Provozovatelé zařízení ke sběru odpadů mohou od 6. 12. 2021 ohlašovat komunální odpady, které vznikly na území hl. m. Prahy převzaté od fyzických osob, prostřednictvím on-line formuláře. Ohlášení je možné pouze v případě, že v roce 2021 již nebude zařízení přebírat další komunální odpady od fyzických osob (např. v případě ukončení provozu zařízení před tímto datem). On-line formulář vyplníte a odešlete. V případě dotazů kontaktujte odpovědnou osobu na tel. 778 479 947.

Školy na území hl. m. Prahy mohou od 6. 12. 2021 ohlašovat papír, plasty a kovy převzaté v rámci školního sběru prostřednictvím on-line formuláře. Ohlašovat je možné pouze v případě, že má již škola pro rok 2021 všechny školní sběry ukončené a z nich sebrané komodity předané oprávněné osobě. Ohlášení proveďte prostřednictvím on-line formuláře. V případě dotazů kontaktujte odpovědnou osobu na tel. 778 479 947. Podrobnější informace k problematice ohlašování školních sběrů naleznete v samostatném článku.


Informace pro firmy

Online formulář pro komunální odpad

Online formulář pro školní sběr