Divadla

Divadlo Alfred ve dvoře je provozováno nezávislou organizací mladých umělců, producentů a promotérů  Motus, která podporuje nezávislé umělce a projekty. Snaží se o kontinuální zlepšování podmínek pro tvorbu nezávislých tvůrců, o prosazování změn a o porozumění současným trendům ve vývoji českého kulturního prostředí, s vědomím neoddělitelnosti aktivit od směřování evropské kulturní praxe.

Motus je otevřený nezávislým umělcům, kteří pracují nově a neotřele, na svět nazírají neobvyklým úhlem pohledu a svou tvorbou chtějí překvapovat. Rok co rok poskytuje svůj prostor i podporu až šesti novým projektům, které jsou vybírány na základě otevřené výzvy. Dva z nich vznikají v dlouhodobé tvůrčí rezidenci skýtající umělcům nadstandardní pracovní podmínky.

Františka Křížka 36, tel.: +420 233 376 985, divadlo@alfredvedvore.cz, www.alfredvedvore.cz

Prostor pro performativní umění, site- specific a alternativní divadlo.

Plynární 23, tel.: +420 731468 447, cross.attic@gmail.com, www.crossattic.com

Divadlo GoJa (agentura Gott-Janeček) se orientuje převážně na muzikálová představení a uvádí i proslulé muzikály světového repertoáru jako např. Bídníky či Fantoma opery. Agentura byla založena v roce 1993 producentem Františkem Janečkem a zpěvákem Karlem Gottem. Nejprve se zaměřovala na produkci koncertů a vydávání audio nahrávek, kterých vydala již stovky.

Pod Průsekem 3, Music Hall – Výstaviště, tel.: +420 272 658 337, www.goja.cz

Silné příběhy výjimečných žen. Pocta jejich na první pohled nenápadné, ale o to obdivuhodnější síle. Pocta jejich odvaze, vytrvalosti, s jakou se nejen v minulosti, ale vlastně do dnešních dní musejí potýkat, dokazovat své místo ve společnosti, ale často i v rámci rodiny a vztahů.

Divadlo Na Maninách se výběrem dramat, komedií, stand-upů i talk show zaměřuje právě na témata, ve kterých hraje žena významnou roli. Ať už jako hrdinky příběhu, nebo jeho autorky.

Na Maninách 1525/32a, tel.: +420 725 000 946, info@kvartproduction.cz, www.divadlonamaninach.cz

Divadlo Radar fungující pod divadelním souborem Ty-já-tr

Předmětem činnosti je především dramatická výchova a v přímé návaznosti na ní dětské divadlo jako svébytný umělecký obor. Na vedení souboru spolupracuje patnáct pedagogických a uměleckých pracovníků, většinou absolventů a studentů vysokých a uměleckých škol (DAMU, Státní konzervatoř, PFUK, FFUK, VOŠH), kteří prostřednictvím tvořivé dramatiky usilují o optimální rozvoj dětské osobnosti.

Dramatická výchova vede děti nejen k umělecké činnosti, ale také k samostatnému uvažování a dovednosti svůj názor na úrovni formulovat, k demokracii, k přirozenému vystupování na veřejnosti. Učí děti kultuře řeči a pohybu, vede je k vytvoření správného žebříčku kulturních a etických hodnot. V pedagogickém programu nechybí ani hudební, literární, výtvarná, pohybová a hlasová výchova, umělecký přednes či strukturální drama.

Podplukovníka Sochora 9, tel: +420 724 350 605, www.divadloradar.cz

La Fabrika je kulturní  centrum v pražských Holešovicích. Již od počátku byla  koncipována jako víceúčelový prostor, vhodný pro vznik a prezentaci audiovizuálních projektů,  divadelních a tanečních forem vyžadujících netradiční prostorové řešení, multimediální expozice, performance, přednášky, workshopy, ale i společenská setkání, výstavy, koncerty i divadelní představení klasického typu.

Komunardů 28, tel.: +420 774 417 644, pokladna@lafabrika.cz,  www.lafabrika.cz

RockOpera je novodobé pražské divadlo. Zaměřuje se především na netradiční operní představení, ve kterých rockoví zpěváci kombinují zpěv s divadlem, akrobacií, rockovou hudbou a dalšími prvky, které si obvykle s operou nespojíte. Jedná se o jedinou podobnou scénu v České republice.

Komunardů 306/1, tel:tel.: +420 730 515 055, info@rockopera.cz, www.rockopera.cz

Jde o divadlo se stálým repertoárem, v němž studenti VOŠ herecké prezentují své ročníkové a absolventské práce – divadelní inscenace. Hrají se představení pro dospělé i pro děti (pro děti i o víkendech).

VOŠ herecká je soukromou vyšší odbornou školou, která nabízí studijní obory Herectví a moderování a Herectví s loutkou. Studium trvá 3 roky a úspěšní absolventi získávají titul DiS. Za více než dvacet let trvání školy ji opustila celá řada absolventů, kteří se uplatňují napříč celým kulturním spektrem. Řada bývalých studentů nalezla po absolutoriu angažmá v renomovaných pražských či regionálních divadlech (L. Špiner: cena Thálie, P. Mikeska: cena Thálie, R. Zima, T. Kostková, M. Šimůnek a další), jiní vykonávají práci hlasatelů a moderátorů na veřejnoprávních i soukromých televizních a rozhlasových stanicích. Za všechny jmenujme např. Kláru Doležalovou, Laďku Něrgešovou, Aleše Cibulku a Michaelu Jendruchovou.

Letohradská 44, tel.: +420 603 414 753, pidivadlo@vosherecka.cz, www.pidivadlo.cz

Studio ALTA je multikulturní centrum a tvůrčí hub se zaměřením na současný tanec. Ve čtyřech industriálních halách v Holešovicích o ploše téměř 1 800 m2 se nachází divadlo, dvě zkušebny pro umělecký výzkum a tvořivé workshopy, ateliéry i sdílené kanceláře. Neformální kavárna – Obývák – se stala místem konání diskuzí a mezioborových a komunitních setkání pro všechny generace.

V uměleckém programu Studia ALTA dominují odvážná, inovativní díla, jejichž cílem je inspirovat k angažovanosti, kreativitě, sdílení a konstruktivnímu dialogu s jinakostí, která je základem otevřené a zdravé společnosti.

U Výstaviště 21, tel.: +420 723 476 180, rezervace@altart.cz, www.altart.cz

Studio Hrdinů je otevřená divadelní scéna s jasným dramaturgickým záměrem a výrazným okruhem divadelních spolupracovníků. Ve své hlavní dramaturgické linii se zaměřuje převážně na autorské, režisérské projekty s důrazem na spolupráci zahraničních a domácích divadelních tvůrců a na žánrové a oborové přesahy. Cílem je náročná, ale vstřícná umělecká dramaturgie. Formálně jsou inscenace Studia Hrdinů činohrou s akcentem na experiment a výtvarnou stránku.

