Oddělení hospodaření s majetkem (HOM) zajišťuje komplexní správu a údržbu svěřeného nemovitého majetku MČ Praha 7, vyjma školských budov.


Oddělení hospodaření s majetkem – HOM

 • Zajišťuje komplexní správu a údržbu svěřeného nemovitého majetku MČ Praha 7, vyjma školských budov.

 • Komplexně vede agendu nabývání a prodeje svěřeného nemovitého majetku MČ Praha 7, včetně realizace všech navazujících procesů.

 • Zajišťuje ocenění svěřeného nemovitého majetku MČ Praha 7.

 • Zajišťuje výpisy z katastru nemovitostí na svěřený nemovitý majetek MČ Praha 7.

 • Zajišťuje pojištění svěřeného nemovitého majetku MČ Praha 7

 • Vyjadřuje se k opravám a udržovacím pracím prováděných nájemci bytových a nebytových jednotek, na svěřeném nemovitém majetku MČ Praha 7.

 • Zúčastňuje se v zastoupení MČ Praha 7 řízení vedených SÚ tam, kde se MČ Praha 7 stává účastníkem řízení z titulu svěřené správy nemovitostí, dává stanoviska a obecně v těchto řízeních hájí zájmy MČ Praha 7

 • Realizuje plnění energetické politiky MČ Praha 7.

 • Zajišťuje energetický management MČ Praha 7 a MČ Praha 7 řízených organizací.

 • Zajišťuje fyzické předání/převzetí nemovitostí v souladu s platným právním titulem.

 • Řeší předané stížnosti ve vztahu ke svěřenému nemovitému majetku MČ Praha 7.

 • Koordinuje účast MČ Praha 7, jakožto jednoho člena společenství vlastníků, v provozních věcech prostřednictvím zplnomocněné správní firmy; u zásadních změn skrze usnesení Rady. Vyřizuje hlášení pojistných událostí.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor majetku - oddělení hospodaření s majetkem
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7

Úřední hodiny

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě
placeholder

Bohuňovský Josef

vedoucí oddělení
tel. +420220144183
gsm. +420604556175
BohunovskyJ@Praha7.cz

Klofáč Jan, Ing.

referent
tel. +420220144061
gsm. +420777147108
KlofacJ@Praha7.cz

Mrkvica Jan, Ing.

energetik
tel. +420220144060
MrkvicaJ@Praha7.cz

Blumentrittová Hana

referentka
tel. +420220144209
gsm. +420770190881
BlumentrittovaH@Praha7.cz

Krčová Martina, Ing.

energetička
KrcovaM@Praha7.cz