešení, multimediální expozice, performance, přednášky, workshopy, ale i společenská setkání, výstavy, koncerty i divadelní představení klasického typu.

Komunardů 28
www.lafabrika.cz
La Fabrika | Facebook

Nová síť podporuje živé umění a spolupráci v kultuře. Jako otevřená kulturní organizace propojuje regiony ČR s Prahou i zahraničím, posiluje komunikaci mezi veřejnou správou a jednotlivými aktéry kulturního života, usiluje o decentralizaci, rozvoj a kultivaci občanské společnosti v ČR. Hlavními projekty Nové sítě jsou ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK NOVÁ SÍŤ, festival nového divadla MALÁ INVENTURA, komunikační platforma mezi Prahou a Berlínem PRALIN a nový projekt na podporu rezidenčních pobytů ART-IN-RES.

Osadní 26
www.novasit.cz
NOVÁ SÍŤ | Facebook

RockOpera je novodobé pražské divadlo. Zaměřuje se především na netradiční operní představení, ve kterých rockoví zpěváci kombinují zpěv s divadlem, akrobacií, rockovou hudbou a dalšími prvky, které si obvykle s operou nespojíte. Jedná se o jedinou podobnou scénu v České republice.

Komunardů 306/1
www.rockopera.cz
RockOpera Praha | Facebook

Studio Hrdinů je otevřená divadelní scéna s jasným dramaturgickým záměrem a výrazným okruhem divadelních spolupracovníků. Ve své hlavní dramaturgické linii se zaměřuje převážně na autorské, režisérské projekty s důrazem na spolupráci zahraničních a domácích divadelních tvůrců a na žánrové a oborové přesahy. Cílem je náročná, ale vstřícná umělecká dramaturgie. Formálně jsou inscenace Studia Hrdinů činohrou s akcentem na experiment a výtvarnou stránku.

Kontinuálně se věnuje smysluplnému nacházení progresivních výrazových divadelních forem. Díky propojování profesionálních divadelních tvůrců s výtvarníky napříč žánry vytváří jasně definovanou výtvarnou tvář nového prostoru, která tak v oblasti scénografie, grafiky a konceptuálního umění drží krok s evropskými divadelními scénami. Za účelem oživení výrazových možností činoherního divadla poskytuje vizuálním umělcům větší míru spoluúčasti na vzniku jednotlivých divadelních inscenací.

Dukelských hrdinů 47
www.studiohrdinu.cz
Studio Hrdinů | Facebook

 

Divadelní festivaly
Praha 7 je dějištěm hned několika významných divadelních festivalů s dlouholetou tradicí. Mezi ně se řadí festival nového cirkusu, divadla, hudby a vizuálního umění Letní Letná, festival nového divadla Malá inventura, festival pouličního divadla Za dveřmi, mezinárodní festival zaměřující se na performance art a příbuzné umělecké formy Performance Crossings, několik dalších divadelních a tanečních festivalů Bazaar Festival, Tanec Praha, festival francouzského divadla Sněz tu žábu ad.

 

Galerie

Galerie Artwall umístěná na opěrné zdi pražských Letenských sadů na nábřeží kpt. Jaroše vznikla s cílem oživit veřejný prostor Prahy a zároveň podnítit dialog umělců s veřejností. Od roku 2005 se prostor pod vedením Centra pro současné umění Praha proměnil v galerii pod širým nebem, která každoročně konfrontuje kolemjdoucí či jedoucí Pražany a návštěvníky města s různými podobami veřejného umění. V roce 2008 byl ovšem její provoz nuceně ukončen a v listopadu 2011 se Artwall opět otevřel veřejnosti, nově pod správou C2C Kruhu kurátorů a kritiků, o.s. Program galerie Artwall se tematicky věnuje umělecké tvorbě zaměřené na společenské a politické otázky. Klade za cíl podporovat pronikání současného umění do mimogalerijního prostředí. Tento cíl vychází z povahy místa, které svou dominantní polohou zaručuje účinnou komunikaci s veřejností. Z vystavujících umělců: Lukáš Houdek, Alma Lily Rayner, Tomáš Pospěch, Adéla Součková a další.

Nábřeží kpt. Jaroše a Edvarda Beneše
www.artwallgallery.cz
ARTWALL | Facebook

Výtvarný Ateliér radostné tvorby je iniciativou spolku ALTÁN ART. Ateliér je určen pro umělce, jejichž chápaní světa a komunikace s okolím jsou jiné, nestandardní, a kteří jsou majoritní společností označováni jako hendikepovaní, postižení nebo duševně nemocní. Smyslem je vytvářet pro tyto tvůrce kreativní prostředí, kde panuje svoboda, výtvarná práce je radostí a je prostředím pro tvorbu, kterou lze posuzovat podle přísných uměleckých kritérií. Ta bývá zařazována do art brut – umění v surovém stavu, které v poslední době stále více splývá se současným uměním.

