Členové výboru:

Předseda: Mgr. Jiří Hejnic,
Členové:  Ing. Karel Štolc, CSc., Ing. Lukáš Volf, Jan Svoboda, Petr Kantor
Tajemník: Ivana Marešová

 

Přehled zasedání: