Oddělení hospodaření s majetkem (HOM) zajišťuje komplexní správu a údržbu svěřeného nemovitého majetku MČ Praha 7, vyjma školských budov.


Oddělení hospodaření s majetkem – HOM

 • Zajišťuje komplexní správu a údržbu svěřeného nemovitého majetku MČ Praha 7, vyjma školských budov.

 • Komplexně vede agendu nabývání a prodeje svěřeného nemovitého majetku MČ Praha 7, včetně realizace všech navazujících procesů.

 • Zajišťuje ocenění svěřeného nemovitého majetku MČ Praha 7.

 • Zajišťuje výpisy z katastru nemovitostí na svěřený nemovitý majetek MČ Praha 7.

 • Zajišťuje pojištění svěřeného nemovitého majetku MČ Praha 7

 • Vyjadřuje se k opravám a udržovacím pracím prováděných nájemci bytových a nebytových jednotek, na svěřeném nemovitém majetku MČ Praha 7.

 • Zúčastňuje se v zastoupení MČ Praha 7 řízení vedených SÚ tam, kde se MČ Praha 7 stává účastníkem řízení z titulu svěřené správy nemovitostí, dává stanoviska a obecně v těchto řízeních hájí zájmy MČ Praha 7

 • Realizuje plnění energetické politiky MČ Praha 7.

 • Zajišťuje energetický management MČ Praha 7 a MČ Praha 7 řízených organizací.

 • Zajišťuje fyzické předání/převzetí nemovitostí v souladu s platným právním titulem.

 • Řeší předané stížnosti ve vztahu ke svěřenému nemovitému majetku MČ Praha 7.

 • Koordinuje účast MČ Praha 7, jakožto jednoho člena společenství vlastníků, v provozních věcech prostřednictvím zplnomocněné správní firmy; u zásadních změn skrze usnesení Rady. Vyřizuje hlášení pojistných událostí.

 • Prostřednictvím vedoucího odboru, nebo vedoucího oddělení, uděluje písemné zmocnění a to v souvislosti se svěřeným nemovitým majetkem MČ Praha 7, za podmínky interního schválení příslušným radním pro oblast nemovitého majetku.

 • Prostřednictvím vedoucího odboru, nebo vedoucího oddělení, uděluje písemný souhlas, či nesouhlas, ke krátkodobému (kratší než 30 dnů), úplatnému, či bezúplatnému, využití svěřeného nemovitého majetku MČ Praha 7, za dosud obvyklých podmínek (například za účelem pořádání jednorázových kulturních akcí apod.) a za podmínky interního schválení příslušným radním pro oblast nemovitého majetku.

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor majetku - oddělení hospodaření s majetkem
U Průhonu 1338/38
Praha 7
placeholder

Bohuňovský Josef

vedoucí oddělení
tel. +420220144183
gsm. +420604556175
BohunovskyJ@Praha7.cz
dveře 4.06b

Blumentrittová Hana

referentka
tel. +420220144209
gsm. +420770190881
BlumentrittovaH@Praha7.cz
dveře 4.06

Marhulová Anna

referent
tel. +420220144061
gsm. +420778110014
MarhulovaA@Praha7.cz
dveře 4.06

Steiner Martin

referent technik
tel. +420220144270
gsm. +420778110027
SteinerM@Praha7.cz
dveře 4.06b