Hlavní město zajišťuje pro obyvatele Prahy zdarma v rámci mobilního sběru odložení nebezpečných druhů odpadů (např. rozpouštědla, kyseliny, fotochemikálie, pesticidy, léčiva, tiskařské barvy, lepidla atp.) a jedlých olejů a tuků. Vše musí být odevzdáno v pevně uzavřených nádobách!


HARMONOGRAM MOBILNÍHO SBĚRU NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A JEDLÝCH OLEJŮ PRO ROK 2023

 Praha 7 – trasa A
 Termíny: 1. 3. (středa), 31. 5. (středa) a 15. 8. (úterý)
 1. křižovatka ul. U Sparty x Jana Zajíce  15–15.20
 2. křižovatka ul. Muzejní x Letohradská 15.30–15.50
 3. křižovatka ul. Kostelní x Františka Křížka  16–16.20
 4. ul. Na ovčinách  16.30–16.50
 5. Řezáčovo nám.
 (stání u kontejnerů na odpady)
 17–17.20
 6. křižovatka ul. Šimáčkova x U Smaltovny  17.30–17.50
 7. křižovatka ul. Ovenecká x Nad Královskou oborou  18–18.20
 8. křižovatka ul. Jana Zajíce x Nad Královskou oborou  18.30–18.50

 

 Praha 7 – trasa B
 Termíny:
1. 3. (středa) a 22. 8. (úterý)
 1. ul. U vody  15–15.20
 2. Ortenovo nám. (u č. 13/1488)  15.30–15.50
 3. křižovatka ul. U parního mlýna x Jankovcova  16–16.20
 4. křižovatka ul. V háji x U Průhonu  16.30–16.50
 5. křižovatka ul. Tusarova x Na Maninách  17–17.20
 6. křižovatka  ul. Tusarova x Osadní  17.30–17.50
 7. křižovatka ul. Osadní x U průhonu  18–18.20
 8. křižovatka ul. Na Maninách x U Průhonu  18.30–18.50

 

 Praha 7 – trasa B
 Termíny: 
31. 5. (středa) a 30. 9. (sobota)
 1. ul. U vody  8–8.20
 2. Ortenovo nám. (u č. 13/1488)  8.30–8.50
 3. křižovatka ul. U parního mlýna x Jankovcova  9–9.20
 4. křižovatka ul. V háji x U Průhonu  9.30–9.50
 5. křižovatka ul. Tusarova x Na Maninách  10–10.20
 6. křižovatka  ul. Tusarova x Osadní   10.30–10.50
 7. křižovatka ul. Osadní x U průhonu  11–11.20
 8. křižovatka ul. Na Maninách x U Průhonu  11.30–11.50

 

 

Kontaktní telefon na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: 739 412 393, 604 705 036.