V Praze 7 máme 62 stanoviště s nádobami na tříděný odpad, přesné adresy míst naleznete zde. Odpad je svážen Pražskými službami a. s. Na stanovišti naleznete vždy nádoby na plast, papír a sklo. Na 14 místech jsou i nádoby na kov, na 47 místech naleznete nádoby na nápojové kartony a na 6 místech nádoby na elektroodpad. Na jaře 2016 Městská část Praha 7 získala od hl. m. Prahy možnost umístit nádoby na tříděny odpad přímo do domu. Této možnosti využilo více než 150 bytových jednotek. Pokud budete mít zájem o umístění nádob na tříděný odpad do domu, prosíme kontaktujte OŽP na našem úřadě.


Modré sběrné nádoby nám slouží pro: 
noviny
časopisy
knihy, sešity, brožury
rozložené papírové krabice
karton a vlnitou lepenku
čisté papírové obaly, sáčky
reklamní letáky
kancelářský papír


Do modrých sběrných nádob nikdy nedávejme:
papírové kapesníky, ručníky
papírové pleny
uhlový papír (kopírovací)
voskový papír
mastný a jinak znečištěný papír
pauzovací papír
dehtový papír
vícevrstevné obaly (TetraPack)
od mléka a nápojů (kombinované)

 

Žluté sběrné nádoby nám slouží pro:
plastové obaly
plastové tašky a sáčky
PET lahve – stlačené bez uzávěrů
čisté kelímky od jogurtů a jiných potravin
plastové lahve od šamponů, mýdel a mycích prostředků
polystyren


Do žlutých sběrných nádob nikdy nedávejme:
vícevrstevné obaly (TetraPack)
guma, molitan, kabely
podlahové krytiny, lina, PVC
textil z umělých vláken
nádoby od léčiv
plastové nádoby znečištěné nebezpečnými látkami (oleji, chemikáliemi) či potravinami

 

Zelené sběrné nádoby nám slouží pro:
lahve od nápojů bez kovových či plastových uzávěrů
sklo bílé i barevné
velké skleněné střepy
tabulové sklo
skleněné předměty všeho druhu
zavařovací sklenice – prázdné, bez zbytků potravin


Do zelených sběrných nádob nikdy nedávejme:
zrcadla
drátěné sklo
keramiku
porcelán
žárovky, zářivky, výbojky
kameninu
televizní obrazovky
automobilová skla

 

Velkoobjemové kontejnery nám slouží pro:
starý nábytek – skříně, postele, stoly, židle, křesla,…
koberce, linolea, matrace,…
elektrotechniku – pračky, myčky, videa, počítače, rádia,…
zdravotní keramiku – umyvadla, záchody
kovový odpad – motory, kovové nosníky, plechy, kola, části autovraků, dřezy, vany


Do velkoobjemových kontejnerů nikdy nedávejme:
stavební odpad – suť
pneumatiky
lednice
autobaterie a jiné nebezpečné odpady

 

Hlavní město Praha zajišťuje pro obyvatele hl. m. Prahy prostřednictvím společnosti IMP-servis, s. r. o. možnost bezplatného odkládání nebezpečného odpadu, do nějž spadají:
rozpouštědla
kyseliny
zásady
fotochemikálie
pesticidy
zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
olej a tuk (kromě jedlého)
barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
detergenty a odmašťovací přípravky
nepoužitelná cytostatika a léky
baterie a akumulátory
vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky (lednice)
vyřazené elektrické a elektronické zařízení (obrazovky)


Odpady mohou občané odkládat čtyřmi způsoby:
1. při mobilním (zastávkovém) sběru – všechny výše uvedené odpady mimo lednic a obrazovek, přehled sběru na Praze 7 je uveden samostatně v Harmonogramu sběru nebezpečných složek komunálního odpadu.


2. ve stabilních sběrnách a ve Sběrných dvorech. Pro Prahu 7 jsou nejdostupnější následující místa:
Sběrný dvůr hl. m. Prahy, Voctářova, Praha 8, tel.: 266 00 72 99, provozní doba: Po – Pa 8,30 – 17,00 hod., v letním období do 18,00 hod., So 8,30 – 15, 00 hod. Ve sběrném dvoře lze odevzdat následující druhy odpadů: nebezpečný odpad včetně sběru lednic a obrazovek.

Mimo nebezpečné odpady se dají ve sběrném dvoře odevzdat i následující odpady:
objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti, atp.)
elektrošrot (pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa, atp.)
kovový odpad
dřevěný odpad
odpad z údržby zeleně
stavební odpad z bytových úprav v množství do l m3 zdarma
papír, sklo, plasty
za úhradu i pneumatiky, 25,- Kč za kus


3. v lékárnách na území města – nepoužitelná cytostatika, léky a rtuťové teploměry. Ve všech lékárnách na území hl. m. Prahy si lze na průkaz diabetika vyzvednout papírový kontejnerek určený ke sběru upotřebených injekčních jehel a stříkaček,

4. v Informačních centrech Městské části Praha 7, Milady Horákové 2 a Komunardů 10, na základních a středních školách – upotřebené baterie a monočlánky.