Kontinuálně se věnuje smysluplnému nacházení progresivních výrazových divadelních forem. Díky propojování profesionálních divadelních tvůrců s výtvarníky napříč žánry vytváří jasně definovanou výtvarnou tvář nového prostoru, která tak v oblasti scénografie, grafiky a konceptuálního umění drží krok s evropskými divadelními scénami. Za účelem oživení výrazových možností činoherního divadla poskytuje vizuálním umělcům větší míru spoluúčasti na vzniku jednotlivých divadelních inscenací.

Dukelských hrdinů 47, tel.: +420 775 290 483 , madla.zelenkova@studiohrdinu.cz, www.studiohrdinu.cz

VILA Štvanice je divadelní scéna na největším pražském ostrově. Konají se v ní nejrůznější divadelní představení v podání souborů Tygr v tísni a Geisslers Hofcomoedianten a nově přizvaného spřáteleného nezávislého Divadla LETÍ. Tyto tři soubory nyní divákům nabízejí repertoár rozkročený od baroka přes literaturu 20. století až po současnost; od zapomenutých divadelních kuriozit přes literární adaptace po novou dramatiku.

Zároveň se ve vile konají také doprovodné umělecké akce jako koncerty a nebo výtvarné workshopy s cílem prohloubit divácký divadelní zážitek prostřednictvím vlastní zkušenosti. 

Ostrov Štvanice, č.p. 858, tel.: +420 778 001 845, provoz@vilastvanice.cz, www.vilastvanice.cz

Jatka78 je projekt mezinárodního divadla.

Pod tento projekt spadá multifunkční divadelní sál, malá scéna, tréninková hala, zkušebna, galerie a bar. Jedná se o místo s ideálními podmínkami pro nový cirkus, tanec, nonverbální, alternativní a loutkové divadlo s domovskou scénou Cirku La Putyka, 11:55 [zapětdvanáct] a 420PEOPLE. Prostor je otevřený českým i zahraničním souborům, uzpůsobený pro rezidenční projekty a představení, workshopy, konference, diskuze, přednášky, výstavy a happeningy. Jednoduše holešovický chrám kreativity. 

Pražská tržnice, haly č. 7 a 8, Bubenské nábřeží 206/13, tel.: +420 775 402 027, info@jatka78.cz, www.jatka78.cz

Festival nového cirkusu, divadla, hudby a vizuálního umění. Letní Letná je jedinou přehlídkou svého druhu a rozsahu v České republice a okolních zemích. Festival se poprvé konal v roce 2004 a během své několikaleté existence se stal nedílnou součástí nejen české, ale i evropské kulturní mapy. Festival se intenzivně a dlouhodobě snaží o rozvoj a propagaci novocirkusové scény, pravidelně proto podporuje a pořádá setkání odborníků i setkání umělců s veřejností.

Letenské sady, tel.: +420 734 820 507, info@letniletna.cz, www.letniletna.cz

Festival nového divadla. Hlavním smyslem jeho konání je upevňovat postavení nového divadla před laickou i odbornou veřejností a poskytnout profesionálům z Čech i ze zahraničí příležitost během jediného týdne shlédnout výběr nejvýraznějších představení nového divadla za uplynulý rok. Pořadatelem festivalu je spolek Nová síť.

Nová síť, z.s., Osadní 26, tel.: +420 775 117 000, networking@novasit.cz, www.novasit.cz

Galerie

Artrafika prezentuje současné mladé umělce a studenty nebo absolventy uměleckých škol. Od října 2018 pořádají na Letné výstavy a vernisáže, workshopy, promítají studentské filmy, organizují blešáky a malé trhy s autorskou tvorbou.

Sochařská 334/4, artrafika.galerie@gmail.com, www.artrafika.cz

Centrum současného umění Dox je multifunkční prostor, který vznikl díky soukromé iniciativě přestavbou bývalé továrny v pražské čtvrti Holešovice.  

Programové zaměření DOXu se od výstavních institucí podobného formátu (spojení „kunsthalle“ s multifunkčním kulturním centrem) odlišuje především uměleckými projekty, jejich součástí je kritická reflexe aktuálních společenských témat a otázek, která zahrnuje přesah do dalších „mimouměleckých“ oblastí a disciplín jako psychologie, filozofie, historie, sociologie, politologie, atd.

Prostřednictvím výstav současného mezinárodního a českého umění otevírá DOX aktuální témata a diskuzi o nich dál rozvíjí prostřednictvím různých formátů doprovodných programů a akcí pro širokou veřejnost od konferencí a panelových diskuzí po filmové projekce, interaktivní workshopy a veřejné happeningy. Důležitou součástí jsou vzdělávací programy pro studenty základních a středních škol, které kladou důraz především na rozvíjení schopnosti kritického myšlení. DOX nabízí také programy pro děti.

Poupětova 1, tel.: +420 295 568 123, infocentrum@dox.cz, www.dox.cz

Základem galerijního konceptu jsou autorské individuální a skupinové výstavy. Ve Scarabeu každoročně probíhá monotematická expozice zaměřená na určitý umělecký obor nebo techniku, mezi které patří: Historie ex libris I, II, Fotografické konfrontace, Paličkovaná krajka, Kanafas – historie a současný design, Smaltovaný šperk, Autorská hračka, Masopustní a karnevalové masky, Rodinná loutková divadla. Jednou za rok mají možnost v galerii Scarabeus představit svoji tvorbu studenti a mladí absolventi uměleckých škol.

Součástí prohlídky galerie Scarabeus je také MUZEUM KÁVY ALCHYMISTA, které se věnuje fenoménu kávy z historického, designového i kulturně společenského hlediska. Výstava fotografií „Pražské kavárny a jejich svět“ dokumentuje vysokou uměleckou úroveň prvorepublikových interiérů. Image novodobého „Letenského Montmartru“ dotváří retro KAVÁRNA A CUKRÁRNA ALCHYMISTA.

Jana Zajíce 7, tel.: +420 233 383 745, mob.: +420 603 552 758, scarabeus@galeriescarabeus.cz, www.galeriescarabeus.cz

Raně modernistická vila, v níž galerie sídlí, byla postavena roku 1905 podle návrhu architekta Josefa Zascheho na objednávku sochaře Karla Wilferta.

Galerie také občasně slouží k charitativně zaměřeným akcím – kurzy pro pracovníky v těchto oblastech, konference zabývající se sociální a rozvojovou pomocí apod.