Nad Královskou oborou 55
www.atelierradostnetvorby.cz
Ateliér radostné tvorby | Facebook

Berlinskej Model je nekomerční off space galerie, která je od března 2013 vedena občanským sdružením Berlinskej Model. Cílem galerie je poskytnout neformální komunitní prostor, zaměřující se na mladší a nejmladší generace umělců. Výtvarné umění, hudba a gastronomie zde nejsou chápány jako vzájemně odcizené disciplíny. Galerie Berlinskej Model chce aktivně fungovat v kontextu své čtvrti i v kontextu dalších galerií, které zde působí. Jejím cílem je budovat nadstandardní sousedské vztahy nejen mezi holešovickými galeriemi a místními rezidenty, mj. vydáváním čtvrtletníku Rajon („umění nejen ve Vaší čtvrti“, spoluvydáváno s galerií Laboratorio), ale i vztahem mezi obdobnými živými off space galeriemi situovanými v přilehlých evropských metropolích. Berlinskej Model usiluje o začlenění českého umění do mezinárodního kontextu. Jednou z priorit Berlinskýho Modelu je provázanost s mladou uměleckou scénu Berlína, Lipska, Vídně a dalších Praze snadno dostupných center současného umění. Spolupráce se zahraničními kurátory, teoretiky, nezávislými galeriemi a řediteli kulturních institucí umožňuje galerii navázat mezinárodní spolupráce a zejména prezentovat české umělce v zahraničí.

Pplk. Sochora 9
www.berlinskejmodel.cz
Berlinskej model | Facebook

Galerie v holešovickém art districtu zastupující mladé umělce nadcházející generace. Nový prostor nevznikl náhodou. Pravdivost rčení o změně, která znamená život, tu dokazuje renomovaný galerista a majitel Galerie a aukčního domu Arcimboldo Oldřich Hejtmánek. Ten se rozhodl projektem Bold Gallery posunout těžiště aktivit své respektované výstavní instituce směrem k aktuálnímu umění.

U Měšťanského pivovaru 6a
www.boldgallery.art
Bold Gallery | Facebook

Centrum současného umění DOX je multifunkční prostor, který vznikl díky soukromé iniciativě přestavbou bývalé továrny v pražské čtvrti Holešovice. 

Programové zaměření DOXu se od výstavních institucí podobného formátu (spojení „kunsthalle“ s multifunkčním kulturním centrem) odlišuje především uměleckými projekty, jejich součástí je kritická reflexe aktuálních společenských témat a otázek, která zahrnuje přesah do dalších „mimouměleckých“ oblastí a disciplín jako psychologie, filozofie, historie, sociologie, politologie, atd.

Prostřednictvím výstav současného mezinárodního a českého umění otevírá DOX aktuální témata a diskuzi o nich dál rozvíjí prostřednictvím různých formátů doprovodných programů a akcí pro širokou veřejnost od konferencí a panelových diskuzí po filmové projekce, interaktivní workshopy a veřejné happeningy. Důležitou součástí jsou vzdělávací programy pro studenty základních a středních škol, které kladou důraz především na rozvíjení schopnosti kritického myšlení. DOX nabízí také programy pro děti.

Poupětova 1
www.dox.cz
DOX | Facebook

Výstavně-ateliérový prostor v Havanské ulici vytvořený s duem architektů Abtsmolen. Galerie Budoart je soukromá galerie představující současné české umění.

Havanská 3a
www.budoart.cz
Galerie budoart | Facebook

Galerie Jelení vznikla v roce 1999 jako součást aktivit Centra pro současné umění Praha. Ve svém programu se dlouhodobě zaměřuje na podporu současných mladých českých umělců, kteří v galerii mnohdy mívají jednu ze svých prvních samostatných výstav. Program galerie je založen na soustavném mapování pražské umělecké scény, ale i ostatních regionů – spolupracujeme s profesory uměleckých škol v Brně, Ostravě, Ústí nad Labem a Plzni. V menším počtu jsou v galerii připravovány výstavy i zkušenějším autorům, kteří podle našeho názoru mají v určité době největší vliv na mladou generaci. Galerie má své stálé kurátory, kteří však pravidelně spolupracují i s nejmladšími kurátory, kterým umožňují připravit monografickou nebo tematickou, skupinovou výstavu.

Galerii provozuje Nadace a Centrum pro současné umění Praha. Důvodem vzniku a cílem aktivity těchto institucí je podpora rozvoje současného výtvarného umění, které je chápáno jako nezastupitelná složka harmonicky fungující demokratické společnosti. Činnost instituce směřuje k podpoře kvalitních uměleckých projektů a jejich prezentace veřejnosti.

Dukelských hrdinů 500/25a
www.fcca.cz
Nadace a Centrum pro současné umění Praha | Facebook

Raně modernistická vila, v níž galerie sídlí, byla postavena roku 1905 podle návrhu architekta Josefa Zascheho na objednávku sochaře Karla Wilferta.

Galerie také občasně slouží k charitativně zaměřeným akcím – kurzy pro pracovníky v těchto oblastech, konference zabývající se sociální a rozvojovou pomocí apod.

Na Špejcharu 3
www.gja.cz

Galerie Kurzor, prostor pro hostující kurátory, je novým projektem Nadace a Centra pro současné umění.  Jeho cílem je poskytnout po dobu jednoho roku vybranému kurátorovi či kurátorce zázemí a zdroje etablované umělecké organizace (institucionální, produkční, výzkumné, finanční) a rozsáhlý výstavní prostor, pro který bude moci připravit – nezřídka poprvé ve své kariéře – ucelenou výstavní dramaturgii včetně doprovodných aktivit (přednášek, panelů) a výroční publikace. Formát, přístup i téma jsou plně v gesci vybraného hostujícího kurátora. Každým rokem bude Nadací a Centrem pro současné umění Praha osloven nový kurátor, který se tohoto projektu ujme.

Galerii provozuje Nadace a Centrum pro současné umění Praha. Důvodem vzniku a cílem aktivity těchto institucí je podpora rozvoje současného výtvarného umění, které je chápáno jako nezastupitelná složka harmonicky fungující demokratické společnosti. Činnost instituce směřuje k podpoře kvalitních uměleckých projektů a jejich prezentace veřejnosti.

