Odbor majetku (OMA) komplexně spravuje vymezenou část nemovitého majetku městské části a zpracovává dlouhodobý plán oprav a investic. Řeší veškeré záležitosti ohledně nabývání, pronájmů či prodeje nemovitého majetku. Eviduje volné byty a nebytové prostory v majetku městské části a vypisuje výběrová řízení na pronájem.

Seznam majetku městské části


Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor majetku
U Průhonu 1338/38
Praha 7
placeholder

Kolář Robert

vedoucí odboru
dveře 4.06a
tel. +420220144056
gsm. +420605430899
KolarR@Praha7.cz

 

oddělení pronájmů

oddělení přípravy a realizace staveb

oddělení hospodaření s majetkem