Členové výboru:

Předseda: Ing. Michal Hašek
Členové: Ing. Aleš Navrátil, Pavel Škarecký, Tereza Štysová, Aleš Zmeškal, Tomáš Grundza, Mgr. Soňa Kodetová
Tajemník: Ing. Jan Zelinka

Přehled zasedání:Rámcový plán činnosti Finančního výboru Z MČ P7 na rok 2019

Leden (21. 1.)

Únor (25. 2.)

Duben (1. 4.)

Květen (6. 5.)

Červen (10. 6.)

Září (2. a 30. 9.)

Říjen (23. 10.)

Prosinec (2. 12.)