Dukelských hrdinů 500/25a
www.fcca.cz
Nadace a Centrum pro současné umění Praha | Facebook

Galerie na Miladě je neveliký výstavní prostor nacházející se v patře informačního centra Milady Horákové 2. Primárně se zaměřuje na prezentaci prací studentů Akademie výtvarných umění v Praze. Za dobu své existence zde vystavovalo mnoho začínajících umělců, kteří se postupem doby úspěšně etablovaly na trhu současného výtvarného umění.

Informační centrum Milady Horákové 2
www.praha7.cz
Art District 7 | Facebook

Galerie je zaměřena na prezentaci současného vizuálního umění s důrazem na malbu. Zastupuje, prezentuje prostřednictvím pravidelných výstav a nabízí k prodeji špičkové autory zejména střední generace. Věnujeme se též podpoře výrazných talentů generace nejmladší, kteří též dostávají místo ve výstavním programu galerie.

Heřmanova 35
www.galeriepn.cz
Galerie Petr Novotný | Facebook

Základem galerijního konceptu jsou autorské individuální a skupinové výstavy. Ve Scarabeu každoročně probíhá monotematická expozice zaměřená na určitý umělecký obor nebo techniku, mezi které patří: Historie ex libris I, II, Fotografické konfrontace, Paličkovaná krajka, Kanafas – historie a současný design, Smaltovaný šperk, Autorská hračka, Masopustní a karnevalové masky, Rodinná loutková divadla. Jednou za rok mají možnost v galerii Scarabeus představit svoji tvorbu studenti a mladí absolventi uměleckých škol.

Součástí prohlídky galerie Scarabeus je také MUZEUM KÁVY ALCHYMISTA, které se věnuje fenoménu kávy z historického, designového i kulturně společenského hlediska. Výstava fotografií „Pražské kavárny a jejich svět“ dokumentuje vysokou uměleckou úroveň prvorepublikových interiérů. Image novodobého „Letenského Montmartru“ dotváří retro KAVÁRNA A CUKRÁRNA ALCHYMISTA.

Jana Zajíce 7
www.galeriescarabeus.cz
Zahrada Galerie Scarabeus | Facebook

Kreslírna je výtvarný ateliér, který nabízí zázemí pro umělce. Pořádají zde různé kurzy a workshopy, ale také přípravy na přijímací zkoušky pro studenty umění a mnoho dalšího.

V Kreslírně vycházíme jak z pedagogické teorie a praxe, tak z vlastní tvorby v oblasti volného umění. Pohybujeme se v úzkém kruhu výtvarníků působících na současné umělecké scéně a reagujeme na trendy české i zahraniční kultury. Zároveň dbáme na osvojení tradičních základů výtvarné tvorby a teoretických poznatků z dějin výtvarného umění.

Jana Zajíce 929/10
www.kreslirna.cz
Kreslírna výtvarný ateliér | Facebook

Kulturní prostor na Letné zaměřující se na řemeslné a umělecké workshopy a dílny. Součástí programu jsou také výstavy, koncerty a filmové projekce.

Letohradská 10
www.znak-letohradska.cz
Linhartova nadace / Linhart Foundation | Facebook

Veletržní palác, klenot české funkcionalistické architektury původně určený pro konání veletrhů, je sídlem Národní galerie v Praze od roku 1976. Palác byl postaven v letech 1925 až 1928 podle návrhu architektů Josefa Fuchse a Oldřicha Tyla – v té době jako největší stavba svého druhu na světě. Tehdy sloužil společnosti Pražské vzorkové veletrhy, po druhé světové válce se pak stal palác sídlem několika společností zabývajících se zahraničním obchodem. Do historie budovy se výrazně zapsal 14. srpen 1974, kdy byla téměř zničena obrovským požárem, jehož likvidace trvala až do 20. srpna. V roce 1976 bylo rozhodnuto o jeho rekonstrukci, která trvala velmi dlouho – kompletní oprava budovy byla dokončena až v 90. letech.

Veletržní palác je domovem unikátního souboru českého i zahraničního moderního a současného umění. Plocha o velikosti 13 500 m2 představuje více jak dva tisíce uměleckých děl.

Dukelských hrdinů 47
www.ngprague.cz
Národní galerie Praha | Facebook

Polansky Gallery je mladá progresivní galerie pracující mezinárodně na vysoké úrovni. Není programově vyhraněna, zastupuje jak české, tak i zahraniční, mladé i zavedené umělce, pracující s libovolnými médii.

Veletržní 45
www.polanskygallery.com
Polansky Gallery | Facebook

Studentská galerie nacházející se v prostorech skladu Malby 1 v prvním patře Akademie výtvarných umění v Praze. Celý projekt vznikl jako možnost dát studentům i čerstvým absolventům z AVU a odjinud vyzkoušet si vystavování ve specifickém prostoru stejně jako obohatit kulturní život na Akademii. 

U Akademie 4
SKLAD M1 | Facebook

Prostor pro kreativitu, kulturu, komunitu a vůbec všechno pro umění a sport. Šachta nabízí dva atypické galerijní prostory, žánrový sklep a multifunkční dvůr. Vystavují zde pravidelně studenti z AVU, UMPRUM a FAMU.

Bubenská 14
www.holesovickasachta.cz
Šachta | Facebook

The Chemistry Gallery je mladá dynamická kreativní instituce určená pro seriózní komerční a odbornou prezentaci děl současných mladých umělců jak z České republiky, tak ze zahraničí. Cílem The Chemistry Gallery je přispět k vzájemnému porozumění a interakci mezi světem současného vizuálního umění a veřejností a vyvolat tak zájem o mladé moderní umění a nové umělecké trendy, hnutí či tvůrčí koncepty.

