Hlavní město zajišťuje pro obyvatele Prahy zdarma v rámci mobilního sběru odložení nebezpečných druhů odpadů (např. rozpouštědla, kyseliny, fotochemikálie, pesticidy, léčiva, tiskařské barvy, lepidla atp.) a jedlých olejů a tuků. Vše musí být odevzdáno v pevně uzavřených nádobách! Kompletní informace najdete v brožuře Sběr nebezpečných odpadů a jedlých olejů na území hl. m. Prahy v roce 2022.


HARMONOGRAM MOBILNÍHO SBĚRU NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A JEDLÝCH OLEJŮ V ROCE 2022

Mapa zde

Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: 739 412 393, 604 705 036.