Komise rozvoje je poradním orgánem, který z pověření Rady MČ projednává urbanistické a architektonické zásahy, plánované na území Prahy 7. Cílem jednání je nalézt taková řešení, která dané místo obohatí a napomohou k harmonickému rozvoji čtvrti. Při svém rozhodování komise vždy zohledňuje specifický charakter jednotlivých částí Prahy 7, jejich roli v budoucím rozvoji čtvrti nebo naopak jejich platnou památkovou ochranu. Komise je nepolitická a její členové jsou vybíráni pouze na základě své odbornosti, zkušenosti a oborové reputace.

Členové komise:

předseda doc. PhDr. Richard Biegel, Ph.D. člen Zastupitelstva MČ Praha 7
místopředsedkyně Ing. arch. Kateřina Vídenová
člen Ing. arch. Tomáš Drdácký
členka Ing. arch. Barbora Féret
člen Ing. arch. Ivan Lejčar
člen Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil
členka MgA. Marcela Steinbachová
člen MgA. Ondřej Synek, Ph.D. 
členka Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph.D.

Tajemnice: Ing. arch. Martina Čermáková


Přehled zasedání:

Termíny jednání 

  •  místnost č. 7.09, 7. patro, od 13 hodin (pokud není v pozvánce uvedeno jinak)

Leden (12. 1.)

Březen (1. 3.)

Duben (5. 4.)

Květen (17. 5.)

Červen (14. 6.)

Leden (24. 1.)

Únor (21. 2.)

Březen (20. 3.) – jednání komise se nekonalo

Duben (24. 4.) – jednání komise se nekonalo

Květen (22. 5.)

Červen (26. 6.)

Září (25. 9.)

Říjen (23. 10.)

Listopad (20. 11.)

Prosinec (11. 12.)

 

Archiv komise (2014-2018)

 

placeholder

Čermáková Martina, Ing. arch.

referentka
dveře 7.06
tel. +420220144103
gsm. +420778110012
CermakovaM@Praha7.cz