Komise rozvoje je poradní orgán Rady MČ Praha 7. Komise rozvoje projednává důležité stavební záměry na území MČ Prahy 7. O projednání stavebního záměru v Komisi rozvoje rozhoduje příslušný radní pro rozvoj (respektive Rada MČ Praha 7) ve spolupráci s ORZ na základě předběžné konzultace dle rozsahu, typu a míry vlivu záměru na územní rozvoj a veřejný prostor Prahy 7. Komise rozvoje vydává stanovisko formou usnesení, které zpravidla obsahuje krátký rozbor a vyhodnocení záměru a je zveřejněno v rámci zápisu z jednání. Ke zveřejnění dochází do týdne po jeho schválení na následujícím jednání komise. Postup projednání záměru v Komisi rozvoje je k dispozici zde. Toto usnesení je pak podkladem pro předběžné stanovisko MČ Praha 7 ke stavebnímu záměru.


Členové komise: 

Předseda: PhDr. Richard Biegel, Ph.D.

Místopředseda: Ing. arch. Kateřina Vídenová

Tajemnice: Ing. arch. Martina Čermáková

Členové: Ing. arch. Tomáš Cach, Ing. arch. Tomáš Drdácký, Ing. arch. Ivan Lejčar, Ing. arch. MgA. Osamu Okamura, Ing. arch. Jaroslav Zima

 

Přehled zasedání:

Termíny jednání – místnost č. 225

  •  od 13.00 hod.