Členové komise:

Předseda: Pavel Zelenka
Místopředsedové: MgA. Ondřej Dubský, Mgr. Jiří Hejnic
Tajemnice: 
Členové: Hana Holubkovová, PhDr. Richard Biegel, Ph.D., Mgr. Linda Sokačová, Ing. Aleš Navrátil, Tomáš Bartovský, Ing. Alena Špitálská, Stanislav Pavelka, JUDr. Olga Ulrichová, Ing. arch. Kateřina Vídenová

Přehled zasedání:

Termíny jednání : místnost č.225