Hala 40, Holešovická tržnice
www.thechemistry.art
The Chemistry Gallery | Facebook

Trafo Gallery je soukromá výstavní síň v prostorách bývalých jatek, jejímž cílem je vystavovat výrazné umělce nejen z generace svých zakladatelů. U zrodu dnes již bývalé Trafačky stál Jan Kaláb, Jakub Nepraš, Michal Cimala a Blanka Čermáková, kteří od konce roku 2006 dodnes společně utvářejí výstavní program. Ve spolupráci s předními českými kurátory (Otto M. Urban, Petr Vaňous, Radek Wohlmuth a další) a českými a zahraničními umělci připravuje Trafo Gallery šest výstav ročně.

Holešovická tržnice – hala 14
www.trafogallery.cz
Trafo Gallery | Facebook

 

Kina

Bio Oko je jedním z dosud zachovaných a provozovaných kinosálů z doby před rokem 1990, které se od roku 2007 zaměřuje na artovou produkci. Podobně jako kina Aero a Světozor sleduje nezávislé hrané, dokumentární i animované filmy z celého světa. Bio Oko pořádá i řadu besed, setkání či výstav, provozuje také oblíbenou kavárnu a letní kino na Výstavišti.

Františka Křižíka 460/15
www.biooko.net
BIO | OKO | Facebook

 

Letní kina
Letní kina v Praze 7: Letní kino před Crossem, Letní kino DOX.

 

Knihovny, knihkupectví a antikvariáty

Jeden z nejpozoruhodnějších antikvariátů v Česku najdete v Dělnické ulici 336/45, který provozuje knihkupec Jiří Novák. Přes vyskládané knihy zde není prakticky vidět přes výlohu vidět dovnitř. Uvnitř lze mezi knížkami v komíncích sahajících až do stropu pohybovat jen úzkými uličkami. Tento antikvariát nabízí něco, co jinde nenajdete – jedinečnou atmosféru.

Dělnická 336/45

Antikvariát s bohatou historií, který na Sedmičce působí teprve od začátku roku 2020.

Dělnická 313/20
www.valentinska.cz
ANTIKVARIAT VALENTINSKA | Facebook

Jedinečné knihkupectví s rozsáhlou nabídkou knih o moderním umění, architektuře, designu a životním stylu. Na své si zde přijdou i děti, pro které Bendox books nabízí knihy s originálními náměty a ilustracemi.

Poupětova 1
www.bendox.cz
Knihkupectví Bendox | Facebook

Jeden z největších českých knižních řetězců provozujících v současnosti 64 knihkupectví v Praze a dalších městech České republiky.

Veletržní 24
kanzelsberger | knihy po všech stránkách
Knihy Kanzelsberger – knihkupectví, dumknihy.cz | Facebook

Výběrové knihkupectví a pidiantikvariát, který je zároveň barem a hospodou.

Tusarova 1545/25A
Knihkopec | Facebook

Knižní lahůdkářství nejen pro děti. Zaměřuje se na produkci menších nakladatelů.

U Průhonu 17

www.2veverky.cz
2veverky | Facebook

Jeden z největších českých on-line antikvariátů.

Dukelských hrdinů 359/21
www.knihobot.cz
Knihobot | Facebook

Monumentální prostory Malé dvorany Veletržního paláce hostí vlajkovou loď galerijních obchodů Národní galerie Praha. Knihkupectví NGP ⁠–⁠ Koenig Books nabízí jak publikace a sortiment z produkce Národní galerie Praha, tak výběr z Walter Koenig Books, jednoho z největších nezávislých knihkupectví s uměleckou literaturou v Evropě.

Dukelských hrdinů 47
Národní galerie Praha
Národní galerie Praha | Facebook

Pestrá a nutričně vyvážená strava pro všechny knihomoly.

Veverkova 16/1407
www.kosmas.cz
Kosmas.cz | Facebook

Nově otevřená prodejna na Sedmičce. V nabídce najdete široký sortiment titulů všech žánrů – od kuchařek přes dětské knihy, naučnou literaturu a encyklopedie až po literaturu faktu, detektivky, sci-fi, povídky a romány všeho druhu. Nechybí ani základní nabídka papírenského zboží.

Dukelských hrdinů 967/10
www.levneknihy.cz
Levné knihy | Facebook

V roce 2018 se na Letnou vrátila oblíbené pobočka Městské knihovny v Praze – zaměřena je na dětské čtenáře.

Milady Horákové 56/387
www.mlp.cz/cz/kontakty/pobocky/letna/
Městská knihovna v Praze | Facebook

Pobočka Městské knihovny Praha. Stejně jako v ostatních pobočkách je zde možné zapůjčit nejrůznější knihy, hudební nahrávky, filmy i obrazy ze skladů největší pražské knihovny.

Tusarova 429/35
www.mlp.cz/cz/kontakty/pobocky/sedmicka
Městská knihovna v Praze | Facebook

Malé nezávislé nakladatelství orientující se na umělecké literárně-fotografické dokumentární knihy s genderovým zaměřením.

Čechova 23
www.by-wo-men.com
Nakladatelství wo-men | Facebook

Mladé knihkupectví a vydavatelství specializující se na prodej a produkci výtvarných publikací, autorských tisků a uměleckých periodik.

Veverkova 5
www.pagefive.com
Page Five | Facebook

Nakladatelství vydává knihy především z oblasti hermetismu, magie a alchymie. Knihkupectví nabízí kompletní produkci nakladatelství Trigon a podobně zaměřené knihy jiných nakladatelů. Antikvariát – bohatá nabídka knih z humanitních oborů.

