Jednací řád komisí Rady

Pravidla pro poskytování odměn
Pravidla pro poskytování odměn členům komisí Rady městské části Praha 7, členům výborů Zastupitelstva městské části Praha 7, členům pracovních skupin Rady městské části Praha 7 a členům Redakční rady Hobuletu, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 7