Oddělení komunikace (OK) má na starosti komunikaci s veřejností a médii. Poskytuje informace o aktivitách městské části, zpracovává tiskové zprávy, pořádá tiskové konference a setkání s občany. Vytváří veškeré tiskoviny používané městskou částí, připravuje časopis Hobulet, spravuje profil na Facebooku a podílí se na správě a rozvoji webu.


Oddělení komunikace – OK

 • Vytváří koncepci komunikace Úřadu s veřejností.
 • Poskytuje informace občanům.
 • Zajišťuje komunikaci se zástupci médií, PR a marketingu.
 • Zpracovává a rozesílá tiskové zprávy a podklady novinářům.
 • Zpracovává témata pro mediální kampaně a prezentace činnosti MČ Praha 7.
 • Spolupracuje na podobě písemných a grafických materiálů úřadu.
 • Připravuje po vizuální i obsahové stránce veškeré tiskoviny sloužící k informovanosti občanů a propagaci MČ Praha 7 (plakáty, pozvánky, letáky, prospekty, brožury, atd.).
 • Zpracovává záznamy z akcí MČ P7.
 • Zpracovává obsahovou stránku magazínu Hobulet, připravuje témata, články a další materiály, komunikuje s externisty.
 • Zpracovává interní newsletter pro zaměstnance Úřadu.
 • Pořádá tiskové konference, setkání s občany a veřejné prezentace aktuálních témat.
 • Podílí se na přípravě, propagaci a moderování akcí pořádaných KST.
 • Spolupracuje s odbory a členy Rady na tvorbě textů, dopisů a odpovědí na webových stránkách MČ Praha 7.
 • Podílí se na rozvoji a údržbě internetových stránek MČ Praha 7, poskytuje podklady pro jejich obsahovou a grafickou podobu.
 • Zajišťuje správu facebookové stránky MČ Praha 7.
 • Zpracovává přehled mediálních výstupů.
 • Rozesílá informační emaily a SMS o aktuálním dění v Praze 7.
 • Podílí se na konzultacích při výběru dodavatelů děl, která se vztahují k informovanosti občanů a propagaci MČ Praha 7.
 • Připravuje materiály do Rady a Zastupitelstva.
 • Účastní se jednání Rady a Zastupitelstva.
 • Vede spisovou službu, zajišťuje jednotný postup spisové agendy. Přijímá, vyřizuje, eviduje a ukládá korespondenci.
 • Plní úkoly dle pokynů Rady a vedoucí Odboru KST.

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor kancelář starosty a tajemníka - oddělení komunikace
U Průhonu 1338/38
Praha 7
Dveře č. 7.12/7.13
placeholder

Vokuš Martin

vedoucí oddělení, tiskový mluvčí
tel. +420220144007
gsm. +420603464810
VokusM@Praha7.cz
dveře 7.12/7.13

Trčka Burijan Vít

grafik/DTP pracovník, technik
tel. +420220144274
gsm. +420739511060
TrckaB@Praha7.cz
dveře 7.12/7.13

Kolláriková Natalie

šéfredaktorka Hobuletu
tel. +420220144253
gsm. +420739274345
KollarikovaN@Praha7.cz
dveře 7.08

López Petra, Mgr.

referentka
gsm. +420773006787
LopezP@Praha7.cz
dveře 7.12/7.13

Rykrová Diana, Mgr.

redaktorka/webeditorka
tel. +420220144246
gsm. +420777453626
RykrovaD@Praha7.cz
dveře 7.08

Janišová Hana, Bc.

specialistka komunikace
tel. +420220144142
gsm. +420739573568
JanisovaH@Praha7.cz
dveře 7.13