Bubenská 3
www.trigon-knihy.cz
Trigon – nakladatelství, knihkupectví, antikvariát | Facebook

 

Muzea

Lapidárium Národního muzea v Praze disponuje sbírkou kamenných soch a architektonických fragmentů středověkého i novověkého původu. V dnešní podobě sestává kolekce Lapidária Národního muzea asi ze dvou tisíc sbírkových předmětů, z nichž přes čtyři sta nejlepších kusů je vystaveno, zatímco ostatní jsou uloženy v depozitářích. Obecně lze říci, že jde o doklady kamenického řemesla a sochařských prací v kameni z českých zemí, zejména však z Prahy, v časovém rozsahu 11. až 19. století, výjimečně i z počátku 20. století.

Výstaviště 422
www.nm.cz
Národní muzeum | Facebook

Expozice pražského Muzea kávy je poklonou tradici kávové kultury od jejích počátků přes cestu staletími kolem světa. Sama expozice je jednoduchá, srozumitelná a barevná jako káva ve svých subtropických domovech. Ve sbírce Muzea najdete kuriózní, už dávno zapomenuté exponáty jako strojky pro přípravu, pražení, mletí a servírování kávy. Vyprávění o kávě sleduje zrnka z plantáže až do šálku v kavárně.

Jana Zajíce 7
www.coffeemuseum.cz
Cukrárna Alchymista | Facebook

Technické a dokumentační muzeum pražské energetiky mapuje bohatou historii výroby, rozvodu a distribuce elektřiny od počátku 20. století až po současnost. V rozsáhlé expozici na ploše téměř 500 m2 najdou příznivci z řad odborné i laické veřejnosti vše od zařízení vysokého a nízkého napětí až po písemnosti dokumentující historii elektrifikace Prahy. Muzeum PRE sídlí od roku 2009 v prostorách areálu rozvodny 110 kV v pražských Holešovicích.

Jankovcova 960/40
www.pre.cz/muzeum

Za více než sto let zde byly vybudovány rozsáhlé sbírky dokumentující vývoj mnoha technických oborů, přírodních a exaktních věd a průmyslu na území dnešní České republiky. Nejzajímavější sbírkové předměty si můžete prohlédnout ve stálých expozicích i krátkodobých výstavách. Zájemci o důkladnější poznání dějin techniky a širších souvislostí mají k dispozici také bohatou knihovnu a archiv dějin techniky a průmyslu. Především školám nižších a středních stupňů, ale také předem ohlášeným skupinám návštěvníků, připravuje názorné a interaktivní vzdělávací programy oddělení muzejní pedagogiky nazvané ENTER. Národní technické muzeum má také vlastní výzkumné pracoviště se svou publikační a vzdělávací činností z oblasti dějin věd a techniky.

V budově NTM na Letné je v současné době zpřístupněno 14 stálých expozic – Architektura, stavitelství a design, Astronomie, Doprava, Fotografický ateliér, Hornictví, Hutnictví, Herna Merkur, Chemie kolem nás, Interkamera, Měření času, Tiskařství, Technika v domácnosti, Technika hrou a Televizní studio.

Kostelní 42
www.ntm.cz
Národní technické muzeum | Facebook

Muzeum nabízí unikátní seznam expozic s přírodní a zemědělskou tématikou. Cílem muzea je ukázat veřejnosti krásu zemědělství a práci samotných zemědělců, dále také naučit návštěvníky recyklovat atd.

Aktuální expozice: Expozice Gastronomie, Živá zahrada, Voda v krajině, Objevovna, Myslivost, Rybářství, Laboratoř ticha a Jede traktor.

Budova muzea na Letné, která je významnou památkou novodobé české architektury – funkcionalismu, byla postavena v letech 1937–39, společně se sousedním objektem Národního technického muzea, podle projektu architekta Milana Babušky.

Kostelní 44
www.nzm.cz/praha
Národní zemědělské muzeum Praha | Facebook

 

Pěvecké sbory

Smíšený pěvecký sbor byl založen v roce 1988 sbormistry Vladislavem a Zdenou Součkovými, kteří ho po celou dobu jeho trvání také umělecky i organizačně vedou. Počet členů se nyní pohybuje kolem 50 osob. Smíšený pěvecký sbor GAUDIUM PRAHA pravidelně koncertuje v Praze i na dalších místech ČR, účastní se festivalů pěveckých sborů, často vyjíždí na umělecké zájezdy do zahraničí a v Praze pořádá koncerty se zahraničními pěveckými sbory. Zpívá skladby nejrůznějších žánrů od děl duchovních a klasické polyfonie z období baroka a renesance až po současné autory. Na repertoáru jsou též standardní písně klasické sborové tvorby, černošské spirituály a písně lidové.

Jankovcova 37
www.gaudiumpraha.org

Sbor dnes patří k nejvýznamnějším českým uměleckým kolektivům, známým nejen v Evropě, ale již na všech pěti kontinentech. Vystoupil v Japonsku, Spojených státech amerických, Kanadě, Mexiku, Singapuru, Malajsii, Jihoafrické republice či Austrálii a na Novém Zélandu. Za dobu své existence vychoval tisíce talentovaných dětí a naučil je lásce k hudbě a umění. Z jeho nejnadanějších členů vyrostli významní umělci a umělkyně – dirigenti, režiséři, skladatelé, pěvci i instrumentalisté. Svou tradicí a šíří svého uměleckého záběru je ojedinělou uměleckou institucí svého druhu nejen v České republice, ale i v Evropě.

