Velkoobjemové kontejnery (VOK) jsou přistavovány v uvedených termínech vždy od 16 do 20 hodin. Součástí přistavení je obsluha, která koordinuje ukládání odpadů tak, aby se maximálně využil celý objem těchto kontejnerů.


Dovolujeme si upozornit, že velkoobjemový kontejner nemůže být přistaven, pokud jsou na jeho stanovišti předčasně odloženy např. kusy nábytku nebo jiný nepořádek.

Je vždy nutné přinášet a odkládat věci k odvozu až v době, kdy je kontejner zaparkován na svém místě. Odpad umístěný předem na chodník nebude odvezen a jeho zanechání na místě je vnímáno jako založení černé skládky, které může být pokutováno podle zákona 185/2001 až do výše 50 000 Kč.

Do VOK je možné odložit starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

Do VOK nelze odkládat živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory, počítače, lednice, mrazničky a sporáky.

Aktuální termíny 2023

č.

stanoviště

květen 2023

červen 2023

červenec 2023

srpen 2023 září 2023

1

Čechova x Nad Královskou oborou

15. 5. 13. 6. 31. 7. 21. 8. 12. 9.

1A

Jana Zajíce x U Sparty

9. 5. 12. 6. 11. 7.  8. 8. 4. 9.

4

Tusarova proti č. 5

9. 5. 6. 6. 15. 8.  25. 9.

5

Ortenovo nám. x U Pergamenky č. 7

15. 5. 19. 6. 7. 8.  18. 9.

6

U Průhonu x Na Maninách

23. 5. 26. 6. 21. 8.  25. 9.

8

U Studánky č. 22 x Malířská

22. 5. 20. 6. 24. 7.  15. 8. 11. 9.

9

Letohradská x U Letenského sadu

23. 5. 26. 6. 7. 8. 18. 9.

11

Osadní x Dělnická

29. 5. 27. 6. 31. 7. 12. 9.

12

Tusarova před č. 52

22. 5. 20. 6. 24. 7.    11. 9.

13

U Městských domů x Poupětova

16. 5. 13. 6. 14. 8.  19. 9.

14

U Vody x Jankovcova

6. 6. 17. 7.  5. 9.

14A

Za Papírnou

12. 6. 11. 7.  4. 9.

15

Šimáčkova, proti domu č. 8

16. 5. 19. 6. 17. 7.  8. 8. 5. 9.

16

Pplk. Sochora, proti domu č.p. 14

29. 5. 27. 6. 25. 7. 14. 8.  19. 9.