Hlavní město zajišťuje pro obyvatele Prahy zdarma v rámci mobilního sběru odložení nebezpečných druhů odpadů (např. rozpouštědla, kyseliny, fotochemikálie, pesticidy, léčiva, tiskařské barvy, lepidla atp.) a jedlých olejů a tuků. Vše musí být odevzdáno v pevně uzavřených nádobách!


HARMONOGRAM MOBILNÍHO SBĚRU NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A JEDLÝCH OLEJŮ PRO ROK 2024

 Praha 7 – trasa A
 Termíny: 28. 2. (středa), 29. 5. (středa) a 13. 8. (úterý)
 1. křižovatka ul. U Sparty x Jana Zajíce  15–15.20
 2. křižovatka ul. Muzejní x Letohradská 15.30–15.50
 3. křižovatka ul. Kostelní x Františka Křížka  16–16.20
 4. ul. Na ovčinách  16.30–16.50
 5. Řezáčovo nám.
 (stání u kontejnerů na odpady)
 17–17.20
 6. křižovatka ul. Šimáčkova x U Smaltovny  17.30–17.50
 7. křižovatka ul. Ovenecká x Nad Královskou oborou  18–18.20
 8. křižovatka ul. Jana Zajíce x Nad Královskou oborou  18.30–18.50

 

 Praha 7 – trasa B
 Termíny: 28. 2. (středa) a 20. 8. (úterý)
 1. ul. U vody  15–15.20
 2. Ortenovo nám. (u č. 13/1488)  15.30–15.50
 3. křižovatka ul. U parního mlýna x Jankovcova  16–16.20
 4. křižovatka ul. V háji x U Průhonu  16.30–16.50
 5. křižovatka ul. Tusarova x Na Maninách  17–17.20
 6. křižovatka  ul. Tusarova x Osadní  17.30–17.50
 7. křižovatka ul. Osadní x U průhonu  18–18.20
 8. křižovatka ul. Na Maninách x U Průhonu  18.30–18.50

 

 Praha 7 – trasa B
 Termíny: 24. 4. (středa) a 26. 10. (sobota)
 1. ul. U vody  8–8.20
 2. Ortenovo nám. (u č. 13/1488)  8.30–8.50
 3. křižovatka ul. U parního mlýna x Jankovcova  9–9.20
 4. křižovatka ul. V háji x U Průhonu  9.30–9.50
 5. křižovatka ul. Tusarova x Na Maninách  10–10.20
 6. křižovatka  ul. Tusarova x Osadní   10.30–10.50
 7. křižovatka ul. Osadní x U průhonu  11–11.20
 8. křižovatka ul. Na Maninách x U Průhonu  11.30–11.50

Nebezpečné odpady a potravinářské oleje mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat zdarma. Před odevzdáním odpadů při mobilním sběru jsou povinni prokázat se občanským průkazem za účelem potvrzení trvalého pobytu na území Prahy. Upozorňujeme, že občané mohou využívat všechny trasy mobilního sběru na území města, a není tedy nutné mít trvalý pobyt na území městské části, kde sběr aktuálně probíhá.

V případě, že svozové vozidlo nenaleznete na příslušné zastávce dle harmonogramu, kontaktujte řidiče tohoto vozidla na telefonním čísle 284 098 887 nebo 284 098 888 (pevná linka je přesměrována na mobil v autě). Mobilní svoz zajišťují vždy dvě vozidla současně, je tedy nutné řidiči sdělit, ve které městské části a na kterém stanovišti svozu se nacházíte. Není předem určeno, které vozidlo bude danou trasu svážet. Z tohoto důvodu se může stát, že budete muset zavolat na obě telefonní čísla.