Kontejnery na textil můžete najít na 21 místech na území MČ Praha 7. Tyto kontejnery provozuje 5 různých firem.


Jednotlivé firmy odlišovaly dříve své kontejnery různými barvami (bílé, červené, oranžové apod.). Z důvodu estetiky jsou nyní všechny v jedné barvě (tmavě šedé), kterou pro tento typ městského mobiliáře doporučil Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy. MČ Praha 7 je tak první městskou částí, která ke změně barvy přistoupila. Počty a umístění textilních kontejnerů se již ustálilo, ale přesto občas dochází ke změnám – z důvodu estetických (kontejnery jsou často nechtěnou dominantou náměstí či ulice) nebo z důvodu udržování pořádku (místo kolem kontejnerů je častým místem černých skládek). Problematika textilního odpadu je z globálního hlediska velmi složitá a odpovědné nakládání s tímto druhem odpadu je pro naši městskou část důležité. Proto nyní spolupracujeme s VŠE v Praze na nalezení udržitelného a odpovědného způsobu nakládání s textilním odpadem.

Seznam míst:

Coretex CZ SE

 • Letenské náměstí
 • Korunovační 13
 • Jankovcova x Dělnická 
 • Na Maninách x Dělnická 
 • Janovského x Stross. nám.
 • Ortenovo náměstí

TextilEco

 • Korunovační x Na výšinách
 • Na Ovčinách
 • Za Papírnou
 • U Parního mlýna x Jankovcova

Potex

 • U Výstaviště
 • Holešovická tržnice z ul. Jateční
 • Holešovická tržnice před Alzou

Diakonie Broumov

 • U Studánky – po dobu oprav dočasně odstraněn 
 • Park hotel

Klok.tex

 • Jateční na soukr. pozemku
 • Argentinská na soukr. pozemku
 • Praha – Bubny na soukr. pozemku