Kontrolní výbor Zastupitelstva MČ Praha 7 je poradní, iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva, který plní především úkoly, kterými jej zastupitelstvo pověřilo. Ze své činnosti se kontrolní výbor zodpovídá pouze zastupitelstvu. Kontrolní výbor plní funkci sběru příslušných informací a jejich analyzování pro potřeby zastupitelstva. Činnost kontrolního výboru náleží do výkonu samostatné působnosti MČ Praha 7 a jako taková je prioritně vnitřní záležitostí, do níž nemohou státní (ani žádné jiné) orgány zasahovat.

Členové výboru:

předseda Ondřej Melena člen Zastupitelstva MČ Praha 7 a České pirátské strany
člen Mgr. et Mgr. Vladan Brož člen Zastupitelstva MČ Praha 7
člen Ing. Jan Ladin člen Zastupitelstva MČ Praha 7 a nominant za Společně pro Prahu 7 (ODS a TOP 09)
člen Jan Svoboda
členka Tereza Štysová členka Strany zelených a nominantka Prahy Sobě

Tajemník: Bc. Jiří Pořízka 


Kontakt pro sjednání osobní schůzky:

MelenaO@praha7.cz / tel. 737 372 093


Rámcový plán činnosti na rok 2023


Přehled zasedání:

placeholder

Pořízka Jiří, Bc.

vedoucí útvaru
Dělnická 44a
gsm. +420737660669
PorizkaJ@Praha7.cz