Velkoobjemové kontejnery (VOK) jsou přistavovány v uvedených termínech vždy od 16 do 20 hodin. Součástí přistavení je obsluha, která koordinuje ukládání odpadů tak, aby se maximálně využil celý objem těchto kontejnerů.


Do VOK je možné odložit starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

Do VOK nelze odkládat živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

Odpad je možné odevzdat i ve sběrných dvorech a ve stabilních sběrnách nebezpečných odpadů: Sběrný dvůr hl. m. Prahy, Voctářova, Praha 8, tel. 266 00 72 99, provozní doba Po – Pá 8.30 – 17.00 hod., v letním období do 18.00 hod., So 8.30 – 15.00 hod. (přijímá všechny druhy odpadů).

č.

stanoviště

červen červenec srpen září

1

Čechova x Nad Královskou oborou

4. 6. 1. 7.   – 2. 9. 

1A

Jana Zajíce x U Sparty

17. 6.  – 19. 8.  16. 9. 

4

Tusarova proti č. 5

18. 6.  16. 7.   – 10. 9. 

5

Ortenovo nám. x U Pergamenky č. 7

17. 6.  –  19. 8.  16. 9. 

6

U Průhonu x Na Maninách

11. 6, 23. 7.  23. 9. 

8

U Studánky č. 22 x Malířská

11. 6.  – 12. 8.  9. 9. 

9

Letohradská x U Letenského sadu

3. 6. 1. 7.  2. 9. 

11

Osadní x Dělnická

4. 6. 29. 7.  30. 9. 

12

Tusarova před č. 52

24. 6. 5. 8.  3. 9. 

13

U Městských domů x Poupětova

18. 6. 16. 7.   – 10. 9. 

14

U Vody x Jankovcova

10. 6. –  12. 8.  9. 9. 

14A

Za Papírnou

10. 6. 23. 7.   – 23. 9. 

15

Šimáčkova, proti domu č. 8

3. 6. –  5. 8.  3. 9. 

16

Pplk. Sochora, proti domu č.p. 14

24. 6.  29. 7.   – 30. 9.