Odbor Kancelář starosty a tajemníka (KST) zajišťuje zasedání městské rady a zastupitelstva, má na starosti organizaci udělování dotací MČ, zajišťuje vydávání interních směrnic a nařízení starosty a tajemníka, připravuje připomínky k obecně závazným vyhláškám, řídí a koordinuje práci podřízených oddělení.


Odbor Kancelář starosty a tajemníka – KST

 • Organizačně zajišťuje dotační řízení MČ Praha 7.
 • Vydává časopis MČ Praha 7 Hobulet.
 • Předkládá materiály na termíny konání Rady a Zastupitelstva.
 • Zpracovává informační zprávy o činnosti Rady.
 • Zajišťuje hlídání dětí při zasedáních Zastupitelstva.
 • Organizačně zajišťuje občerstvení na zasedání Zastupitelstva.
 • Zajišťuje zpracování připomínek k obecně závazným vyhláškám HMP.
 • Organizačně zajišťuje vydávání interních směrnic Úřadu a nařízení tajemníka a starosty.
 • Připravuje návrhy k volbě, odvolání a zproštění funkce přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 7, zpracovává podklady pro Zastupitelstvo k volbě a vede evidenci přísedících.
 • Zajišťuje agendu udělování zášti MČ Praha 7 a členů Rady.
 • Plní úkoly dle pokynů členů Zastupitelstva a Rady.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor kancelář starosty a tajemníka
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7

Úřední hodiny

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě
placeholder

Špok Radomír

tajemník
dveře č. 211
tel. +420220144002
SpokR@Praha7.cz
placeholder

Strnadová Michaela

vedoucí odboru
dveře č. 218
tel. +420220144233
StrnadovaM@Praha7.cz

 

oddělení komunikace

oddělení krizového řízení

oddělení spisové a archivní služby

oddělení provozní

oddělení organizační a sekretariátů

oddělení dotací, strategií a projektového řízení

oddělení integrace cizinců a národnostních menšin