Od podzimu 2021 se počet třídicích nádob na jedlé oleje a tuky v Praze 7 rozrostl na devět stanovišť. Jejich lepší dostupnost si klade za cíl snížit riziko, že potravinářské oleje a tuky z domácností skončí v odpadních vodách. Tuk totiž v kanalizačním potrubí ztuhne a blokuje jeho průchodnost. Do určených kontejnerů je nutné použité oleje a tuky odkládat pouze v uzavíratelných plastových nádobách (např. PET lahvích) – nikdy nevylévat! 

Svoz bude probíhat 1× měsíčně či dle potřeby. Pokud je kontejner přeplněn nebo lehce znečištěn, volejte prosím na  telefonní číslo 770 104 933.

Při úniku oleje ve větším množství lze kontaktovat hasiče na lince 150.

Mapa stanovišť:

Stanoviště nádob na oleje a tuky
Čechova 310/1 Stupkova 1443/3 
Poupětova 1128/22 Na Maninách 1063/26
Umělecká 618/7 Ortenovo nám. 1494/14
Heřmanova 630/34 Přístavní 1079/29
Šternberkova 1259/5

Leták: Jak správně třídit oleje?