Od podzimu 2021 se počet třídících nádob na jedlé oleje a tuky v Praze 7 rozrostl na 10 stanovišť. Jejich lepší dostupnost si klade za cíl snížit riziko, že potravinářské oleje a tuky z domácností skončí v odpadních vodách. Tuk totiž v kanalizačním potrubí ztuhne a blokuje jeho průchodnost. Do určených kontejnerů je nutné použité oleje a tuky odkládat pouze v uzaviratelných plastových nádobách (např. PET lahvích) – nikdy nevylévat! 

Svoz bude probíhat 1x měsíčně či dle potřeby. V případě přeplnění nebo lehkého znečištění lze oznámit stav na telefonní číslo +420 770 104 933.

Při úniku oleje ve větším množství lze kontaktovat hasiče na lince 150.

Mapa stanovišť:

Stanoviště nádob na oleje a tuky
Čechova 310/1 Tusarova 1316/17 
U Letenského sadu 1296/10 Na Maninách 1063/26
Umělecká 618/7 Ortenovo nám. 1494/14
Heřmanova 630/34 Přístavní 1079/29
Šternberkova 1259/5 Poupětova 1128/22

Leták: Jak správně třídit oleje?