Členové komise: 

Předseda: Mgr. Radomír Špok

Místopředseda: Ing. Kamil Vavřinec Mareš

Tajemnice: Martina Opluštilová

Členové: Bc. Miroslav Simon, JUDr. Martina Hendrychová, Simona Hurtová, Petra Hölzelová