Na Špejcharu 3, tel.: +420 233 322 150, eva.mencikova@seznam.cz,  www.gja.cz

Galerie na úřadě je umístěna v druhém patře sídla radnice Městské části Praha 7. Téměř každý měsíc si tu návštěvníci mohou prohlédnout novou výstavu obrazů, fotografií nebo architektonických návrhů. Svá díla tu můžete vystavovat i vy. 

nábř. Kpt. Jaroše 1000, tel.: +420 220 144 014, phillipovak@praha7.cz, www.praha7.cz

Veletržní palác, klenot české funkcionalistické architektury původně určený pro konání veletrhů, je sídlem Národní galerie v Praze od roku 1976. Palác byl postaven v letech 1925 až 1928 podle návrhu architektů Josefa Fuchse a Oldřicha Tyla – v té době jako největší stavba svého druhu na světě. Tehdy sloužil společnosti Pražské vzorkové veletrhy, po druhé světové válce se pak stal palác sídlem několika společností zabývajících se zahraničním obchodem. Do historie budovy se výrazně zapsal 14. srpen 1974, kdy byla téměř zničena obrovským požárem, jehož likvidace trvala až do 20. srpna. V roce 1976 bylo rozhodnuto o jeho rekonstrukci, která trvala velmi dlouho – kompletní oprava budovy byla dokončena až v 90. letech.

Veletržní palác je domovem unikátního souboru českého i zahraničního moderního a současného umění. Plocha o velikosti 13 500 m2 představuje více jak dva tisíce uměleckých děl.

Dukelských hrdinů 47, tel.: +420 224 301 122,  info@ngprague.cz, www.ngprague.cz

Galerie patří světoznámému českému malíři a umělci Kristiánu Kodetovi. Celá galerie je věnována pouze jeho dílu a je zde možnost koupě některých jeho obrazů. 

U Letenského sadu 6, tel.: +420 224 812 708, galerie@kristiankodet.com, www.kristiankodet.com

Galerie Městské části Praha – Troja se nachází nedaleko barokního Trojského zámku. Pořádají se zde pravidelné výstavy současných českých umělců.

Povltavská 21/42, tel.: +420 284 691 121, info@mctroja.cz

Galerie AVU plní nejen tradiční funkce galerie, ale funguje také jako komunikační prostor Akademie na úrovni praktických výstupů s přesahy mimo školu. Ideová otevřenost koncepce galerie umožňuje, aby se zde akademická obec a odborná i laická veřejnost seznámila s kurátorskými projekty a pracemi studentů AVU a zároveň dává studentům příležitost setkat se s různými polohami umění prostřednictvím akcí pořádaných kurátory, umělci nebo studenty jiných českých i zahraničních škol.

U Akademie 4, tel.: +420 220 408 224, blanka.cermakova@avu.cz, www.avu.cz

Galerie je zaměřena na prezentaci současného vizuálního umění s důrazem na malbu. Zastupuje, prezentuje prostřednictvím pravidelných výstav a nabízí k prodeji špičkové autory zejména střední generace. Věnujeme se též podpoře výrazných talentů generace nejmladší, kteří též dostávají místo ve výstavním programu galerie.

Heřmanova 35, tel.: +420 608 862 324, info@galeriepn.cz,  www.galeriepn.cz

Galerie Trojský kůň byla postavena svépomocí za účelem vytvoření prostoru pro relaxaci v příjemném prostředí pražské Troji.

Vodácká 1, tel.:+420 777 267 855, galerietrojskykun@gmail.com, www.facebook.com/GalerieTrojskyKun/

Berlinskej Model je nekomerční off space galerie, která je od března 2013 vedena občanským sdružením Berlinskej Model. Cílem galerie je poskytnout neformální komunitní prostor, zaměřující se na mladší a nejmladší generace umělců. Výtvarné umění, hudba a gastronomie zde nejsou chápány jako vzájemně odcizené disciplíny. Galerie Berlinskej Model chce aktivně fungovat v kontextu své čtvrti i v kontextu dalších galerií, které zde působí. Jejím cílem je budovat nadstandardní sousedské vztahy nejen mezi holešovickými galeriemi a místními rezidenty, mj. vydáváním čtvrtletníku Rajon („umění nejen ve Vaší čtvrti“, spoluvydáváno s galerií Laboratorio), ale i vztahem mezi obdobnými živými off space galeriemi situovanými v přilehlých evropských metropolích. Berlinskej Model usiluje o začlenění českého umění do mezinárodního kontextu. Jednou z priorit Berlinskýho Modelu je provázanost s mladou uměleckou scénu Berlína, Lipska, Vídně a dalších Praze snadno dostupných center současného umění. Spolupráce se zahraničními kurátory, teoretiky, nezávislými galeriemi a řediteli kulturních institucí umožňuje galerii navázat mezinárodní spolupráce a zejména prezentovat české umělce v zahraničí.

Pplk. Sochora 9, tel.: +420 774 905 194, berlinskejmodel@gmail.com, www.berlinskejmodel.cz

Kreslírna je výtvarný ateliér, který nabízí zázemí pro umělce. Pořádají zde různé kurzy a workshopy, ale také přípravy na přijímací zkoušky pro studenty umění a mnoho dalšího.

V Kreslírně vycházíme jak z pedagogické teorie a praxe, tak z vlastní tvorby v oblasti volného umění. Pohybujeme se v úzkém kruhu výtvarníků působících na současné umělecké scéně a reagujeme na trendy české i zahraniční kultury. Zároveň dbáme na osvojení tradičních základů výtvarné tvorby a teoretických poznatků z dějin výtvarného umění.

Havanská 131/14, tel.: +420 776 018 472, info@kreslirna.cz, www.kreslirna.cz

Trafo Gallery je soukromá výstavní síň v prostorách bývalých jatek, jejímž cílem je vystavovat výrazné umělce nejen z generace svých zakladatelů. U zrodu dnes již bývalé Trafačky stál Jan Kaláb, Jakub Nepraš, Michal Cimala a Blanka Čermáková, kteří od konce roku 2006 dodnes společně utvářejí výstavní program. Ve spolupráci s předními českými kurátory (Otto M. Urban, Petr Vaňous, Radek Wohlmuth a další) a českými a zahraničními umělci připravuje Trafo Gallery šest výstav ročně.

Holešovická tržnice – hala 14,, tel.: +420 739 517 758, trafogallery@trafogallery.cz, trafogallery.cz

Galerie v Informačním centru M. Horákové 2 se zaměřuje na práci studentů a čerstvých absolventů uměleckých škol.   

Informační centrum Milady Horákové 2, tel.: +420 220 144 014, phillippovak@praha7.cz, www.praha7.cz

Galerie Projektplus na nádraží Holešovice byla založena v roce 2010. Využívá 12 vitrín s otočnými válci pro vlakové jízdní řády v úzkém koridoru hlavní haly k výstavám současného vizuálního a konceptuálního umění. K přibližně šesti výstavám ročně časem přibyly doprovodné akce – koncerty a performance.

