Členové výboru:

Předseda: Ing. Michal Hašek
Členové: Ing. Aleš Navrátil, Pavel Škarecký, Tereza Štysová, Aleš Zmeškal, Tomáš Grundza, Mgr. Soňa Kodetová
Tajemník: Ing. Jan Zelinka

Přehled zasedání: