Velkoobjemové kontejnery (VOK) jsou přistavovány v uvedených termínech vždy od 16 do 20 hodin. Součástí přistavení je obsluha, která koordinuje ukládání odpadů tak, aby se maximálně využil celý objem těchto kontejnerů.


Do VOK je možné odložit starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

Do VOK nelze odkládat živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

Odpad je možné odevzdat i ve sběrných dvorech a ve stabilních sběrnách nebezpečných odpadů: Sběrný dvůr hl. m. Prahy, Voctářova, Praha 8, tel. 266 00 72 99, provozní doba Po – Pá 8.30 – 17.00 hod., v letním období do 18.00 hod., So 8.30 – 15.00 hod. (přijímá všechny druhy odpadů).

č.

stanoviště

listopad prosinec leden

1

Čechova x Nad Královskou oborou

4. 11. 2. 12.  7. 1. 

1A

Jana Zajíce x U Sparty

18. 11. 16. 12.  20. 1. 

4

Tusarova proti č. 5

12. 11. 10. 12.  21. 1. 

5

Ortenovo nám. x U Pergamenky č. 7

18. 11. 16. 12.  20. 1. 

6

U Průhonu x Na Maninách

19. 11. 17. 12.  14. 1. 

8

U Studánky č. 22 x Malířská

11. 11. 9. 12.  14. 1. 

9

Letohradská x U Letenského sadu

4. 11. 2. 12.  8. 1. 

11

Osadní x Dělnická

25. 11. 30. 12.  7. 1. 

12

Tusarova před č. 52

5. 11. 3. 12.  27. 1. 

13

U Městských domů x Poupětova

12. 11. 10. 12.  21. 1. 

14

U Vody x Jankovcova

11. 11. 9. 12.  13. 1. 

14A

Za Papírnou

19. 11. 17. 12.  13. 1. 

15

Šimáčkova, proti domu č. 8

5. 11. 3. 12.  8. 1. 

16

Pplk. Sochora, proti domu č.p. 14

25. 11. 30. 12.  27. 1.