Vy ještě chodíte s odpadky na ulici?
Třídit můžete přímo ve svém domě!

Praha 7 ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy a společností Pražské služby, a. s., již od roku 2016 nabízí nádoby na papír, sklo a plast (a v rámci projektu Še3vec také na nápojové kartony a kovové obaly) k umístění přímo do jednotlivých bytových domů. Do tohoto projektu se v sedmé městské části zapojilo již téměř 350 domů. Jejich obyvatelé díky tomu nemusí tahat pytle s tříděným odpadem ke kontejnerům v ulicích, šetří životní prostředí a také svou peněženku. Zapůjčení popelnic i jejich vyvážení je totiž zcela zdarma! 

Upozorňujeme, že nabídka není určena pro právnické osoby – firmy. 


Nebaví vás tahat pytle s tříděným odpadem na ulici? Nelíbí se vám nepořádek kolem přeplněných kontejnerů? Chcete mít pohodlnou možnost separace odpadu doslova na dosah ruky? Má to snadné řešení. Připojte se k sousedům z téměř 350 domů na Sedmičce, kteří již s odpadky na ulici chodit nemusí, a pořiďte si nádoby na papír, sklo a multikomoditní odpad (plast, nápojové kartony, kovové obaly) také do svého domu.

V černých popelnicích na směsný odpad často končí velké množství materiálu, který by si zasloužil vytřídit (dle statistik až ¾ obsahu nádoby). Za popelnici na směsný odpad platíte dle velikosti a frekvence svozu. Přitom stačí vyměnit alespoň jednu černou popelnici za jednu žlutou na multikomoditní odpad a ušetříte nejen životní prostředí, ale také svou peněženku. 

 

Jak začít třídit odpad ve svém domě?

Je to velmi jednoduché. Zájemci o popelnice na tříděný odpad do domu – tj. oprávněné osoby v domě (majitel, předseda SVJ či BD) – se mohou obracet na oddělení péče o veřejný prostor Prahy 7 a objednat si nádoby na papír, sklo a multikomoditní odpad (plasty, kovové obaly a nápojové kartony, více viz projekt ŠE3VEC) o velikosti 120 či 240 litrů. Městská část žádost následně postoupí na hlavní město a svozová společnost Pražské služby, a. s., popelnice doručí přímo do domu. To vše i následný svoz odpadu je zcela zdarma. V ceně je také základní služba vynášení popelnice z domu, zde však záleží na vzdálenosti od ulice, počtu schodů a dalších okolnostech, které na místě posoudí svozová společnost. Tato služba může být ve výjimečných případech zpoplatněna. 

Ještě nemáte popelnice na tříděný odpad ve svém domě? Obraťte se na nás prostřednictvím e-mailu: tomsikovap@praha7.cz a my se o to postaráme.


Již máte domovní stanoviště tříděného odpadu a na žlutém kontejneru se objevila kulatá nálepka ŠE3VEC? Pak do něj můžete vhazovat i kovové obaly a nápojové kartony. Více na prahatridi.eu.

 


Formuláře

Letáky


  • Zřízení domovního stanoviště a jeho provoz včetně odemykání a zamykání domu a zanášky nádob do 50 m jsou plně hrazeny z rozpočtu hlavního města Prahy (pro domy je tedy zřízení bezplatné).
  • V případě schodů je počítán 1 schod jako 1 metr (např. 10 m + 5 schodů = 15 m).
  • Roztříděný odpad dávejte pouze do nádob (plasty sešlápnuté, kartony rozřezané/složené), odpad odložený mimo nádoby svozová služba neodveze.
  • Nádoby musí být umístěny v rámci bytových domů přístupné pro všechny obyvatele domu, na veřejně nepřístupném místě.
  • Svozová společnost neodveze odpad z nádoby, pokud je znečištěn jiným odpadem, který do nádoby nepatří.
  • Tento program třídění odpadu není určen pro podnikatele a právnické osoby. Zajišťují si na vlastní náklady.

