Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 7 se zabývá především kontrolní činností nad hospodařením MČ P7 v návaznosti na zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, § 100, respektive § 78, odst. 4a) a 4b) tohoto zákona.

Výbor sleduje a kontroluje plnění rozpočtu ve formě projednávání rozborových zpráv a rozpočtových opatřeních a to jak v hlavní, tak i vedlejší hospodářské činnosti. Projednává návrh rozpočtu a finančního plánu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu. Taktéž projednává návrh závěrečného účtu a účetní závěrky za daný kalendářní rok.

Zabývá se mimořádnými podněty vzešlými z činnosti Zastupitelstva MČ P7, případně Rady MČ P7 a dává Zastupitelstvu doporučující stanoviska k materiálům, jenž se týkají oblasti financí, které jsou následně Zastupitelstvu předkládány ke schválení.


Členové výboru:

předsedkyně Jana Machová členka Zastupitelstva MČ Praha 7 a nominantka za ANO 2011
člen Tomáš Grundza
člen Ing. Aleš Navrátil
člen Pavel Škarecký člen Zastupitelstva MČ Praha 7
člen Ing. Aleš Zmeškal člen a nominant ODS
člen Pavel Tauer člen a nominant České pirátské strany

Tajemník: Ing. Jan Zelinka


Rámcový plán činnosti na rok 2024


Přehled zasedání:

Leden (15. 1.)

Únor (19. 2.)

Březen (18. 3.)

Duben (15. 4.)

Jednání bez náhrady zrušeno (z důvodu předkládání pouze jednoho informativního materiálu – tento bude posunut na květnové jednání).

Květen (13. 5.)

Červen (17. 6.)

Září (2. a 30. 9.)

Listopad (4. 11.)

Prosinec (9. 12.)

 

placeholder

Zelinka Jan, Ing.

vedoucí oddělení
dveře 6.06
tel. +420220144040
gsm. +420605416324
ZelinkaJ@Praha7.cz