Rada MČ Praha 7Zastupitelstvo MČ Praha 7 ustanovila tyto komise a výbory:Jednací řád Komisí Rady MČ P7
Jednací řád Výborů Zastupitelstva MČ Praha 7
Pravidla pro poskytování odměn osobám, které nejsou členy Zastupitelstva MČ Praha 7
Archiv komisí (2014-2018)
Archiv výborů (2014-2018)