Nádraží Holešovice, projekt@projektplus.name, www.projektplus.name

Galerie Jelení vznikla v roce 1999 jako součást aktivit Centra pro současné umění Praha. Ve svém programu se dlouhodobě zaměřuje na podporu současných mladých českých umělců, kteří v galerii mnohdy mívají jednu ze svých prvních samostatných výstav. Program galerie je založen na soustavném mapování pražské umělecké scény, ale i ostatních regionů – spolupracujeme s profesory uměleckých škol v Brně, Ostravě, Ústí nad Labem a Plzni. V menším počtu jsou v galerii připravovány výstavy i zkušenějším autorům, kteří podle našeho názoru mají v určité době největší vliv na mladou generaci. Galerie má své stálé kurátory, kteří však pravidelně spolupracují i s nejmladšími kurátory, kterým umožňují připravit monografickou nebo tematickou, skupinovou výstavu.

Galerii provozuje Nadace a Centrum pro současné umění Praha. Důvodem vzniku a cílem aktivity těchto institucí je podpora rozvoje současného výtvarného umění, které je chápáno jako nezastupitelná složka harmonicky fungující demokratické společnosti. Činnost instituce směřuje k podpoře kvalitních uměleckých projektů a jejich prezentace veřejnosti.

Dukelských hrdinů 500/25a, tel.: +420 770 683 427, info@fcca.cz, www.fcca.cz

Galerie Kurzor, prostor pro hostující kurátory, je novým projektem Nadace a Centra pro současné umění.  Jeho cílem je poskytnout po dobu jednoho roku vybranému kurátorovi či kurátorce zázemí a zdroje etablované umělecké organizace (institucionální, produkční, výzkumné, finanční) a rozsáhlý výstavní prostor, pro který bude moci připravit – nezřídka poprvé ve své kariéře – ucelenou výstavní dramaturgii včetně doprovodných aktivit (přednášek, panelů) a výroční publikace. Formát, přístup i téma jsou plně v gesci vybraného hostujícího kurátora. Každým rokem bude Nadací a Centrem pro současné umění Praha osloven nový kurátor, který se tohoto projektu ujme.

Galerii provozuje Nadace a Centrum pro současné umění Praha. Důvodem vzniku a cílem aktivity těchto institucí je podpora rozvoje současného výtvarného umění, které je chápáno jako nezastupitelná složka harmonicky fungující demokratické společnosti. Činnost instituce směřuje k podpoře kvalitních uměleckých projektů a jejich prezentace veřejnosti.

Dukelských hrdinů 500/25a, tel.: +420 770 683 427, info@fcca.cz, www.fcca.cz

Výtvarný Ateliér radostné tvorby je iniciativou spolku ALTÁN ART. Ateliér je určen pro umělce, jejichž chápaní světa a komunikace s okolím jsou jiné, nestandardní, a kteří jsou majoritní společností označováni jako hendikepovaní, postižení nebo duševně nemocní. Smyslem je vytvářet pro tyto tvůrce kreativní prostředí, kde panuje svoboda, výtvarná práce je radostí a je prostředím pro tvorbu, kterou lze posuzovat podle přísných uměleckých kritérií. Ta bývá zařazována do art brut – umění v surovém stavu, které v poslední době stále více splývá se současným uměním.

Nad Královskou oborou 55, info@atelierradostnetvorby.cz, www.atelierradostnetvorby.cz

Prostor Artwall představuje jedinečnou symbiózu městského organismu a galerie pod širým nebem. Galerie v prostoru rámů na opěrné zdi Letenských sadů na nábřeží kpt. Jaroše a Edvarda Beneše fungovala již mezi lety 2005-2008, kdy se zde pod organizační záštitou Centra pro současné umění Praha o.p.s., vystřídalo celkem 15 výstav českých i zahraničních umělců. V roce 2008 byl ovšem její provoz nuceně ukončen v důsledku odstoupení Magistrátu hl.m. Prahy od smlouvy o výpůjčce výstavních prostor. V listopadu 2011 se Artwall po tříleté odmlce opět otevřel veřejnosti, nově pod správou C2C Kruhu kurátorů a kritiků, o.s.

Nábřeží kpt. Jaroše a Edvarda Beneše, tel.: +420 731 512 512, zuzana@artwallgallery.cz, www.artwallgallery.cz

Kulturní prostor na Letné zaměřující se na řemeslné a umělecké workshopy a dílny. Součástí programu jsou také výstavy, koncerty a filmové projekce.

Letohradská 10, info@linhartovanadace.cz, www.znak-letohradska.cz

Prostor pro kreativitu, kulturu, komunitu a vůbec všechno pro umění a sport. Holešovická Šachta nabízí dva atypické galerijní prostory, žánrový sklep a multifunkční dvůr. Vystavují zde pravidelně studenti z AVU, UMPRUM a FAMU.

Bubenská 14, info@holesovickasachta.cz, www.holesovickasachta.cz

Výstavně-ateliérový prostor v Havanské ulici vytvořený s duem architektů Abtsmolen. Galerie Budoart je soukromá galerie představující současné české umění.

Havanská 3a, tel.: +420 736 765 914, galerie@budoart.cz, www.budoart.cz

Studio Letná je malý výstavní prostor náležící k Ateliéru intermediální tvorby II. Akademie výtvarných umění. Tento prostor je zaměřen na performativní činnosti, jako jsou umělecké akce, hudební koncerty nebo přednášky. Přesněji je program studia rozdělen do dvou sekcí – za prvé jsou to jednodenní akce a za druhé přednášky. V první sekci je ponechán prostor umělcům, jak ze školy tak i mimo ni. Studenti si zde zkoušejí nové způsoby propojení aktérů, diváků s prostorem a časem, renomovaní umělci pak studentům ukazují, demonstrují nové možnosti práce s formou a obsahem. Druhá sekce – tedy přednášky, se věnuje nejrůznějším formám emancipace v soudobém umění.

U Akademie 4, tel.: +420 220 408 224, blanka.cermakova@avu.cz, www.avu.cz

Polansky Gallery je mladá progresivní galerie pracující mezinárodně na vysoké úrovni. Není programově vyhraněna, zastupuje jak české, tak i zahraniční, mladé i zavedené umělce, pracující s libovolnými médii.

Veletržní 45, tel.: +420 606 513 720, filip@polanskygallery.com, www.polanskygallery.com

Stone Projects je mladá progresivní galerie, která zastupuje mladé české umělce.

Šimáčkova 24, tel.: +420 728 892 430, stoneova.monika@gmail.com, www.stoneprojects.cz

Galerie současného umění zastupující současné české i zahraniční umělce.

Šmeralova 3, info@zahoriangallery.com, www.zahoriangallery.com

Uliční galerie Výloha Milada je novým výstavním prostorem pro současné umění a využívá k tomu výlohu polikliniky v ulici Milady Horákové. Specifický prostor výlohy je umělcům podnětem k vytvoření vlastní instalace. Určený je primárně studentům a čerstvým absolventům Akademie výtvarných umění v Praze.

