V Praze 7 máme 62 stanovišť s nádobami na tříděný odpad, přesné adresy míst naleznete zde. Odpad je svážen Pražskými službami a. s. Na stanovišti naleznete vždy nádoby na plast, papír a sklo. Na 14 místech jsou i nádoby na kov, na 47 místech naleznete nádoby na nápojové kartony a na 6 místech nádoby na elektroodpad. Na jaře 2016 Městská část Praha 7 získala od hl. m. Prahy možnost umístit nádoby na tříděný odpad přímo do domu. Této možnosti využilo více než 150 bytových jednotek. 


Modré sběrné nádoby nám slouží pro: 

  • noviny
  • časopisy
  • knihy, sešity, brožury
  • rozložené papírové krabice
  • karton a vlnitou lepenku
  • čisté papírové obaly, sáčky
  • reklamní letáky
  • kancelářský papír


Do modrých sběrných nádob nikdy nedávejme:
papírové kapesníky, ručníky
papírové pleny
uhlový papír (kopírovací)
voskový papír
mastný a jinak znečištěný papír
pauzovací papír
dehtový papír
vícevrstevné obaly (TetraPack)
od mléka a nápojů (kombinované)

 

Žluté sběrné nádoby nám slouží pro:
plastové obaly
plastové tašky a sáčky
PET lahve – stlačené bez uzávěrů
čisté kelímky od jogurtů a jiných potravin
plastové lahve od šamponů, mýdel a mycích prostředků
polystyren


Do žlutých sběrných nádob nikdy nedávejme:
vícevrstevné obaly (TetraPack)
guma, molitan, kabely
podlahové krytiny, lina, PVC
textil z umělých vláken
nádoby od léčiv
plastové nádoby znečištěné nebezpečnými látkami (oleji, chemikáliemi) či potravinami

 

Zelené sběrné nádoby nám slouží pro:
lahve od nápojů bez kovových či plastových uzávěrů
sklo bílé i barevné
velké skleněné střepy
tabulové sklo
skleněné předměty všeho druhu
zavařovací sklenice – prázdné, bez zbytků potravin


Do zelených sběrných nádob nikdy nedávejme:
zrcadla
drátěné sklo
keramiku
porcelán
žárovky, zářivky, výbojky
kameninu
televizní obrazovky
automobilová skla

 

Velkoobjemové kontejnery nám slouží pro:
starý nábytek – skříně, postele, stoly, židle, křesla,…
koberce, linolea, matrace,…
elektrotechniku – pračky, myčky, videa, počítače, rádia,…
zdravotní keramiku – umyvadla, záchody
kovový odpad – motory, kovové nosníky, plechy, kola, části autovraků, dřezy, vany


Do velkoobjemových kontejnerů nikdy nedávejme:
stavební odpad – suť
pneumatiky
lednice
autobaterie a jiné nebezpečné odpady

 

Hlavní město Praha zajišťuje pro obyvatele hl. m. Prahy prostřednictvím společnosti IMP-servis, s. r. o. možnost bezplatného odkládání nebezpečného odpadu, do nějž spadají:
rozpouštědla
kyseliny
zásady
fotochemikálie
pesticidy
zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
olej a tuk (kromě jedlého)
barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
detergenty a odmašťovací přípravky
nepoužitelná cytostatika a léky
baterie a akumulátory
vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky (lednice)
vyřazené elektrické a elektronické zařízení (obrazovky)


Odpady mohou občané odkládat čtyřmi způsoby:
1. při mobilním (zastávkovém) sběru – všechny výše uvedené odpady mimo lednic a obrazovek. Na Praze 7 budou mobilní kontejnery na nebezpečný odpad k dispozici v následujících termínech roku 2018:

Datum Lokace Čas

středa 6. června
úterý 21. srpna

 

křižovatka ul. U Sparty X Jana Zajíce 15.00 – 15.20
křižovatka ul. Muzejní X Letohradská 15.30 – 15.50
křižovatka ul. Kostelní X Františka Křižíka 16.00 – 16.20
ul. Na Ovčinách 16.30 – 16.50
Řezáčovo náměstí (u kontejnerů s odpady) 17.00 – 17.20
křižovatka ul. Šimáčkova X U Smaltovny 17.30 – 17.50
křižovatka ul. Ovenecká X Nad Královskou oborou 18.00 – 18.20
křižovatka ul. Jana Zajíce X Nad Královskou oborou 18.30 – 18.50
sobota 21. července křižovatka ul. U Sparty X Jana Zajíce 08.00 – 08.20
křižovatka ul. Muzejní X Letohradská 08.30 – 08.50
křižovatka ul. Kostelní X Františka Křižíka 09.00 – 09.20
ul. Na Ovčinách 09.30 – 09.50
Řezáčovo náměstí (u kontejnerů s odpady) 10.00 – 10.20
křižovatka ul. Šimáčkova X U Smaltovny 10.30 – 10.50
křižovatka ul. Ovenecká X Nad Královskou oborou 11.00 – 11.20
křižovatka ul. Jana Zajíce X Nad Královskou oborou 11.30 – 11.50
úterý 28. července ul. U Vody 15.00 – 15.20
Ortenovo náměstí (u č. 13/1488) 15.30 – 15.50
křižovatka ul. U Parního mlýna X Jankovcova 16.00 – 16.20
křižovatka ul. V Háji X U Průhonu 16.30 – 16.50
křižovatka ul. Tusarova X Na Maninách 17.00 – 17.20
křižovatka ul. Tusarova X Osadní 17.30 – 17.50
křižovatka ul. Osadní X U Průhonu 18.00 – 18.20
křižovatka ul. Na Maninách X U Průhonu 18.30 – 18.50

úterý 22. května

sobota 6. října

ul. U Vody 08.00 – 08.20
Ortenovo náměstí (u č. 13/1488) 08.30 – 08.50
křižovatka ul. U Parního mlýna X Jankovcova 09.00 – 09.20
křižovatka ul. V Háji X U Průhonu 09.30 – 09.50
křižovatka ul. Tusarova X Na Maninách 10.00 – 10.20
křižovatka ul. Tusarova X Osadní 10.30 – 10.50
křižovatka ul. Osadní X U Průhonu 11.00 – 11.20
křižovatka ul. Na Maninách X U Průhonu 11.30 – 11.50


2. ve stabilních sběrnách a ve Sběrných dvorech. Pro Prahu 7 jsou nejdostupnější následující místa:
Sběrný dvůr hl. m. Prahy, Voctářova, Praha 8, tel.: 266 00 72 99, provozní doba: Po – Pa 8,30 – 17,00 hod., v letním období do 18,00 hod., So 8,30 – 15, 00 hod. Ve sběrném dvoře lze odevzdat následující druhy odpadů: nebezpečný odpad včetně sběru lednic a obrazovek.

Mimo nebezpečné odpady se dají ve sběrném dvoře odevzdat i následující odpady:
objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti, atp.)
elektrošrot (pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa, atp.)
kovový odpad
dřevěný odpad
odpad z údržby zeleně
stavební odpad z bytových úprav v množství do l m3 zdarma
papír, sklo, plasty
za úhradu i pneumatiky, 25,- Kč za kus


3. v lékárnách na území města – nepoužitelná cytostatika, léky a rtuťové teploměry. Ve všech lékárnách na území hl. m. Prahy si lze na průkaz diabetika vyzvednout papírový kontejnerek určený ke sběru upotřebených injekčních jehel a stříkaček,

4. v Informačních centrech Městské části Praha 7, Milady Horákové 2 a Komunardů 10, na základních a středních školách – upotřebené baterie a monočlánky.