Kontrolní výbor Zastupitelstva MČ Praha 7 je poradní, iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva, který plní především úkoly, kterými jej zastupitelstvo pověřilo. Ze své činnosti se kontrolní výbor zodpovídá pouze zastupitelstvu. Kontrolní výbor plní funkci sběru příslušných informací a jejich analyzování pro potřeby zastupitelstva. Činnost kontrolního výboru náleží do výkonu samostatné působnosti MČ Praha 7 a jako taková je prioritně vnitřní záležitostí, do níž nemohou státní (ani žádné jiné) orgány zasahovat.

Členové výboru:

předseda Ondřej Melena člen Zastupitelstva MČ Praha 7 a České pirátské strany
člen Mgr. et Mgr. Vladan Brož člen Zastupitelstva MČ Praha 7
člen Ing. Jan Ladin člen Zastupitelstva MČ Praha 7 a nominant za Společně pro Prahu 7 (ODS a TOP 09)
člen Jan Svoboda
členka Tereza Štysová členka Strany zelených a nominantka Prahy Sobě

Tajemník: Bc. Jiří Pořízka 


Kontakt pro sjednání osobní schůzky:

MelenaO@praha7.cz / tel. 737 372 093


Rámcový plán činnosti na rok 2024

Přehled zasedání:

Rámcový plán činnosti na rok 2024

Leden (08.01.2024)

Únor (12.02.2024)

Březen (11.03.2024)

Duben (08.04.2024)

Květen (06.05.2024)

Červen (10.06.2024)

Září (03.09.2024)

Říjen (01.10.2024)

Listopad (05.11.2024)

Prosinec (02.12.2024)

 

placeholder

Pořízka Jiří, Bc.

vedoucí útvaru
Na Maninách 38/1237
gsm. +420737660669
PorizkaJ@Praha7.cz