Františka Křížka 683/22, +420 144 239, drobnyj@praha7.cz, www.praha7.cz   

Variabilní výstavní prostor ve Studiu Hrdinů svou kurátorskou koncepcí reaguje na divadelní dramaturgii Studia Hrdinů. Rytmus jednotlivých výstav volně navazuje na připravované divadelní premiéry a reflektuje jejich formu a obsah. Vzniká tak minimálně dvojí umělecká reflexe vybraných témat. Tento mezioborově „inverzní“ způsob práce vnímáme především jako přínos pro nové setkání a asociace.

Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, tel.: +420 733 395 402, tereza.horakova@studiohrdinu.cz, www.studiohrdinu.cz

Kina

Bio Oko je jedním z dosud zachovaných a provozovaných kinosálů z doby před rokem 1990, které se od roku 2007 zaměřuje na artovou produkci. Podobně jako kina Aero a Světozor sleduje nezávislé hrané, dokumentární i animované filmy z celého světa. Bio Oko pořádá i řadu besed, setkání či výstav, provozuje také oblíbenou kavárnu a letní kino na Výstavišti. 

Františka Křižíka 460/15, tel.: +608 330 088, info@biooko.net, www.biooko.net

Knihovny

V roce 2018 se na Letnou vrátila oblíbené pobočka Městské knihovny v Praze – zaměřena je na dětské čtenáře.

Milady Horákové 56/387, tel.: +420 233 379 186, knihovna@mlp.cz, www.mlp.cz/cz/kontakty/pobocky/letna/

Pobočka Městské knihovny Praha. Stejně jako v ostatních pobočkách je zde možné zapůjčit nejrůznější knihy, hudební nahrávky, filmy i obrazy ze skladů největší pražské knihovny.

Tusarova 429/35, tel.: +420 266 712 121, knihovna@mlp.cz, www.mlp.cz/cz/kontakty/pobocky/sedmicka

Muzea

Za více než sto let zde byly vybudovány rozsáhlé sbírky dokumentující vývoj mnoha technických oborů, přírodních a exaktních věd a průmyslu na území dnešní České republiky. Nejzajímavější sbírkové předměty si můžete prohlédnout ve stálých expozicích i krátkodobých výstavách. Zájemci o důkladnější poznání dějin techniky a širších souvislostí mají k dispozici také bohatou knihovnu a archiv dějin techniky a průmyslu. Především školám nižších a středních stupňů, ale také předem ohlášeným skupinám návštěvníků, připravuje názorné a interaktivní vzdělávací programy oddělení muzejní pedagogiky nazvané ENTER. Národní technické muzeum má také vlastní výzkumné pracoviště se svou publikační a vzdělávací činností z oblasti dějin věd a techniky.

V budově NTM na Letné je v současné době zpřístupněno 14 stálých expozic –  Architektura, stavitelství a design, Astronomie, Doprava,  Fotografický ateliér, Hornictví, Hutnictví, Herna Merkur, Chemie kolem nás, Interkamera, Měření času,  Tiskařství, Technika v domácnosti, Technika hrou a Televizní studio.

Kostelní 42, tel.:+420 220 399 111, info@ntm.cz, www.ntm.cz

Muzeum nabízí unikátní seznam expozic s přírodní a zemědělskou tématikou. Cílem muzea je ukázat veřejnosti krásu zemědělství a práci samotných zemědělců, dále také naučit návštěvníky recyklovat atd.

Aktuální expozice: Expozice Gastronomie, Živá zahrada, Voda v krajině, Objevovna, Myslivost, Rybářství, Laboratoř ticha a Jede traktor.

Budova muzea na Letné, která je významnou památkou novodobé české architektury – funkcionalismu, byla postavena v letech 1937–39, společně se sousedním objektem Národního technického muzea, podle projektu architekta Milana Babušky.

Kostelní 44, tel.: +420  220 308 200 (spojovatel) a 220 308 111(pokladna), nzm.praha@nzm.cz, www.nzm.cz/praha

Expozice pražského Muzea kávy je poklonou tradici kávové kultury od jejích počátků přes cestu staletími kolem světa. Sama expozice je jednoduchá, srozumitelná a barevná jako káva ve svých subtropických domovech. Ve sbírce Muzea najdete kuriózní, už dávno zapomenuté exponáty jako strojky pro přípravu, pražení, mletí a servírování kávy. Vyprávění o kávě sleduje zrnka z plantáže až do šálku v kavárně.

Jana Zajíce 7, tel.: +420 603 552 758, scarabeus@galeriescarabeus.cz, www.coffeemuseum.cz

Lapidárium Národního muzea v Praze disponuje sbírkou kamenných soch a architektonických fragmentů středověkého i novověkého původu. V dnešní podobě sestává kolekce Lapidária Národního muzea asi ze dvou tisíc sbírkových předmětů, z nichž přes čtyři sta nejlepších kusů je vystaveno, zatímco ostatní jsou uloženy v depozitářích. Obecně lze říci, že jde o doklady kamenického řemesla a sochařských prací v kameni z českých zemí, zejména však z Prahy, v časovém rozsahu 11. až 19. století, výjimečně i z počátku 20. století.

Výstaviště 422, tel.: +420 702 013 372, lapidárium@nm.cz, www.nm.cz

Technické a dokumentační muzeum pražské energetiky mapuje bohatou historii výroby, rozvodu a distribuce elektřiny od počátku 20. století až po současnost. V rozsáhlé expozici na ploše téměř 500 m2 najdou příznivci z řad odborné i laické veřejnosti vše od zařízení vysokého a nízkého napětí až po písemnosti dokumentující historii elektrifikace Prahy. Muzeum PRE sídlí od roku 2009 v prostorách areálu rozvodny 110 kV v pražských Holešovicích.

Jankovcova 960/40, tel.: +420 267 052 315, muzeum@pre.cz, www.pre.cz

Pěvecké sbory

Sbor dnes patří k nejvýznamnějším českým uměleckým kolektivům, známým nejen v Evropě, ale již na všech pěti kontinentech. Vystoupil v Japonsku, Spojených státech amerických, Kanadě, Mexiku, Singapuru, Malajsii, Jihoafrické republice či Austrálii a na Novém Zélandu. Za dobu své existence vychoval tisíce talentovaných dětí a naučil je lásce k hudbě a umění. Z jeho nejnadanějších členů vyrostli významní umělci a umělkyně – dirigenti, režiséři, skladatelé, pěvci i instrumentalisté. Svou tradicí a šíří svého uměleckého záběru je ojedinělou uměleckou institucí svého druhu nejen v České republice, ale i v Evropě.

