Odvoz bioodpadu zajišťují Pražské služby, a.s. a tzv. svozové dny aktualizují vždy k 1. 4., kdy začíná sezónní odvoz, a k 1. 12., kdy začíná celoroční odvoz bioodpadu. Všechny změny  vždy naleznete  na webu www.psas.cz anebo vám budou oznámeny prostřednictvím letáků ve vaší lokalitě.

Vše o bioodpadu a kompostování naleznete zde www.kompostuj.cz.