Stavební úřad (SÚ) plní úkoly Úřadu MČ vyplývající ze Zákona  o hl. m. Praze na úseku výstavby a úlohu  obecného a speciálního stavebního úřadu ve smyslu zákona číslo  183/2006 Sb., stavební zákon, zákona čís. 254/2001 Sb., vodní zákon a zákona čís. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dalších obecně závazných právních předpisů a dále plní další povinnosti vyplývající z  obecně platných předpisů a nařízení. Situace, ve kterých je nutné se obrátit na Stavení úřad naleznete v sekci Povolení stavby. 


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Stavební úřad
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7

Úřední hodiny

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě
placeholder

Lubasová Helena Ing.

vedoucí odboru
tel. +420220144128
LubasovaH@Praha7.cz

oddělení administrativně právní

placeholder

Vodrážková Miroslava DiS.

vedoucí oddělení
tel. +420220144136
VodrazkovaM@Praha7.cz

Meřičková Ladislava

administrativní pracovnice
tel. +420220144123
MerickovaL@Praha7.cz

Jirásková Šárka

administrativní pracovnice
tel. +420220144133
JiraskovaS@Praha7.cz

oddělení stavební

placeholder

Volfová Jana Ing.

vedoucí oddělení
tel. +420220144129
VolfovaJ@Praha7.cz

Hálová Vlasta Ing.

referentka
tel. +420220144122
HalovaV@Praha7.cz

Stonavská Zdeňka

referentka
tel. +420220144134
StonavskaZ@Praha7.cz

Pokorná Alena

referentka
tel. +420220144131
PokornaA@Praha7.cz

Vavřinová Markéta Ing.

referentka
tel. +420220144215
VavrinovaM@Praha7.cz

Šefarová Irena

referentka
tel. +420220144076
SefarovaI@Praha7.cz

Cestrová Edita Ing. arch.

referentka
tel. +420220144124
cestrovae@praha7.cz

oddělení územního rozhodování

placeholder

Vomlelová Dagmar Ing. arch.

vedoucí oddělení
tel. +420220144127
VomlelovaD@Praha7.cz

Valná Andrea Ing. arch.

referentka
tel. +420220144271
ValnaA@Praha7.cz

Daňkovská Jana Ing.

referentka
tel. +420220144121
DankovskaJ@praha7.cz

oddělení vodohospodářské

placeholder

Hartmann Antonín Ing.

vedoucí oddělení
tel. +420220144220
HartmannA@Praha7.cz

Beach Gabriela Ing.

referentka
tel. +420220144221
BeachG@Praha7.cz

Hlavní úkoly

Pro městskou část Praha 7, sestávající z katastrálních území Holešovice, části k. ú. Bubeneč, Libeň a Troja, zajišťuje výkon státní správy ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1, písm. c) a § 15, odst. 1, písm. c) a d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon, dále jen SZ) a Statutu hlavního města Prahy.

Dále plní úlohu obecného a speciálního stavebního úřadu ve smyslu zákona číslo 183/2006 Sb., stavební zákon, zákona čís. 254/2001 Sb., vodní zákon a zákona čís. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dalších obecně závazných právních předpisů.

Plní další povinnosti vyplývající z obecně platných předpisů a nařízení.

Náplň činnosti

Provádí veškeré procesní úkony související s výkonem pravomoci stavebního úřadu ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.