V tabulce níže uvádíme nezávazné vodítko k určení velikosti nádob a četnosti vývozu

Velikost domu Komodita Nádoba Počet nádob Četnost svozu*
6–10 bytů

multikomoditní (plast, kov, nápojové kartony)

120 l 1 1× za dva týdny až 1× za týden
papír 120 l 1 1× za dva týdny až 1× za týden
sklo 120 l 1 1× za měsíc
11–30 bytů multikomoditní (plast, kov, nápojové kartony) 240 l 1 1× za týden
papír 240 l 1 1× za týden
sklo 120 l 1 1× za měsíc
31–60 bytů multikomoditní (plast, kov, nápojové kartony) 240 l 1–2 1× až 2× za týden 
papír 240 l 1–2 1× až 2× za týden
sklo 120 l 1 1× za měsíc

Upozornění: Pokud přistavení nádob – zanášku v den svozu zajišťuje svozová společnost, nádoby 240 l je možné v domě umístit jen do tří po sobě jdoucích schodech. V těchto případech lze požádat o dvě 120litrové nádoby pro stejnou komoditu, případně navýšit četnost svozu, dle velikosti domu a místa pro umístění, nebo si přistavení nádob v den svozu zajistí žadatel.

1. Občan bydlící v domě v Praze 7 osloví pověřenou osobu za dům (správce, majitele, předsedu BD, SVJ…).

2. Pověřená osoba za dům vyplní žádost o zřízení domovního tříděného odpadu, dle potřebnosti, pro nádobu na papír, sklo, multikomoditu (plast, kov, nápojové kartony). Žádost opatřenou třemi podpisy a  fotografií místa budoucího umístění nádob doručí elektronicky (oskenovanou) na e-mail batekt@praha7.cz, či fyzicky na ÚMČ P7.

Žádost je ke stažení zde, lze o ni požádat e-mailem na batekt@praha7.cz, osobně na radnici MČ nebo poštou (ÚMČ Praha 7, U Průhonu 38). Případné dotazy zodpoví a konzultace k vyplnění žádosti poskytne Tomáš Batěk, tel. 603 721 206. 

3. Úřad žádost zkontroluje, případně doladí s žadatelem, a zadá ji do magistrátního systému pro tříděný odpad KSNKO. Následně je ÚMČ P7 v systému potvrzena a odeslána ke schválení svozovou společností Pražské služby, a. s., a plátcem služby MHMP. Žadatel (kontaktní osoba) je o potvrzení žádosti informován e-mailem. Doba zpracování asi jeden týden.

4. Svozová společnost Pražské služby, a. s., posoudí žádost z technického hlediska. Případný problém je řešen s žadatelem a ÚMČ P7. (Dostupnost, klíče k uzamykatelným dveřím pro každou komoditu zvlášť apod.) Následně je zaslán žadateli (kontaktní osobě) evidenční list k podpisu, nejčastěji e-mailem. Proces schvalování trvá asi15 dnů dle individuální složitosti posouzení.

5. Po obdržení podepsaného evidenčního listu žadatelem dojde ke schválení žádosti svozovou společností v systému KSNKO a žádost je postoupena ke schválení plátci služby MHMP.

6. MHMP žádost posoudí a schválí. V ojedinělých případech MHMP žádost vrací k doladění a upřesnění, nebo ji neschválí, nejsou-li dodržena pravidla služby. Proces schvalování trvá asi 30 dnů.

7. K fyzickému umístění nádoby do domu od podání žádosti dojde za zhruba dva měsíce, vždy od prvního dne v měsíci.

Pokud vznikne potřeba změnit četnost vývozu, objem nádob nebo jejich množství, je třeba zaslat na adresu batekt@praha7.cz vyplněnou žádost o změnu, kde budou uvedeny požadované parametry stanoviště. Postup je obdobný jako u žádosti o nové domovní stanoviště tříděného odpadu.

Pro každou komoditu s požadovanou změnou je třeba zároveň přiložit nejméně tři různé fotografie přeplněných nádob z delšího časového úseku (zhruba měsíc), které prokážou potřebnost navýšení.

Za přeplněnou nádobu lze považovat takovou, kterou nelze zavřít – odpad přetéká, případně se již odpad hromadí okolo, přičemž plasty jsou sešlápnuté, kartony rozřezané/složené.

Batěk Tomáš

administrativní pracovník
gsm. +420603721206
batek@praha7.cz