Kühnův dětský sbor má svůj výjimečný zvuk, který už na první poslech zaujme přirozeností dětských hlasů, čistotou a vytříbeností. Tyto vlastnosti jsou od samého vzniku sboru inspirací pro řadu vynikajících českých skladatelů k tvorbě přímo pro Kühnův dětský sbor. V současnosti sbor navštěvuje přes devět set členů, což z něj dělá největší sbor v České republice. Členská základna sboru je opravdu široká, děti jej navštěvují už od 3 let. Nejlepší koncertní oddělení sboru už se pak blíží věkem a zvukem spíše mládežnickému sboru.

Ortenovo náměstí 34, tel.: +420 266 710 263,  info@kuhnata.cz, www.kuhnata.cz

Chlapecký sbor Pueri gaudentes pracuje při Základní umělecké škole v Praze 7 a nyní sdružuje okolo 200 dětských i „téměř“ dospělých zpěváků. Je jedním ze čtyř existujících českých chlapeckých sborů. 

Sbor má čtyři oddělení. V koncertním oddělení dnes zpívá cca 50 chlapců 11 až 14letých a cca 30 mladých mužů 15 až 19letých, ve třech přípravných odděleních zpívá cca 110 chlapců 7 až 12letých. Cílem práce v těchto odděleních je naučit kluky základům zpěvu i hudební teorie a připravit je tak na budoucí činnost v koncertním oddělení. Na zkoušky chlapci dojíždějí z celé Prahy, několik i z blízkého okolí.

Pueri gaudentes již dlouhou dobu účinkují ve všech představeních opery Carmen ve Státní opeře Praha. Tato spolupráce byla později rozšířena i na opery Turandot, Boris Godunov, Bubu z Montparnassu a Českou mši vánoční, ad. Členové sboru účinkují ve vystoupeních s předními českými hudebními tělesy a zpěváky. Chlapci natáčejí různé pořady pro rádio i televizi. Sbor také spolupracuje s hudebními skladateli Pavlem Jurkovičem a Emilem Hradeckým, kteří mu věnovali několik vlastních skladeb.

Šimáčkova 16, tel.: +420 220 877 504, pueri@pueri.cz, www.pueri.cz

Smíšený pěvecký sbor byl založen v roce 1988 sbormistry Vladislavem a Zdenou Součkovými, kteří ho po celou dobu jeho trvání také umělecky i organizačně vedou. Počet členů se nyní pohybuje kolem 50 osob. Smíšený pěvecký sbor GAUDIUM PRAHA pravidelně koncertuje v Praze i na dalších místech ČR, účastní se festivalů pěveckých sborů, často vyjíždí na umělecké zájezdy do zahraničí a v Praze pořádá koncerty se zahraničními pěveckými sbory. Zpívá skladby nejrůznějších žánrů od děl duchovních a klasické polyfonie z období baroka a renesance až po současné autory. Na repertoáru jsou též standardní písně klasické sborové tvorby, černošské spirituály a písně lidové.

Jankovcova 37, tel.: +420 603 780 677, sbor@gaudiumpraha.cz, www.gaudiumpraha.org

Dětský pěvecký sbor Radost Praha byl založen v roce 1961 sbormistrem Vladislavem Součkem, od roku 1994 působí v Základní umělecké škole v Šimáčkově ulici v Praze 7. Jeho repertoár zahrnuje všechna slohová období a různé hudební žánry. Děti z Radosti zpívaly v řadě evropských zemí, v letech 1994 a 1997 navštívily Kanadu. Těleso se pravidelně účastní mezinárodních soutěží, z nichž si odváží významná ocenění (Cantonigròs, Celje, Llangollen, Montreux, Neerpelt, Tours ad.), spolupracuje s Českým rozhlasem, Českou televizí a Státní operou v Praze. V uplynulých letech vystoupilo na Pražském jaru a Pražském podzimu a spolupracovalo se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK. Dětský koncertní sbor vedou sbormistři Jan Pirner a Vladislav Souček, klavíristkou je Jitka Nešverová.

Šimáčkova 16, tel.: +420 220 877 504, sbor@radostpraha.cz, www.radostpraha.cz

Umělecké školy

Akademie výtvarných umění v Praze je nejstarší uměleckou školou v českých zemích. Škola se v 90. letech otevřela plné škále výtvarných přístupů charakteristických pro současné umění, a která potvrdila postavení AVU jako excelentní instituce pro výuku oborů volného umění, architektury a restaurátorství. 

AVU uskutečňuje magisterské a doktorské studijní programy v oblasti výtvarného umění a poskytuje vysokoškolské vzdělání v oborech malířství, sochařství, kresby a grafiky, intermediální tvorby, nových médií, restaurování uměleckých děl malířských a sochařských a architektonické tvorby. V souvislosti s tím rozvíjí uměleckou, vědeckou a výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a podílí se na celoživotním vzdělávání. AVU je zároveň i významnou kulturní institucí, která se v duchu tradic spolupodílí na formování a rozvoji kultury a společnosti.

Akademie nabízí spoustu kurzů pro své studenty v rámci jejich studia, ale také poměrně značné množství kurzů pro veřejnost, kde se může i laik o umění leccos přiučit.

U Akademie 4, tel.: +420 220 408 200, www.avu.cz

Škola poskytuje základy vzdělání v uměleckých oborech, a také připravuje žáky ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého zaměření.

V hudebním oboru se vyučuje přípravné hudební výchově, sólovému a sborovému zpěvu a hře na hudební nástroje (klávesové, smyčcové, strunné, dechové), mimo jiné také hře na varhany, cembalo, harfu, cimbál, akordeon, bicí nástroje atd. Škola po mnoho let organizuje i výuku jazzové interpretace a základů skladby. Ve škole působí řada komorních souborů nejrůznějšího obsazení, jazzová tria, dva významné pěvecké sbory: dětský pěvecký Radost Praha a chlapecký Pueri gaudentes. 

Studium ve výtvarném oboru zahrnuje zvládnutí všech výtvarných technik. Žáci se věnují kresbě, malbě, grafice, enkaustice, vitráži, kombinovaným technikám aj.

Na hodinách tanečního oboru se žáci seznámí s principy zdravého držení těla a pohybu. Základy klasické taneční techniky i současného tance dovolí dětem rozvíjet jejich přirozené fyzické dispozice. Hravou formou budou žáci vedeni k vlastnímu pohybovému vyjádření, fantazii a tvorbě.

Literárně-dramatický obor nabízí žákům výuku dramatiky a jevištní praxe a základů mluveného projevu.

Šimáčkova 1452/16, tel.: +420 220 876 945(ředitelka), jana.mazankova@zuss.cz, www.zuss.cz

Hudební kluby a festivaly


Lunchmeat Festival je každoroční přehlídka aktuální nezávislé elektronické hudby a digitálního umění odehrávající se v Praze.

