Oddělení komunikace (OK) má na starosti komunikaci s veřejností a médii. Poskytuje informace o aktivitách městské části, zpracovává tiskové zprávy, pořádá tiskové konference a setkání s občany. Vytváří veškeré tiskoviny používané městskou částí, připravuje časopis Hobulet, spravuje profil na Facebooku a podílí se na správě a rozvoji webu.


Oddělení komunikace – OK

  • Vytváří koncepci komunikace Úřadu s veřejností.
  • Poskytuje informace občanům.
  • Zajišťuje komunikaci se zástupci médií, PR a marketingu.
  • Zpracovává a rozesílá tiskové zprávy a podklady novinářům.
  • Zpracovává témata pro mediální kampaně a prezentace činnosti MČ Praha 7.
  • Spolupracuje na podobě písemných a grafických materiálů úřadu.
  • Připravuje po vizuální i obsahové stránce veškeré tiskoviny sloužící k informovanosti občanů a propagaci MČ Praha 7 (plakáty, pozvánky, letáky, prospekty, brožury, atd.).
  • Zpracovává záznamy z akcí MČ P7.
  • Zpracovává obsahovou stránku magazínu Hobulet, připravuje témata, články a další materiály, komunikuje s externisty.
  • Zpracovává interní newsletter pro zaměstnance Úřadu.
  • Pořádá tiskové konference, setkání s občany a veřejné prezentace aktuálních témat.
  • Podílí se na přípravě, propagaci a moderování akcí pořádaných KST.
  • Spolupracuje s odbory a členy Rady na tvorbě textů, dopisů a odpovědí na webových stránkách MČ Praha 7.
  • Podílí se na rozvoji a údržbě internetových stránek MČ Praha 7, poskytuje podklady pro jejich obsahovou a grafickou podobu.
  • Zajišťuje správu facebookové stránky MČ Praha 7.
  • Zpracovává přehled mediálních výstupů.
  • Rozesílá informační emaily a SMS o aktuálním dění v Praze 7.
  • Podílí se na konzultacích při výběru dodavatelů děl, která se vztahují k informovanosti občanů a propagaci MČ Praha 7.
  • Připravuje materiály do Rady a Zastupitelstva.
  • Účastní se jednání Rady a Zastupitelstva.
  • Vede spisovou službu, zajišťuje jednotný postup spisové agendy. Přijímá, vyřizuje, eviduje a ukládá korespondenci.
  • Plní úkoly dle pokynů Rady a vedoucí Odboru KST.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor kancelář starosty a tajemníka - oddělení komunikace
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7
Dveře č. 208

Úřední hodiny

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě
placeholder

Vokuš Martin

vedoucí oddělení, tiskový mluvčí
tel. +420220144007
VokusM@Praha7.cz

Trčka Burijan Vít

grafik/DTP pracovník, technik
tel. +420220144274
TrckaB@Praha7.cz

Blinkalová Jana Ing.

referentka
tel. +420220144185
BlinkalovaJ@Praha7.cz

Janicki Klára Ing.

šéfredaktorka Hobuletu
tel. +420220144142
JanickiK@Praha7.cz

Kolláriková Natalie

technický redaktor
tel. +420220144253
KollarikovaN@Praha7.cz