V roce 2020 se služba svozu bioodpadu pomocí hnědých kontejnerů stala součástí komplexního městského systému nakládání s komunálním odpadem, v Praze je tak možné třídit nejen papír, sklo, plasty, nápojové kartony a kovové obaly, ale i bioodpad rostlinného původu.

Služba svozu bioodpadu je od roku 2022 zajišťována bezplatně stávajícím vlastníkům nemovitosti i novým žadatelům, kteří jsou zároveň plátci poplatku za směsný komunální odpad. Podrobnější informace a odkaz na formulář s žádostí o nádobu na rostlinný bioodpad najdete na webu bioodpad.praha.eu.


Třídění bioodpadu

Bioodpad dnes tvoří významnou část směsného odpadu (až 20 %) a jeho tříděním pomáháme životnímu prostředí. Tvoří hned po papírovém odpadu druhou největší složku z celkového množství komunálního odpadu a jeho recyklace je jednou z nejjednodušších. Čistý separovaný bioodpad je svážen do kompostáren v Praze a Středočeském kraji a dál slouží jako hnojivo. Netříděný bioodpad končí ve spalovně nebo na skládce – a významnou měrou se podílí na produkci emisí.

Do popelnice na bioodpad patří:

 • zbytky ovoce a zeleniny, slupky (včetně citrusových plodů)
 • čajové sáčky, kávová sedlina včetně papírových filtrů
 • papírové proložky od vajec
 • květiny (BEZ celofánu, šňůrky a květináče)
 • tráva, plevel, drny se zeminou
 • košťály a celé rostliny, zbytky rostlin
 • listí
 • větve keřů i stromů
 • piliny, hobliny, kůra, štěpka
 • seno, sláma
 • vychladlý popel ze spalování dřeva

Co NEpatří do popelnice na bioodpad?

 • maso, masové omáčky, vývary, kosti, kůže
 • mléčné výrobky
 • vajíčka, včetně skořápek
 • zbytky z kuchyní rostlinného původu, které obsahují suroviny živočišného původu
  (pokrmy z masa, z vajec a mléka)
 • zbytky z kuchyní jako prošlé pečivo, těstoviny, knedlíky
 • skořápky z ořechů, pecky z ovoce
 • jedlý olej a tuk
 • zvířecí trus, moč a hnůj jako podestýlka domácích zvířat včetně exkrementů
 • peří, chlupy, vlasy
 • uhynulá zvířata
 • kontaminované piliny, hobliny, kůra, štěpka
 • nebezpečné odpady
 • obalové materiály
 • papírové kapesníky, ubrousky

Jak si nádoby na bioodpad objednat?

Vlastník objektu nebo jeho správce může vyplnit registrační formulář. Pro více podrobností a konzultace se lze obrátit na kontakty svozové společnosti pro Prahu 7 – Pražské služby a.s. 

Harmonogram svozů bioodpadu

Na Sedmičce zajišťují odvoz bioodpadu Pražské služby, a.s. a tzv. svozové dny aktualizují vždy k 1. 4., kdy začíná sezónní odvoz, a k 1. 12., kdy začíná celoroční odvoz bioodpadu. Podrobnosti naleznete na webu www.psas.czVše o bioodpadu a kompostování naleznete zde www.kompostuj.cz.