Kühnův dětský sbor má svůj výjimečný zvuk, který už na první poslech zaujme přirozeností dětských hlasů, čistotou a vytříbeností. Tyto vlastnosti jsou od samého vzniku sboru inspirací pro řadu vynikajících českých skladatelů k tvorbě přímo pro Kühnův dětský sbor. V současnosti sbor navštěvuje přes devět set členů, což z něj dělá největší sbor v České republice. Členská základna sboru je opravdu široká, děti jej navštěvují už od 3 let. Nejlepší koncertní oddělení sboru už se pak blíží věkem a zvukem spíše mládežnickému sboru.

Ortenovo náměstí 34
www.kuhnata.cz
Kühnův dětský sbor | Facebook

Chlapecký sbor Pueri gaudentes pracuje při Základní umělecké škole v Praze 7 a nyní sdružuje okolo 200 dětských i „téměř“ dospělých zpěváků. Je jedním ze čtyř existujících českých chlapeckých sborů.

Sbor má čtyři oddělení. V koncertním oddělení dnes zpívá cca 50 chlapců 11 až 14letých a cca 30 mladých mužů 15 až 19letých, ve třech přípravných odděleních zpívá cca 110 chlapců 7 až 12letých. Cílem práce v těchto odděleních je naučit kluky základům zpěvu i hudební teorie a připravit je tak na budoucí činnost v koncertním oddělení. Na zkoušky chlapci dojíždějí z celé Prahy, několik i z blízkého okolí.

Pueri gaudentes již dlouhou dobu účinkují ve všech představeních opery Carmen ve Státní opeře Praha. Tato spolupráce byla později rozšířena i na opery Turandot, Boris Godunov, Bubu z Montparnassu a Českou mši vánoční, ad. Členové sboru účinkují ve vystoupeních s předními českými hudebními tělesy a zpěváky. Chlapci natáčejí různé pořady pro rádio i televizi. Sbor také spolupracuje s hudebními skladateli Pavlem Jurkovičem a Emilem Hradeckým, kteří mu věnovali několik vlastních skladeb.

Šimáčkova 16
www.pueri.cz
Pueri gaudentes | Facebook

Dětský pěvecký sbor Radost Praha byl založen v roce 1961 sbormistrem Vladislavem Součkem, od roku 1994 působí v Základní umělecké škole v Šimáčkově ulici v Praze 7. Jeho repertoár zahrnuje všechna slohová období a různé hudební žánry. Děti z Radosti zpívaly v řadě evropských zemí, v letech 1994 a 1997 navštívily Kanadu. Těleso se pravidelně účastní mezinárodních soutěží, z nichž si odváží významná ocenění (Cantonigròs, Celje, Llangollen, Montreux, Neerpelt, Tours ad.), spolupracuje s Českým rozhlasem, Českou televizí a Státní operou v Praze. V uplynulých letech vystoupilo na Pražském jaru a Pražském podzimu a spolupracovalo se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK. Dětský koncertní sbor vedou sbormistři Jan Pirner a Vladislav Souček, klavíristkou je Jitka Nešverová.

Šimáčkova 16
www.radostpraha.cz
Radost Praha | Facebook

 

Umělecké školy

Akademie výtvarných umění v Praze je nejstarší uměleckou školou v českých zemích. Škola se v 90. letech otevřela plné škále výtvarných přístupů charakteristických pro současné umění, a která potvrdila postavení AVU jako excelentní instituce pro výuku oborů volného umění, architektury a restaurátorství.

AVU uskutečňuje magisterské a doktorské studijní programy v oblasti výtvarného umění a poskytuje vysokoškolské vzdělání v oborech malířství, sochařství, kresby a grafiky, intermediální tvorby, nových médií, restaurování uměleckých děl malířských a sochařských a architektonické tvorby. V souvislosti s tím rozvíjí uměleckou, vědeckou a výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a podílí se na celoživotním vzdělávání. AVU je zároveň i významnou kulturní institucí, která se v duchu tradic spolupodílí na formování a rozvoji kultury a společnosti.

Akademie nabízí spoustu kurzů pro své studenty v rámci jejich studia, ale také poměrně značné množství kurzů pro veřejnost, kde se může i laik o umění leccos přiučit.

U Akademie 4
www.avu.cz
Akademie výtvarných umění v Praze | Facebook

Vyšší odborná škola oděvního návrhářství /VOŠON/ a Střední průmyslová škola oděvní /SPŠO/ propojuje dvě úrovně studia zaměřeného na návrh, tvorbu a prezentaci oděvů a doplňků na středoškolské maturitní a vyšší odborné úrovni.

Jablonského 3
www.vosonspso.cz
Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní | Facebook

Škola poskytuje základy vzdělání v uměleckých oborech, a také připravuje žáky ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého zaměření.

V hudebním oboru se vyučuje přípravné hudební výchově, sólovému a sborovému zpěvu a hře na hudební nástroje (klávesové, smyčcové, strunné, dechové), mimo jiné také hře na varhany, cembalo, harfu, cimbál, akordeon, bicí nástroje atd. Škola po mnoho let organizuje i výuku jazzové interpretace a základů skladby. Ve škole působí řada komorních souborů nejrůznějšího obsazení, jazzová tria, dva významné pěvecké sbory: dětský pěvecký Radost Praha a chlapecký Pueri gaudentes.

Studium ve výtvarném oboru zahrnuje zvládnutí všech výtvarných technik. Žáci se věnují kresbě, malbě, grafice, enkaustice, vitráži, kombinovaným technikám aj.

