V reakci na rozhodnutí Vlády ČR, která v rámci bezpečnostních opatření vyhlásila „Karanténu“ a zamezila tak volnému pohybu obyvatel na veřejnosti, níže naleznete informace o omezeních v obecním systému svozu a sběru komunálního odpadu na území hl. m. Prahy.

 

 
V rámci zachování fungování městské infrastruktury je svoz a sběr komunálního odpadu zajištěn do odvolání následovně:
 
1)      Svoz směsného odpadu – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech,

2)      Svoz tříděného odpadu (papír, sklo, plasty, tetrapack, kovy, bioodpad) – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech,

3)      Provoz sběrných dvorů –  všech 19 sběrných dvorů je pro veřejnost (občany) dočasně uzavřeno, nicméně provozovatel sběrného dvora může z vlastního rozhodnutí zachovat provoz SD pro návoz odpadu od podnikatelských subjektů:

 • Dobronická 892, Praha 4 ‐ Kunratice, VS‐Ekoprag, s.r.o., Po – Pá  8:30 – 17:00 hod., So  Zavřeno
 • V sudech 1488, Praha 16 ‐ Radotín, Technické služby Radotín, Po – Pá  8:00 – 11:00 hod., So  Zavřeno
 • Chvalkovická 3, Praha 20 ‐ Horní Počernice, Odbor místního hospodářství ÚMČ Praha 20, Po – Pá  9:00 – 16:00 hod., So  Zavřeno, Pouze po telefonické domluvě na tel. 281 924 959      
 • Podnikatelská, Praha 21 ‐ Běchovice, VS‐Ekoprag, s.r.o., Po – Pá  8:30 – 17:00 hod., So  Zavřeno
 • Teplárenská 5, Praha 14 ‐ Kyje, VS‐Ekoprag, s.r.o., Po – Pá  8:30 – 17:00 hod., So  Zavřeno
 • Generála Šišky, Praha 12 – Modřany, Správa bytových objektů Praha – Modřany, Po – Pá  7:00 – 15:30 hod., So  Zavřeno

4)      Provoz kompostárny hl. m. Prahy ve Slivenci  je pro veřejnost přerušen, návoz bioodpadu od podnikatelských subjektů je i nadále umožněn bez omezení,

5)      Služba přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a bioodpad – přerušena do odvolání

6)      Svoz nebezpečného odpadu:

 1.  Stabilní sběr a svoz NO – služba dočasně přerušena do odvolání
 2.  Mobilní sběr NO – služba dočasně přerušena do odvolání
 3.  Svoz nepoužitelných léčiv z lékáren zapojených do systému města – probíhá bez omezení

Jak zacházet s rouškami v domácnostech:

 • Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.
 • Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.
 • Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad).
 • V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností.
 • Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.

Více zde


Provoz kontaktních center svozových společností:
V současné době je jejich provoz nastaven tak, aby nedocházelo k osobnímu kontaktu zástupců kontaktních center (KC) s veřejností a to až do odvolání. Komunikace s kontaktními centry bude omezena pouze na telefonní a písemnou formu (dopis nebo email). Pro potřeby občanů bude před KC přistaven sběrný prostředek pro bezkontaktní převzetí písemností.
 
O dalším vývoji a případných změnách v organizaci svozu komunálního odpadu v Praze Vás budeme průběžně informovat, s ohledem na vývoj situace s koronavirem v ČR.
 
V případě doplňujících dotazů, prosím kontaktujte oddělení odpadů odboru ochrany prostředí MHMP, tel.: 236 00 42 29 nebo na Ing. Radima Poláka, vedoucího oddělení odpadů MHMP, tel.: +420 236 004 376, +420 731 142 961, radim.polak@praha.eu.

 

Komplexní systém nakládání s odpadem na území hl. m. Prahy je v podstatě živý organismus, který se neustále vyvíjí a snaží se reagovat na potřeby občanů. Snahou je neustálé zkvalitňování a rozšiřování služeb v oblasti odpadového hospodářství. Jde především o rozšiřování počtu sběrných míst a navyšování stávajících kapacit, případně o zavádění nových služeb, které se zpravidla nejprve zkouší v rámci pilotních projektů. Praha 7 byla například první městskou částí, kde se zkoušel projekt Kontejnery do domu (kontejnery na tříděný odpad přímo v domech).