Veletržní palác a různé další pražské scény
www.facebook.com/LunchmeatFestival
www.lunchmeatfestival.cz

Klub Mecca je populární taneční klub s bohatou historií, který je vyhledáván širokou českou klubovou scénou, zahraničními producenty a DJi. Za dobu své existence se Mecca stala pojmem i v zahraničí a cíleně ji navštěvují fanoušci taneční hudby z celého světa.

U Průhonu 799/3, tel.: +420 734 155 300, reservation@mecca.cz, www.mecca.cz

Stejně jako řada vyhlášených klubů v New Yorku byly i původní prostory Sasazu místem pro porážku dobytka. V nynější době již budova slouží pro pořádání velkolepých koncertů a party. Během nepříliš dlouhé historie klubu Sasazu se zde uskutečnily koncerty takových hvězd jako jsou např. Macy Gray, Lily Allen, Kosheen, Paul Van Dyk, Fedde Le Grande, Eric Morillo a mnohých dalších. Klub je schopen pojmout až dva a půl tisíce lidí.

Bubenské nábřeží 306, tel.: +420 778 054 054, club@sasazu.com, www.sasazu.com

Cross Club, který se rozprostírá na několika patrech činžovního domu nedaleko Holešovického nádraží, je jedinečným futuristicky ztvárněným pražským podnikem. Tvoří ho jednak kavárna s galerií, menší kinosál, kde jsou promítány převážně filmy začínajících filmařů, a především hudební klub. Prostor klubu je propracován až do neuvěřitelných detailů. Každému koutu zde byla věnována extrémní péče. I pokud nemáte zrovna v oblibě elektronickou hudbu nebo alternativní filmy, stojí tento podnik za návštěvu.

Plynární 23, tel.: +420 736 535 010, lorenzo@crossclub.cz, www.crossclub.cz

Tiskárna na Vzduchu je jedinečný prostor otevřený široké veřejnosti. Místo, v němž se kloubí zájem o kulturu, zábavu a aktuální veřejné dění. Pořádáme koncerty, tančírny, letní kino, workshopy či divadlo pod širým nebem. Jsme kulturní klub ve Stromovce. Podporujeme příjemný život v Praze a spojujeme ty, kteří chtějí být jeho součástí.

areál Výstaviště 67, tel.: +420 602 679 625, provoz@tiskarnanavzduchu.cz, www.tiskarnanavzduchu.cz

Hlavní činností kulturního centra Stalin je prezentace lokální mladé kultury, kterou pod kyvadlem od května do září dostává prostor v rámci multižánrového projektu Monument festival. V rámci Monument festivalu tak „Na Stalinu“ uvádíme zejména živé projekty pražské hudební scény, zajímavé dokumenty a hrané filmy z české i zahraniční produkce, nejnovější trendy v elektronické hudbě, sportovní akce či výtvarné projekty, které se formou workshopů věnují rozvoji manuální činnosti dětí i dospělých.

Letenské sady, „pod kyvadlem“, tel.: +420 777 070 516, stalin@containall.cz, www.containall.cz

Další volnočasové instituce

Botanická zahrada není jen instituce pro pěstování rostlin – je místem odpočinku v přírodě, poučení, zábavy a potěšení všech smyslů.

Venkovní expozice jsou ideálním prostorem pro relaxaci a odpočinek uprostřed 15 000 druhů stromů a květin. Meditační Japonská zahrada vás na jaře okouzlí květy rododendronů, pivoněk či něžných sakur, v horkém létě zde najdete vlahý stín a na podzim pošmourné počasí rozzáří pestrobarevné listy japonských javorů. Pivoňková louka, Severoamerická prérie, Ornamentální zahrada či Mediterán jsou jen zlomkem toho, kam se můžete v každém ročním období vypravit obdivovat poklady rostlinné říše.

Vydejte se na cestu kolem světa během jedné hodiny ve skleníku Fata Morgana. Poznejte exotické skvosty tropických deštných lesů, vysokohorského mlžného lesa a nejsušších oblastí světa. Cestou se seznámíte s rybami tropických řek i jezer a zaposloucháte do šumu divokého vodopádu.

Trojská 800/196, tel.: +420 234 148 122, info@botanicka.cz, www.botanicka.cz

Page Five  je mladé knihkupectví a vydavatelství specializující se na prodej a produkci výtvarných publikací, autorských tisků a uměleckých periodik.

Veverkova 5. tel.: +420 777 847 048,info@pagefive.cz, obchod@pagefive.cz, www.pagefive.com  

Mořský svět (nebo také mořská zoo) je unikátní projekt, který se snaží ukázat návštěvníkům život mořských ryb a umožňuje jim prohlédnout si vše z blízka a téměř na dosah ruky. S postupem času v mořském světě přibývají nová akvária a vodní nádrže a s nimi pochopitelně roste i seznam chovaných druhů vzácných ryb. 

ZOO Mořský svět nabízí řadu pravidelných akcí pro návštěvníky – ukázky krmení, noční prohlídky, možnost vyzkoušet si, jaké je to být ošetřovatelem mořských živočichů, nebo lze u nás uspořádat třeba svatbu.

Výstaviště Praha Holešovice, tel.:+420 736 649 558, info@morsky-svet.cz, www.morsky-svet.cz

Planetárium chce především ukázat široké veřejnosti, a to přednostně dětem, krásy vesmíru a práci hvězdářů a astronomů. Krom toho se zde pořádají různé programy a akce, které ještě více vtáhnou návštěvníka do krás vesmíru. V planetáriu se nachází promítací sál se sférickým stropem (kopulí), který napodobuje pomyslnou nebeskou klenbu. Na tento strop planetárium promítá vesmírné objekty. Diváci jsou podobně jako v divadle či kině usazeni v pohodlných sedačkách a na stropě nad sebou sledují dokonalou iluzi denní či noční oblohy.

Královská obora 233, tel.: +420 220 999 001, planetarium@planetarium.cz, www.planetarium.cz

Výstaviště Praha je multifunkčním prostorem s dlouholetou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové možnosti je skvělou a vyhledávanou příležitostí pro pořádání řady kulturních, společenských a zábavních akcí v průběhu celého roku. Díky svému umístění v blízkosti centra a parkovacím kapacitám je výstaviště velmi dobře dostupné. Na výstavišti najdete také Lapidárium Národního muzea, Maroldovo Panorama bitvy u Lipan, Křižíkovu světelnou fontánu či akvárium Mořský svět. V těsném okolí výstaviště se na západní straně nachází rozlehlý park Stromovka a Planetárium Praha. Severní část areálu zaujímá lunapark, dnes místo, kde se konává Matějská pouť.

Areál Výstaviště nabízí také sportovní vyžití. Lidé mohou chodit pravidelně plavat do bazénu ve spodní části areálu a v zimní sezóně si zabruslit v Malé sportovní hale, v Křižíkových pavilonech si lze pronajmout kurt na badminton nebo stůl na ping pong.