Na hodinách tanečního oboru se žáci seznámí s principy zdravého držení těla a pohybu. Základy klasické taneční techniky i současného tance dovolí dětem rozvíjet jejich přirozené fyzické dispozice. Hravou formou budou žáci vedeni k vlastnímu pohybovému vyjádření, fantazii a tvorbě.

Literárně-dramatický obor nabízí žákům výuku dramatiky a jevištní praxe a základů mluveného projevu.

Šimáčkova 1452/16
www.zuss.cz
Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 | Facebook

 

Hudební kluby a festivaly

Nákladní loď Altenburg, neboli ATG, byla postavena v roce 1964 německé loděnici Boizengurg a v roce 1989 naposledy proplula železnou oponou. V únoru 2017 byla zachráněna cestou na šrotiště. Nyní kotví u Trojského mostu v pražských Holešovicích a má sloužit jako základna pro kulturní scénu. V roce 2018 vznikl na palubě ATG hudební klub. Od sezóny 2021 funguje ATG jako otevřená platforma nabízející spolupráci širokému spektru partnerů na poli nezávislé kultury. Platforma pro koncerty, párty, firemní večírky, filmová natáčení, divadlo, festivaly a další pop-up akce. Součástí je i venkovní platforma s barem, nabízející zejména v letních měsících outdoorový prostor.

Partyzánská 18/23
www.altenburg1964.cz
www.facebook.com/altenburg1964

Hlavní činností kulturního centra Stalin je prezentace lokální mladé kultury, kterou pod kyvadlem od května do září dostává prostor v rámci multižánrového projektu Monument festival. V rámci Monument festivalu tak „Na Stalinu“ uvádíme zejména živé projekty pražské hudební scény, zajímavé dokumenty a hrané filmy z české i zahraniční produkce, nejnovější trendy v elektronické hudbě, sportovní akce či výtvarné projekty, které se formou workshopů věnují rozvoji manuální činnosti dětí i dospělých.

Letenské sady, „pod kyvadlem“
www.containall.cz
Stalin | Facebook

Cross Club, který se rozprostírá na několika patrech činžovního domu nedaleko Holešovického nádraží, je jedinečným futuristicky ztvárněným pražským podnikem. Tvoří ho jednak kavárna s galerií, menší kinosál, kde jsou promítány převážně filmy začínajících filmařů, a především hudební klub. Prostor klubu je propracován až do neuvěřitelných detailů. Každému koutu zde byla věnována extrémní péče. I pokud nemáte zrovna v oblibě elektronickou hudbu nebo alternativní filmy, stojí tento podnik za návštěvu.

Plynární 23
www.crossclub.cz
cross][club | Facebook

Veřejný prostor pro nezávislou kulturu. Fuchs2 je výsledkem unikátní spolupráce čtyř kolektivů, které sdílejí podobný pohled na veřejný prostor a nezávislou kulturu: Altenburg1964, Containall, Přístav 18600 a Vila Štvanice.

Ostrov Štvanice
www.fuchs2.cz
Fuchs2 | Facebook

Gauč ve Stromovce je letní scéna pražského kulturního a společenského života, kde se město potkává s přírodou. Prostor slouží pro pořádání koncertů, divadel, letního kina.

Výstaviště 415
www.gaucnavystavisti.cz
Gauč na Výstavišti| Facebook

Lunchmeat Festival je každoroční přehlídka aktuální nezávislé elektronické hudby a digitálního umění odehrávající se v Praze.

Veletržní palác a různé další pražské scény
www.lunchmeatfestival.cz
Lunchmeat Festival | Facebook

Klub Mecca je populární taneční klub s bohatou historií, který je vyhledáván širokou českou klubovou scénou, zahraničními producenty a DJi. Za dobu své existence se Mecca stala pojmem i v zahraničí a cíleně ji navštěvují fanoušci taneční hudby z celého světa.

U Průhonu 799/3
www.mecca.cz
Mecca Club Prague | Facebook

Mezinárodní hudební a umělecký festival v Praze, který se odehrává v areálu Výstaviště Praha. Dramaturgie festivalu se zaměřuje jak na mezinárodní, tak i tuzemské umělce – s cílem oslovit všechny věkové i žánrové posluchačské vrstvy.

Výstaviště Praha
metronomefestival.cz
Metronome Prague | Facebook

Pravidelná přehlídka world music s nejdelší historií u nás. Tradičně nabídne vystoupení souborů z různých koutů světa, které sklízejí ovace na zahraničních festivalech a v České republice vystoupí poprvé.

rachot.cz/respect-festival
Rachot | Facebook

Stejně jako řada vyhlášených klubů v New Yorku byly i původní prostory Sasazu místem pro porážku dobytka. V nynější době již budova slouží pro pořádání velkolepých koncertů a party. Během nepříliš dlouhé historie klubu Sasazu se zde uskutečnily koncerty takových hvězd jako jsou např. Macy Gray, Lily Allen, Kosheen, Paul Van Dyk, Fedde Le Grande, Eric Morillo a mnohých dalších. Klub je schopen pojmout až dva a půl tisíce lidí.

Bubenské nábřeží 306
www.sasazu.com
SaSaZu | Facebook

 

Další volnočasové instituce

Botanická zahrada není jen instituce pro pěstování rostlin – je místem odpočinku v přírodě, poučení, zábavy a potěšení všech smyslů.
Venkovní expozice jsou ideálním prostorem pro relaxaci a odpočinek uprostřed 15 000 druhů stromů a květin. Meditační Japonská zahrada vás na jaře okouzlí květy rododendronů, pivoněk či něžných sakur, v horkém létě zde najdete vlahý stín a na podzim pošmourné počasí rozzáří pestrobarevné listy japonských javorů. Pivoňková louka, Severoamerická prérie, Ornamentální zahrada či Mediterán jsou jen zlomkem toho, kam se můžete v každém ročním období vypravit obdivovat poklady rostlinné říše.
Vydejte se na cestu kolem světa během jedné hodiny ve skleníku Fata Morgana. Poznejte exotické skvosty tropických deštných lesů, vysokohorského mlžného lesa a nejsušších oblastí světa. Cestou se seznámíte s rybami tropických řek i jezer a zaposloucháte do šumu divokého vodopádu.

Trojská 800/196
www.botanicka.cz
Botanická zahrada Praha | Facebook

Planetárium chce především ukázat široké veřejnosti, a to přednostně dětem, krásy vesmíru a práci hvězdářů a astronomů. Krom toho se zde pořádají různé programy a akce, které ještě více vtáhnou návštěvníka do krás vesmíru. V planetáriu se nachází promítací sál se sférickým stropem (kopulí), který napodobuje pomyslnou nebeskou klenbu. Na tento strop planetárium promítá vesmírné objekty. Diváci jsou podobně jako v divadle či kině usazeni v pohodlných sedačkách a na stropě nad sebou sledují dokonalou iluzi denní či noční oblohy.

Královská obora 233
www.planetarium.cz
Planetum | Facebook

Výstaviště Praha je multifunkčním prostorem s dlouholetou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové možnosti je skvělou a vyhledávanou příležitostí pro pořádání řady kulturních, společenských a zábavních akcí v průběhu celého roku. Díky svému umístění v blízkosti centra a parkovacím kapacitám je výstaviště velmi dobře dostupné. Na výstavišti najdete také Lapidárium Národního muzea, Maroldovo Panorama bitvy u Lipan, Křižíkovu světelnou fontánu či akvárium Mořský svět. V těsném okolí výstaviště se na západní straně nachází rozlehlý park Stromovka a Planetárium Praha. Severní část areálu zaujímá lunapark, dnes místo, kde se konává Matějská pouť.
Areál Výstaviště nabízí také sportovní vyžití. Lidé mohou chodit pravidelně plavat do bazénu ve spodní části areálu a v zimní sezóně si zabruslit v Malé sportovní hale, v Křižíkových pavilonech si lze pronajmout kurt na badminton nebo stůl na ping pong.

Areál Výstaviště 67
www.vystavistepraha.eu
Výstaviště Praha | Facebook

Pražská zoologická zahrada se nachází blízko centra české metropole a zároveň v jedinečné členité krajině na břehu řeky Vltavy. Otevřena byla v roce 1931 a během své více než osmdesátileté existence se vypracovala mezi nejprestižnější zoo světa. Dnes je po Pražském hradu druhým nejnavštěvovanějším turistickým cílem v Česku.

V Zoo Praha žije 4 600 zvířat náležících k 680 druhům. Na 58 hektarech plochy můžete projít 12 unikátních pavilonů a více než 150 expozic. Děti potěší Rezervace Bororo, rozhledna Obora, lanovka, tramvajka, vláček, brouzdaliště i Dětská zoo.

Pýchou pražské zoo je Údolí slonů, ve kterém mohou návštěvníci sledovat početné stádo slonů indických. Výjimečné je také Velemlokárium, ve kterém lze spatřit největší obojživelníky světa – kriticky ohrožené velemloky čínské – a za pozornost stojí Africký dům s přilehlou rozlehlou loukou obývanou stády antilop a žiraf.

Zoo Praha však nabízí i další poutavá místa. Mezi nimi například Pavilon goril s jedinou rozmnožující se skupinou goril v ČR, Čambal představující jedny z nejohroženějších krokodýlů světa – gaviály, nebo obří skleník s ukázkou jihovýchodoasijského deštného lesa a jeho obyvatel – pavilon Indonéská džungle.

U Trojského zámku 120/3
www.zoopraha.cz
Zoo Praha | Facebook

Vzdělávací a kulturní centrum pro aktivní seniory nejen z Prahy 7.

Jankovcova 8b
www.elpida.cz
Elpida | Facebook

 

Církve a charity

Farnost svatého Antonína s majestátním novogotickým kostelem na Strossmayerově náměstí je Římskokatolickou farností spravující Holešovice.

V kostele můžete přijít na bohoslužby a další církevní události.

Strossmayerovo náměstí
www.svatyantonin.cz
Farnost u kostela sv. Antonína Praha 7 – Holešovice | Facebook

Fara husitská na této adrese pečuje o husitské věřící na území Prahy 7.

V kostele probíhají tradičně mše a církevní události. Ke kostelu patří také kolumbárium umístěné v suterénních patrech.

Farského 1386/3
www.husiteholesovice.cz
Církev československá husitská (CČSH) | Facebook

Farní charita Holešovice je nestátní zdravotnické zařízení s právní subjektivitou a statutem Církevní právnické osoby zřízené na základě zákona č. 308/1991.

Organizace poskytuje terénní pečovatelské, odlehčovací a ošetřovatelské služby v domácím prostředí klientů (pacientů).

Tyto služby nabízí občanům Prahy již od roku 1993. Farní charita také spoluzakládala nadační fond Osvojme si stáří a od září 2017 se spolu se společností Elpida podílí na činnosti (konkrétně zajišťuje masérské služby) nového vzdělávacího a kulturního centra pro seniory Přístav 7 v Jankovcově 8b.

Dukelských hrdinů 16
www.charitap7.cz
Charita Praha – Holešovice | Facebook

 

Přehlédli jsme něco? Kontaktujte prosím oddělení komunikace. Děkujeme za spolupráci.