Areál Výstaviště 67, tel.: +420 702 128 232, info@prahaexpo.cz, www.vystavistepraha.eu

Pražská zoologická zahrada se nachází blízko centra české metropole a zároveň v jedinečné členité krajině na břehu řeky Vltavy. Otevřena byla v roce 1931 a během své více než osmdesátileté existence se vypracovala mezi nejprestižnější zoo světa. Dnes je po Pražském hradu druhým nejnavštěvovanějším turistickým cílem v Česku.

V Zoo Praha žije 4 600 zvířat náležících k 680 druhům. Na 58 hektarech plochy můžete projít 12 unikátních pavilonů a více než 150 expozic. Děti potěší Rezervace Bororo, rozhledna Obora, lanovka, tramvajka, vláček, brouzdaliště i Dětská zoo.

Pýchou pražské zoo je Údolí slonů, ve kterém mohou návštěvníci sledovat početné stádo slonů indických. Výjimečné je také Velemlokárium, ve kterém lze spatřit největší obojživelníky světa – kriticky ohrožené velemloky čínské – a za pozornost stojí Africký dům s přilehlou rozlehlou loukou obývanou stády antilop a žiraf.

Zoo Praha však nabízí i další poutavá místa. Mezi nimi například Pavilon goril s jedinou rozmnožující se skupinou goril v ČR, Čambal představující jedny z nejohroženějších krokodýlů světa – gaviály, nebo obří skleník s ukázkou jihovýchodoasijského deštného lesa a jeho obyvatel – pavilon Indonéská džungle.

U Trojského zámku 120/3, tel.: +420 296 112 230, pr@zoopraha.cz, www.zoopraha.cz

Restaurace uprostřed Královské obory nabízí občerstvení posezení a velké množství akcí, koncertů, festivalů, divadel, workshopů, kin či sportovních akcí.

Bohužel je restaurace v současnosti dočasně uzavřena. V červnu 2017 však, jak oznámila média, začala její rekonstrukce, která by měla být za dva roky dokončena.

Královská obora (Stromovka) vedle Šlechtovy restaurace, tel. 603 255 272, info@slechtovka.com, www.slechtovka.com

V České republice působí již 11 let a patří mezi nejkvalitnější a nejúspěšnější taneční studia. Během  těch let vychoval profesionální tanečníky, kteří jsou v současné době špičkami naší taneční sféry. Plno z nich se dostalo již za hranice a mají šanci se věnovat tomu, co milují – tanci.

Výuka probíhá pod vedením těch nejlepších kvalitních lektorů, u lekcí pro děti se dbá na pedagogické vzdělání. Talentovaní žáci mají možnost se probojovat do výběrových složek, které reprezentují naší taneční skupinu. Klub se může pochlubit několika tituly Mistrů České republiky, Evropy i světa. Je rodinou pro všechny své tanečníky a naleznete v něm přátelství, plno zážitků a dojmů během celé sezóny, a hlavně pořádný kus tanečních dovedností. Kurzy navštěvují tanečníci od 3 let až po ty úplně nejstarší – rodiče.

„Tanec v srdci a srdce v tanci“, to má právě taneční studio Dancers4You za své motto a právem patří mezi ty nejlepší.

V současné době v tanečním klubu D4U 700 tanečníků všech věkových kategorií. Ti se v tanečních kurzech učí převážně street dance, break dance, contemporary dance a základy baletu a pohybové průpravy pro ty nejmenší. Přijďte si zkusit ukázkovou lekci zdarma a zařadit se tak do naší velké taneční rodiny. Klub disponuje celkem deseti pobočkami, takže je z čeho vybírat.

ZŠ Korunovační, Sládkova 2,  tel.: +420 777 033 953, recepce@dancers4you.cz, dancers4you.cz

Taneční studio nabízející taneční kurzy pro děti a dospělé (pravidelné kurzy nebo individuální hodiny) s lektory tance ze světových soutěží nebo pořadu Stardance.

Dělnická 213/12, tel.: +420 775 767 626, info@tancirna.org, www.tancirna.org

PrusaLab je otevřená dílna pod křídly Josefa Průši, výrobce celosvětově známých 3D tiskáren, která nabízí přes 350 m² prostoru pro prototypování a vymýšlení a hromadu strojů a nástrojů všech možných velikostí. Nelze opomenout ani bohatý program nabitý přednáškami a workshopy, které se konají každý týden.

Členství v PrusaLabu odemyká výhody, o kterých každý bastlíř sní. Pokročilé technické zázemí dále rozvíjí členská komunita, která je složena z kutilů různých pozadí. Na své si v dílně přijde 3D tiskař, truhlář či třeba hacker. O svém řemeslu si pak může popovídat s ostatními nad čerstvě umletou kávou, nebo načepovaným pivem.

Zájemcům jsou navíc každou středu otevřeny dveře, a tak se můžete přijít podívat na farmu 3D tiskáren, laser, elektrolab a další „hračky“. A pokud máte v hlavě nějaký projekt, klidně ho dorazte probrat. Kreativitě se totiž v Labu meze nekladou!

Partyzánská 188/7A (naproti Holešovickému nádraží), tel.: +420 226 258 518, info@prusalab.czwww.prusalab.cz

Vzdělávací a kulturní centrum pro aktivní seniory nejen z Prahy 7.

  Jankovcova 8b, tel.: +420 222 264 846, pristav7@elpida.cz, www.elpida.cz

  Církve a charity

  Farnost svatého Antonína s majestátním novogotickým kostelem na Strossmayerově náměstí je Římskokatolickou farností spravující Holešovice.

  V kostele můžete přijít na bohoslužby a další církevní události. 

  Strossmayerovo náměstí,  tel.: +420 220 879 940, pavel.semela@knez.cz, www.svatyantonin.cz

  Fara husitská na této adrese pečuje o husitské věřící na území Prahy 7. 

  V kostele probíhají tradičně mše a církevní události. Ke kostelu patří také kolumbárium umístěné v suterénních patrech.

  Farského 1386/3, tel.:+420 220 878 937, farni.urad@husiteholesovice.cz, www.husiteholesovice.cz

  Farní charita Holešovice je nestátní zdravotnické zařízení s právní subjektivitou a statutem Církevní právnické osoby zřízené na základě zákona č. 308/1991. 

  Organizace poskytuje terénní pečovatelské, odlehčovací a ošetřovatelské služby v domácím prostředí klientů (pacientů).

  Tyto služby nabízí občanům Prahy již od roku 1993. Farní charita také spoluzakládala nadační fond Osvojme si stáří a od září 2017 se spolu se společností Elpida podílí na činnosti (konkrétně zajišťuje masérské služby) nového vzdělávacího a kulturního centra pro seniory Přístav 7 v Jankovcově 8b.

  Dukelských hrdinů 16, tel.:+420 266 710 712, charitap7@seznam.cz, www.charitap7.cz